Zateplení fasády – postup zateplení polysterenem

V případě zateplení fasády polystyrenem volíme nejčastěji typ EPS 70 F nebo EPS 100 F desky formátu 1000 x 500 mm a tloušťce v souladu s projektem.

Izolant je třeba ukotvit talířovými hmoždinkami. Provádí se v takovém časovém odstupu po lepení, kdy je lepící tmel dostatečně tvrdý. Otvory pro osazení hmoždinek se vrtají většinou příklepovou vrtačkou, talířky se zapouští cca. 2 až 3 mm do izolantu.

Nejčastěji se kotví 6 ks talířových hmoždinek na 1 m2. Hmoždinky se osazují do T styků a doprostřed plochy desky .Jsou to místa, kam jsme před nalepením desky na stěnu nanesli lepicí tmel. Stěrkovou hmotu aplikujeme na rovný přebroušený izolant.

Stěrkovou hmotu nanášíme nerezovým hladítkem v tlouštce asi 3 mm. Abychom dosáhli stejnoměrně silné vrstvy, můžeme vrstvu stěrkové hmoty přehladit zubovou stěrkou se zubem 6 nebo 8 mm.

Výztužnou síťovinu zapravujeme do stěrkové hmoty od shora dolů s přesahem minimálně 100 mm. Pruh výztužné sítě nejdříve zapravíme do stěrkové hmoty uprostřed, odshora dolů a potom vlevo a vpravo šikmými tahy „do stromečku“. Konečnou úpravu povrchu tmelové vrstvy provedeme nerezovým hladítkem nebo širokou fasádní špachtlí. Krytí výztužné síťoviny v ploše je min. 1 mm. Finální úprava se provádí plastovým hladítkem podle vybrané struktury omítky.

 

Bez dodatečné izolace

Dodatečnému vnějšímu zateplování fasády novostavby se můžete vyhnout použitím pálených cihelných tvárnic s izolací. Existují například broušené cihelné bloky Heluz Family a Family 2in1. Dutiny těchto cihel jsou plněny polystyrenem, což umožňuje až 40 % navýšení jejich tepelně izolačních vlastností. Bloky s izolací Heluz Family 2in1 šířky 380, 440 a 500 mm splňují i bez dodatečného zateplení doporučené hodnoty pro pasivní domy.

K přednostem cihly Heluz Family 2in1 patří i paropropustnost, zamezující nežádoucí hromadění zkondenzované vodní páry. Polystyren je v dutinách upevněn, takže i při vyřezávání otvorů pro elektro instalace či při úpravách velikosti bloku zůstává uvnitř cihel. Jako pojivo se pro zdění těmito cihlami používá celoplošná tenkovrstvá malta nebo pěna. K cihelným blokům výrobce nabízí i doplňkové cihly krajové a krajové půlky.

V řadě Porotherm T Profi od firmy Wienerberger si můžete vybírat z cihel plněných minerální vlnou. Zdivo z těchto cihel v sobě spojuje výhody pálené cihly, mezi které patří zejména pevnost, únosnost či ochrana proti hluku a požáru a přednosti osvědčené minerální izolace. Výsledkem je ekologicky nezávadné, snadno recyklovatelné zdivo s velmi dobrými tepelně izolačními parametry. Izolant je skrytý uvnitř cihel, takže není náchylný na poškození.

 

 

Zateplení fasády – postup zateplení polysterenem