Koupelna na chalupě

V chalupách obvykle koupelna s teplou vodou nebývala a k jejímu zbudování přímo vybízejí nevyužívané hospodářské prostory. Přestavba chlívku či komory na koupelnu však má své zádrhele.

Koupelna spíše v městském nostalgickém stylu využívá materiálů, které dobře souzní s velkorysým prostorem klenuté místnosti

Většina lidí už považuje koupelnu na chatě a chalupě za samozřejmost. I skalní příznivce mytí v potoce obvykle nakonec zlomí naléhání životního partnera, dětí či přibývajícího věku. I v té nejmenší chalupě se vždy najde místo přinejmenším na sprchový kout a se širokou nabídkou dostupných materiálů a zařizovacích předmětů stavba koupelny nakonec není až tak zásadní problém. Koupelny na chalupách se však většinou budují v prostorách nejrůznějších bývalých chlívků, komor či prádelen a tyto prostory vyžadují při rekonstrukci specifický přístup.
Chystáte-li se zbudovat koupelnu v místnosti, postavené z kamene, máte šanci získat krásný prostor s možností originálního zakomponování kamenných stěn do interiéru. Kámen v kombinaci se dřevem nebo s některými typy dlažby a dobře vybranou sanitární keramikou dokáže vytvořit neopakovatelnou atmosféru a pro rekonstruovanou chalupu jde o kombinaci více než vhodnou. Je však třeba poradit si při rekonstrukci s některými nástrahami, které využití kamenných stěn klade.

Odvlhčení a čištění

Především je důležité kamenné zdi izolovat a zamezit vzlínání vlhkosti, což se obvykle u chlévů neřešilo. Kamenné zdi bývá obtížné podřezat, a proto stavebníci přistupují k odvlhčení pomocí výkopu k základům a položení nopkové fólie, která brání přístupu vlhkosti k patám stěn.

Příklad dobrého souznění kamenných stěn bývalého chlívku s moderním tvarem vany i baterií

Kameny ve chlévech bývají často neomítnuté. To je sice v mnoha případech žádoucí, ale zároveň je nutné povrch kamenů pečlivě vyčistit od solí, které se na nich za léta provozu chléva vysrážely. Čištění nejlépe zvládnete ocelovým kartáčem, ať už ručním či na vrtačce. Pokud je zeď postavena z pískovce, může ho kartáč poměrně snadno poškodit, proto pracujte s citem. Očištěné kameny pak ošetřete speciální ochrannou penetrací, která je běžně dostupná v hobbymarketech nebo u specializovaných prodejců kamene.
Penetrace vytvoří na kameni slabý ochranný film, který zabraňuje prašnosti. Ten je možné znásobit použitím bezbarveného laku (například Polacryl 355). Při jeho výběru však zvažte, zda chcete dosáhnout lesku, nebo jen velmi jemné ochranné vrstvy, která není na první pohled viditelná.

Voda a elektřina

Určité úskalí představuje v případě kamenných stěn elektroinstalace a rozvody vody. Přívod vody ke koupelnovým a umyvadlovým bateriím se proto obvykle řeší rozvodem trubek po stěnách a jejich následným ukrytím do nejrůznějších sloupků či skříně, nebo jejich vedením za vanou.
Elekroinstalaci je pak zpravidla nutné umístit do spár mezi kameny a poté zakrýt spárovací hmotou. Dodatečné dekorativní spárování kamenů se ostatně často dělá na celých stěnách a pro rozvody elektrických kabelů se pak spára pouze prohloubí a přizpůsobí. Zásuvky je nutné do kamenů částečně zasekat. Veškeré elektroinstalace v koupelně však svěřte odbornému elektrikáři, který pak bude správně a bezpečně provedenou práci garantovat i revizní zprávou.

pro inspiraci

Ve většině připadů bude nutné rovněž vyměnit, případně zbudovat okno. Pokud v bývalém chlévě či komoře okno jen měníte, je pravděpodobné, že je budete muset nechat vyrobit na míru. Dosekávat v kameni okenní otvor je poměrně náročné a neméně pracné, byť samozřejmě proveditelné, je i jeho přizdívání. Pokud okno v místnosti vůbec není, je třeba bourat příslušný otvor v kamenné stěně s rozmyslem a trpělivě, protože se v průběhu bourání můžete dočkat nejrůznějších nepříjemných překvapení.
V každém případě se vyplatí vyvořit nejdříve otvor na překlad, zajistit jím zeď proti případnému zhroucení a teprve poté dodělat samotný okenní otvor. Je stylové udělat přinejmenším viditelnou část překladu z masivního trámu, ovšem s dostatečnou nosností. Totéž platí v případě zárubní a dveří, které je často nutné rovněž nově instalovat.
Pokud jde o strop, můžete kombinovat kamenné stěny s klasickým omítnutým stropem, palubkovým obkladem či očištěnou cihelnou klenbou, která ve chlévech často bývá. Očištěné cihly je pak rovněž možné a vhodné penetrovat speciálním nátěrem, případně nalakovat.

Pozor na podlahy

Podlahy se v případě rekonstrukce chlévů či komor vyplatí udělat nanejvýš důkladně. Pokud byl chlév desítky let v provozu, je třeba počítat s tím, že podlahy jsou nasáklé močůvkou. Výkop podkladu do dostatečné hloub-ky a důkladná izolace jsou v tomto případě nezbytné.
Pokud se rozhodnete pokrýt podlahu pálenými glazovanými dlaždicemi, půdovkami nebo kameny, je dobré zvážit podlahové vytápění. Mimo jiné i proto, aby radiátory zbytečně nenarušovaly kamenné stěny. Je však samozřejmě možné vybrat vhodné topné těleso či koupelnový nástěnný radiátor, který s kamenem dobře souzní, tedy například radiátor s chromovaným povrchem.

pro inspiraci

S přírodním kamenem je možné velmi působivě kombinovat dřevo. Obavy z použití dřeva v koupelně snad už mezi většinou chalupářů rozptýlila celá řada publikovaných dobrých zkušeností, z nichž vyplývá, že dřeva v koupelně se nemusíte bát. Ovšem za dodržení určitých zásad.

Je třeba počítat s tím, že dřevo bude v koupelně vystaveno zvýšenému působení vlhkosti. Ať už je použijete na podlahu nebo částečný obklad stěn, je nutné vliv vlhkosti co nejvíce omezit jeho povrchovou úpravou. Není bezpodmínečně nutné používat dřevo s hloubkovou impregnací, ale bezpochyby tím nic nezkazíte.

Koupelna se sprchovým koutem ve stylu 1. republiky a s hliněnými omítkami vznikla spojením původní farské kuchyně a místnosti hospodyně

Rozhodně však dřevo velmi pečlivě ošetřete olejem nebo speciálními laky. K ošetření dřeva v koupelně se i tak budete muset čas od času vracet, protože i při sebelepší povrchové úpravě bude ve vlhkém prostředí pracovat.
Použití exotických dřev s vysokou tvrdostí, hustotou a se zvýšenou odolností proti vlhku není rovněž od věci a koupelně to téměř ve všech případech sluší. V takovém případě je ale třeba počítat s výrazným navýšením nákladů.
V koupelnách odborníci nedoporučují kombinovat dřevěnou podlahu s podlahovým vytápěním.

TEXT: RICHARD GURYČA
FOTO: JAROSLAV HEJZLAR, ALEXANDR JANOVSKÝ, PAVEL VESELÝ, EON, PETR ZHOŘ, AUTOR

Koupelna na chalupě