Energie ze slunce

Solární systémy, určené pro použití v domácnostech, tedy i na chatách a chalupách, mohou výrazně ušetřit náklady na elektřinu. Slunce dokáže ohřát vodu, přitápět i svítit.

Sluneční energie se může stát významnou veličinou, která se podílí na provozu domu. Zajistí temperování, větrání, ohřev vody i světlo. Náklady se po čase vrátí

Systémy pro ohřev vody, topení či svícení tvoří solární kolektory a přídavná zařízení, která dokážou sluneční energii „transportovat“ správným směrem.
Energií, získanou prostřednictvím solárních panelů, lze vytápět místnosti, ohřívat vodu, ale také ji využít jako alternativní zdroj pro připojení světel a elektrických spotřebičů. Vybudování solárního systému může být řešením v případě, že chcete ušetřit a chovat se ekologicky, ale také v situacích, kdy je problém se standardním způsobem přivedení elektrického proudu.

Solární panel je základní a nejdůležitější součástí všech systémů

Jak začít? Především prozkoumáním nabídky firem, které dodávky takových systémů zajišťují. Některé mají celorepublikovou působnost, jiné zase můžete najít v blízkosti svého bydliště či místa, kde máte víkendový dům. Odborná firma zpravidla navrhne a dodá systém, ušitý na míru tomu, co potřebujete. Předem získáte kalkulaci a pravděpodobně i nabídku několika cenových variant podle rozsahu komfortu, který vám systém bude poskytovat. Můžete zvolit jen základní variantu pro pokrytí základních energetických potřeb, nebo soustavu zařízení, která budou ohřívat vodu v bazénu, případně produkovat teplý vzduch pro přitápění v místnostech.

Teplá voda

Pro ohřev vody se tak používá například solární termický systém. Tyto systémy potřebují ke správné funkci přídavná technická zařízení (expanzní nádobu, zásobník, řídicí jednotku, teplonosnou kapalinu). Kapalina musí získané teplo přenést na místo spotřeby do zásobníku nebo akumulační nádrže. Princip systému je takový, že sluneční záření dopadá na solární panely a ohřívá teplonosnou kapalinu v kolektoru. Kapalina, ohřátá v solárním panelu, se přivádí měděným potrubním rozvodem do zásobníku nebo výměníku tepla. V něm ohřívá vodu.

Vhodné umístění panelů nemusí exteriér domu nijak výrazně narušit (Solar Venti)

Na podobném principu pracuje i systém, který kombinuje ohřev vody s vytápěním. Využití sluneční energie k vytápění předpokládá pokud možno maximální zamezení tepelných ztrát v domě a často se kombinuje s konvenčním vytápěním (elektřinou, plynem, tuhými palivy).

Co je v nabídce

Pro příklad nabídky toho, co můžete pro svůj dům pořídit, může posloužit výběr solárních setů firmy Sluko Energy z Pardubic. Set, určený pro ohřev vody v domácnosti zahrnuje vakuový kolektor, ohřívač vody, soustavu čerpadel, expanzní nádobu a příslušenství, například potřebné ventily. Ceny těchto sestav začínají zhruba na 45 tisících korun. Za dvojnásobek ceny pořídíte systém pro ohřev vody a vytápění, který může být rozšířený o možnost ohřevu vody v bazénu. Systém pro ohřívání bazénové vody lze pořídit i samostatně, stojí rovněž kolem padesáti tisíc korun.

K instalaci je však možné využít i místa na pozemku s podmínkami pro co nejdelší dopad slunečních paprsků

Svitavská firma Solar Venti nabízí variantu tří funkcí v jednom panelu. Jejich systém může sloužit zároveň k větrání, odvlhčování a temperování inetriérů a představuje tak právě pro řadu chalupářů zajímavé řešení. Jak to funguje? Jakmile začnou sluneční paprsky dopadat na solární kolektor, začnou rychle ohřívat vzduch v panelu, který je umístěn buď na střeše, nebo na zdi. Po krátké chvilce se spustí sluncem poháněný ventilátor a ten pak dovnitř chaty nebo chalupy vhání temperovaný vzduch. Vzduch, který je vháněn dovnitř, vytlačuje použitý a vlhčí vzduch ven různými netěsnostmi nebo jinou ventilací v domě. Právě umístění otvorů, kterými je použitý vzduch vytlačován ven, má velký vliv na pohyb čerstvého vzduchu z panelu uvnitř chaty či chalupy. Systém tedy není primárně určen k vytápění, ale temperováním a vysoušením vlhkého vzduchu dokáže náklady na klasické vytápění výrazně snížit. Firma uvádí rovněž to, že instalaci systému zvládne každý zručný kutil za jednu až tři hodiny podle toho, který typ zařízení zvolí.

K dispozici je i systém, umožňující kombinovat zmíněnou ventilaci a odvlhčování s ohřevem vody. Při slunečném letním dni ohřeje tento panel až 150 litrů teplé vody. Zajímavé je také to, že sestava je nezávislá na elektřině, protože čerpadlo i ventilátor pohání solární článek. Cena takového systému je zhruba 85 tisíc korun.

www.solarventi.cz, www.slukoenergy.cz

TEXT: RICHARD GURYČA
FOTO: ARCHIV FIREM

Energie ze slunce