Viděli jsme cestou XCVIII.

Roubený dům s pavlačí i mladší zděný domek jsme objevili v malé vesničce kousek od Sobotky.

Dům je citlivě a pečlivě udržovaný, k úplné dokonalosti chybí jen detaily

Udržovaná roubenka

Celoroubený patrový dům s pavlačí vznikl pravděpodobně na přelomu 18. a 19. století a do současnosti si zachoval původní výraz. Hmotou i barevností je typický pro lokalitu Sobotecka a je citlivě udržovaný. Lomenice ze širokých prken s úzkými krycími lištami dělená na střídavě šikmo bedněná pole je zakončená valbičkou. Okénka byla do štítu asi přidána dodatečně a lépe by vypadala bez kontrastního orámování.

Ačkoliv okna v přízemí i patře budou asi novodobá, jsou osazena v původní trámkové zárubni zdobené profilovanou římsou. V přízemí bylo zachováno otvírání vnějších křídel ven. Škoda jen, že u nich chybí členění jako na těch vnitřních.

Za povšimnutí stojí také perfektně provedená výměna a protéza trámu ve štítové stěně, která na první pohled není vůbec patrná.

Dům je oplocen poněkud moderně vyhlížejícím plotem v kombinaci bílých cihel a dřevoplastu. Lépe by mu slušely obyčejné dřevěné plaňky a pískovcové sloupky. Zahradě vévodí především okrasné jehličnany a keře, nicméně vhodnější by byl ovocný strom nebo jiný listnáč, který k venkovské usedlosti patří.

Římsa na fasádě mohla být o něco výraznější, celkově je ale dům hezky opravený

Roztomilý domek

Malý domek pochází z období před první světovou válkou. Stavení s obytným přízemím a polopatrem má vyvážené proporce. Okna, která jsou zřejmě původní, se otvírají ven. Rámují je výjimečně dobře provedené šambrány kolem dokola. Výrazem však mohly být trochu méně masivní ve vztahu k lizénám a zejména horizontální římse, jež dělí plochu fasády. Nárožní lizény pak zpravidla pokračují výše a lemují sklon střechy, zde však končí o něco níže.

Střídmá barevnost v kombinaci s pálenou krytinou domku sluší. Střešní okna prosvětlují část podkroví, kam nedosáhne světlo ze štítových oken a celkový vzhled domu nijak nenarušují. Hezkým detailem jsou cihlové komíny s ozdobnými členěním v hmotě. Podezdívka však trpí vlhkostí a oprýskanou omítku by chtělo opravit.
Dřevěná vjezdová brána a vstupní branka usazená mezi pískovcové sloupky působí trochu romanticky a k domu se hodí. Plastová dopisní schránka sice barevně splývá s barvou dřeva, ale mnoho parády neudělá.

Text: Ing. arch. Jan Hubáček a Ing. arch. Tomáš Koreček
Foto: Veronika Cerhová

Viděli jsme cestou XCVIII.