Kamenné koryto v interiéru

pískovcové koryto v kuchyni

Tady je pískovcové koryto docela mělké, na opláchnutí nádobí ale stačí. Foto: Richard Guryča

Svérázný charakter a tvar kamenných koryt je venku předurčují k trvalému používání: napájení zvířat, čerpání vody či osázení okrasnými rostlinami. Také v interiéru se korýtka využívají, i když převážně jako umyvadla. Je otázkou, do jaké míry je to módností.

Někdy přirozenou barvu imituje koryto z betonu. Povrch takového korýtka rychle patinuje, takže stěží rozeznáte, zda jde o přírodní, nebo umělý kámen. Přírodní pískovec (lomový i opracovaný kámen) má ale vždy „pískovou“ barvu.

Pískovcový povrch, na kterém je aplikován penetrační tmel, se může dočkat životnosti až 15 let. Při použití tmelu kámen ztrácí svůj přirozený lesk. Toto ošetření nepodceňujte, protože se díky němu můžete z pískovce těšit velmi dlouho.

TEXT: Martina Lžičařová
FOTO: Richard Guryča, Vladimír Hájek, Jaroslav Hejzlar, Martin Mašín, František
Vaňásek, Pavel Veselý a Shutterstock

Kamenné koryto v interiéru