Jak udělat pohodlné zahradní schody

U zahradních schodů lze volit řešení v podobě nenápadného splynutí takové stavby s terénem zahrady, přírodní materiály, ale i přesně tvarovaný beton. Důležitý je bezpečný pohyb po schodech.

Svažitý pozemek kolem domů není ideální, ale možnosti jeho využití se znásobí pomocí budování teras a schodů. Schodnice lze do terénu zabudovat nejrůznějším způsobem od jednotlivých stupňů zpevněných dřevem či kameny až po stavbu souvislého schodiště, které vydrží věky a zaručí bezpečný pohyb i za nepříznivých povětrnostních podmínek. To je u schodů v exteriéru jedna z nejdůležitějších věcí, protože pád na mokrých či namrzlých stupních může skončit tragicky.

schodové stupně ve svahu

Masivní trámy poslouží jako schodové stupně velmi dobře, ale nevydrží věčně. Foto: Shutterstock

Schodiště ve svahu ovšem není žádná věda: každý zkušený turista dobře ví, že k relativně bezpečnému pohybu v horském terénu stačí poměrně málo a že i ty nejprimitivnější kamenné stupně na horských stezkách jsou pro stoupání vždy pohodlnější než kluzký strmý svah. Nenechte si tedy vnutit pocit, že v zahradě musí být schody jako ke kostelu. Určitě je však dobré myslet na starší a méně pohyblivé členy rodiny, na děti i na pohyb s těžším břemenem, který je na pozemku občas zapotřebí.

Dostatečně těžké

Schody mohou být pouze položené z monolitických bloků, které tvoří jednotlivé stupně. Ideální je kámen či beton, v úvahu připadají i dříve oblíbené pražce (pozor na možnost obsahu zdraví škodlivých látek v jejich nátěrech), staré i nové trámy z tvrdého dřeva či přitesaná kulatina. Stavba dává smysl a zaručí bezpečí jen v případě, že jsou tyto bloky dostatečně těžké (alespoň 50–150 kg), a tím pádem samy o sobě stabilní, nebo jsou alespoň bezpečně ukotvené. U trámů se to obvykle dělá pomocí roxorových ocelových tyčí zatlučených buď před schodnice jako opora, případně do otvorů vyvrtaných skrze schodnice. Může to být dobré řešení, které se používá i při úpravách terénu v přírodních parcích, ale ani při nejlepší vůli nevydrží věčně. Jednotlivé stupně však lze snadno obnovit.

kamenné schodiště v zahradě

Kámen v zahradě vždy dobře souzní s ostatními přírodninami, je nutné ho kvalitně vyspárovat. Foto: Shutterstock

Ať už samonosné, či s oporou, budou schody z jednotlivých schodnic vyžadovat upravený, podle možností i na jednotlivých stupních zhutněný terén. Stupně se na něj pokládají celou plochou, po stranách mohou být částečně zapuštěny do terénu, což zvýší jejich stabilitu. Každý další stupeň směrem vzhůru může mírně přesahovat hranu spodního schodu, ale vyžaduje to stabilní podloží, jinak se mohou zadní části jednotlivých schodnic propadat do terénu a přední tím pádem přizvedávat ty schodnice, které se o ně shora opírají.

cihlové schodiště

Vyzdít schody z cihel je jednou z dobrých možností, ale potřebujete k tomu odolné cihly zvonivky. Foto: Shutterstock

Beton nezklame

Náročnější variantou je jednotlivé stupně nejprve vybetonovat, tzn. nejdříve vykopat schodové stupně do terénu, postavit jednoduché bednění (šaluňk), vysypat ho betonem a po jeho vytvrdnutí pak tyto schodové základy dozdít cihlami, kameny nebo tvárnicemi. Podobně lze řešit stavbu schodů instalací hotového betonového schodiště jako prefabrikovaného bloku, který se usadí do předem upraveného výkopu v terénu. Takový betonový blok pak lze obkládat dlažbou, cihlovými pásky nebo dlažebními kameny. Je nutné počítat s tím, že těžké betonové schodiště tohoto typu je náročné na stabilitu podloží, a pokud je toto podlaží nestabilní, bude docházet k praskání a opadávání dlažby či jiného obkladového materiálu. V každém případě je nutné dodržet zásady, které platí pro jakékoli dláždění v exteriéru, tedy použít flexibilní lepidlo a v případě dlažby vybrat mrazuvzdornou a protiskluznou, případně dlažbu přímo určenou k lepení na schodové stupně.

betonové schodiště v zahradě

Prefabrikované betonové bloky představují rychlé a odolné řešení. Foto: Shutterstock

Nezbytná bezpečnost

Bezpečnost a pohodlí zaručí jen schodiště s dostatečnými rozměry a sklonem. Není to žádná věda a jako vzor mohou případně posloužit i normované schody uvnitř domu, ale obecně se snažte dodržet sklon do max. 35 stupňů a hloubku nášlapné plochy schodnice alespoň 20 nebo 25 cm, přičemž 18 cm je minimum a u menší hloubky už bude hrozit uklouznutí přes hranu schodu.

Zahradě téměř vždy sluší kamenné schody, ale mějte na paměti, že zvláště porézní druhy kamenů nejsou zcela odolné vůči vodě. V kamenech zadržovaná vlhkost může zapříčinit zarůstání povrchu schodnic kluzkými mechy a lišejníky, ale i praskání či odlupování jednotlivých vrstev v případě, že voda v pórech a štěrbinách zamrzne.

Možnost zarůstání kluzkým mechem platí i pro dřevo. Kombinace fungicidních prostředků, pravidelné obnovy povrchových nátěrů a občasné očištění kartáčem nebo proudem vody z tlakové myčky však toto riziko výrazně sníží.

Naše tipy

  • Důležité je, co vysázíte v těsném okolí schodiště. Vhodná kombinace rostlin schody buď zdůrazní, nebo naopak přispěje k jejich nenápadnosti.
  • Rostliny, keře i stromy v okolí schodů ovlivní i to, zda budou stupně zarůstat mechem a lišejníkem. Stín a zvýšená vlhkost růst mechů podporují.
  • V sousedství schodů budou dobře vypadat rostliny poléhavé, plazivé i obloukovitě převislé. Není od věci postavit květináče či pěstební nádoby i přímo na schody.

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock

Jak udělat pohodlné zahradní schody