Máte starší komín? Zkontrolujte ho hned po zimě!

komín schiedel

Foto: Schiedel

Topíte si doma sami a máte spotřebič připojený na komín? Nezapomeňte na jeho pravidelnou údržbu. Nejvhodnější doba k tomu nastává právě teď – po ukončení topné sezóny. Kontrolu byste neměli odkládat zejména v případě, máte-li starší jednovrstvý cihlový komín. Právě tento typ komínů v zimě nejvíce trpí.

Podle předpisů platných od roku 2011 je nutné nechat provést kontrolu všech používaných komínů minimálně jednou ročně. Spolu s tím byste měli komín aspoň třikrát ročně nechat vyčistit. Jestliže topíte pevnými palivy a máte spotřebič s výkonem maximálně 50 kW, můžete se do čištění s vhodným vybavením pustit i sami.

komín schiedel

Foto: Schiedel

Kontrolu neodkládejte

„Nejlepší je nechat zkontrolovat komín ihned po skončení topné sezóny,“ říká ing. Jiří Vrba se společnosti Schiedel. Nepříjemnosti tak nebudete muset řešit na podzim, kdy jsou kominíci, kteří jsou zároveň revizními techniky,  nejvytíženější a navíc bude vás tlačit čas v podobě nadcházejících sychravých dnů.

Zima znamená velkou zátěž

Při kontrole komínu je nutné prověřit jeho nadstřešní i půdní část. Zima se přitom obvykle nejvíce podepíše na starších jednovrstvých komínech vyzděných z cihel. „Komín je namáhán nejen spalinami, ale musí čelit také povětrnostním vlivům a často i prudkým a vysokým teplotním rozdílům,“ vysvětluje Jiří Vrba. „Právě jednovrstvé komíny tak musejí snášet obrovskou zátěž. Ta se časem může projevit takzvanou degradací spojovací malty, která se začne drolit a vypadávat. Někdy může dokonce dojít i k rozpadu cihel.“ Po zimě je proto nutné tyto komíny prohlédnout velmi důkladně a všechny závady na komínovém zdivu okamžitě opravit. Jestliže se závada na komíně opakuje, mělo by se přistoupit k celkové a systémové rekonstrukci celé spalinové cesty. „Ta může spočívat například v převložkování stávajícího komínového průduchu komínovou vložkou z keramického nebo kovového materiálu,“ vysvětluje Jiří Vrba ze Schiedelu.

komín schiedel

Foto: Schiedel

Údržba komínu pro vysoký výkon i bezpečí

Pravidelná kontrola a údržba komína i kouřovodů se odrazí i na výkonu připojeného spotřebiče. Nevyčištěný komín totiž nejen špatně táhne, ale k vyhřátí prostor je potřeba mnohem více paliva. Neudržované spalinové cesty přitom znamenají riziko požáru a také otravy oxidem uhelnatým, který se spolu se spalinami nedostane přes zanesený komín a vrací se zpět do prostoru.

Jestliže kvůli nevyčištěnému nebo zanedbanému komínu vznikne požár a majitel domu se nemůže prokázat zprávou o kontrole a údržbě, hrozí pokuta až 25 000 Kč. Navíc zanedbání údržby znamená i velkou komplikaci při jednání s pojišťovnou o výši pojistného plnění.

komín schiedel

Foto: Schiedel

Zpráva o kontrole

Výsledkem každoroční prohlídky, při níž technik musí zkontrolovat vše od spotřebiče až po ústí komína a také prověří těsnost všech spojů, napojení a dvířek, je zpráva o kontrole. V ní se uvádí podrobné informace o komínu, spalinových cestách, konstrukci domu, provedených či odložených opravách. Zprávu o kontrole získá nejen majitel objektu, ale jeho kopii by si měl uschovat i kominík. Právě u něj si ji lze vyžádat v případě, že jej majitel ztratí nebo tato zpráva při požáru objektu shoří.

Návštěva odborníka nezabere příliš času ani neznamená vysoké finanční výdaje. Majitel domu v ní získá záruku, že kontrola byla provedena podle platných předpisů, a že za ni kominík přebírá plnou právní odpovědnost.

TEXT: REDAKCE
FOTO: SCHIEDEL

Máte starší komín? Zkontrolujte ho hned po zimě!