Jak řešit schody v zahradě

Při použití přírodních materiálů mohou nenápadně splývat s okolní zelení, prefabrikované betonové prvky jsou zase nezničitelné, přesně tvarované a mohou imitovat třeba i dřevo. Důležitý je bezpečný pohyb po schodech.

Schodnice lze do terénu zabudovat nejrůznějším způsobem od jednotlivých stupňů zpevněných dřevem či kameny až po stavbu souvislého schodiště, které vydrží věky a zaručí bezpečný pohyb i za nepříznivých povětrnostních podmínek. To je u schodů v exteriéru jedna z nejdůležitějších věcí, protože pád na mokrých či namrzlých stupních může skončit tragicky.

Schodiště ve svahu ovšem není žádná věda: každý zkušený turista dobře ví, že k relativně bezpečnému pohybu v horském terénu stačí poměrně málo a že i ty nejprimitivnější kamenné stupně na horských stezkách jsou pro stoupání vždy pohodlnější než kluzký strmý svah. Nenechte si tedy vnutit pocit, že v zahradě musí být schody jako ke kostelu. Určitě je však dobré myslet na starší a méně pohyblivé členy rodiny, na děti i na pohyb s těžším břemenem, který je na pozemku občas zapotřebí.

Kámen svědčí zejména schodům ve skalkových zahradách

 

Maximální hmotnost

Schody mohou být pouze položené z monolitických bloků, které tvoří jednotlivé stupně. Ideální je kámen či beton, v úvahu připadají i dříve oblíbené pražce (pozor na možnost obsahu zdraví škodlivých látek v jejich nátěrech), staré i nové trámy z tvrdého dřeva či přitesaná kulatina. Stavba dává smysl a zaručí bezpečí jen v případě, že jsou tyto bloky dostatečně těžké (alespoň 50–150 kg), a tím pádem samy o sobě stabilní, nebo jsou alespoň bezpečně ukotvené. U trámů se to obvykle dělá pomocí roxorových ocelových tyčí zatlučených buď před schodnice jako opora, případně do otvorů vyvrtaných skrze schodnice. Může to být dobré řešení, které se používá i při úpravách terénu v přírodních parcích, ale ani při nejlepší vůli nevydrží věčně. Jednotlivé stupně však lze snadno obnovit.

Ať už samonosné, či s oporou, budou schody z jednotlivých schodnic vyžadovat upravený, podle možností i na jednotlivých stupních zhutněný terén. Stupně se na něj pokládají celou plochou, po stranách mohou být částečně zapuštěny do terénu, což zvýší jejich stabilitu. Každý další stupeň směrem vzhůru může mírně přesahovat hranu spodního schodu, ale vyžaduje to stabilní podloží, jinak se mohou zadní části jednotlivých schodnic propadat do terénu a přední tím pádem přizvedávat ty schodnice, které se o ně shora opírají.

Vhodně použití betonové prefabrikáty mohou být výborným řešením

 

Vybetonované schody

Náročnější variantou je jednotlivé stupně nejprve vybetonovat, tzn. nejdříve vykopat schodové stupně do terénu, postavit jednoduché bednění (šaluňk), vysypat ho betonem a po jeho vytvrdnutí pak tyto schodové základy dozdít cihlami, kameny nebo tvárnicemi. Podobně lze řešit stavbu schodů instalací hotového betonového schodiště jako prefabrikovaného bloku, který se usadí do předem upraveného výkopu v terénu. Takový betonový blok pak lze obkládat dlažbou, cihlovými pásky nebo dlažebními kameny. Je nutné počítat s tím, že těžké betonové schodiště tohoto typu je náročné na stabilitu podloží, a pokud je toto podlaží nestabilní, bude docházet k praskání a opadávání dlažby či jiného obkladového materiálu. V každém případě je nutné dodržet zásady, které platí pro jakékoli dláždění v exteriéru, tedy použít flexibilní lepidlo a v případě dlažby vybrat mrazuvzdornou a protiskluznou, případně dlažbu přímo určenou k lepení na schodové stupně.

Štípaný beton ladí s okolními přírodními materiály lépe, než strohá hladkost

 

Pozor na sklon

Bezpečnost a pohodlí zaručí jen schodiště s dostatečnými rozměry a sklonem. Není to žádná věda a jako vzor mohou případně posloužit i normované schody uvnitř domu, ale obecně se snažte dodržet sklon do max. 35 stupňů a hloubku nášlapné plochy schodnice alespoň 20 nebo 25 cm, přičemž 18 cm je minimum a u menší hloubky už bude hrozit uklouznutí přes hranu schodu.

Zahradě téměř vždy sluší kamenné schody, ale mějte na paměti, že zvláště porézní druhy kamenů nejsou zcela odolné vůči vodě. V kamenech zadržovaná vlhkost může zapříčinit zarůstání povrchu schodnic kluzkými mechy a lišejníky, ale i praskání či odlupování jednotlivých vrstev v případě, že voda v pórech a štěrbinách zamrzne.

Možnost zarůstání kluzkým mechem platí i pro dřevo. Kombinace fungicidních prostředků, pravidelné obnovy povrchových nátěrů a občasné očištění kartáčem nebo proudem vody z tlakové myčky však toto riziko výrazně sníží.

Prvky ze štípaného betonu vyvolávají dojem mohutnosti, nepřežeňte to s nimi

 

Prefabrikované prvky

Příznivci přírodních materiálů se betonové dlažbě a betonovým schodům v zahradě obvykle vyhýbají pro jejich poněkud nevlídný technický vzhled. Prefabrikované betonové prvky jsou však pro stavbu různých typů schodů a stupňů v exteriéru natolik praktické, že stojí za to zvážit určitý kompromis s požadavky na vzhled.

Varianty barev a povrchů betonových schodnic jsou navíc stále rozmanitější. Obvykle můžete počítat se základní škálou alespoň čtyř nebo šesti odstínů probarvené, tedy stálobarevné betonové směsi. Tím ale výhody betonu nekončí. Schodnice a další prvky lze i obložit nebo natahovat různými typy stěrek. Výrobci prefabrikátů však ve většině případů nepočítají s tím, že by si zákazníci povrch schodů nějak složitě dodělávali, takže nabízejí dostatečné množství barev nebo kombinaci nosných a obkladových schodišťových stupňů a desek v úpravách povrchů, mezi něž patří třeba imitace kamene nebo umělého zestaření napodobujícího opotřebení věkem.

Pro beton v zahradě hovoří jeho typické vlastnosti, především pevnost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám včetně mrazu. Ač to není na první pohled patrné, jde navíc o materiál s tisíciletou tradicí. A moderní postupy výroby a úprav prefabrikovaných prvků, ať už jde o vibrolisování, vymývané povrchy, štípání či odolné kompletní probarvování, předurčují beton k použití v zahradě stejně jako například lomový či štípaný kámen. A to včetně jejich vysoké odolnosti vůči mrazu.

Napodobeniny dřeva, vyrobené z betonu, nemusí vůbec působit nepatřičně

 

Do každého terénu

Obecně připadají pro stavbu schodů v zahradě v úvahu schody z jednotlivých dílců a monolitická schodiště. Ta lze buď koupit, nebo vyrobit i v netradičních rozměrech a tvarech a jen je pak usadit na zvolené místo.

Schody stavěné z dílců jsou řešením pro různé typy terénů a vhodnou kombinací jednotlivých prvků lze vytvořit stupně v prudkém svahu i v pozvolných terénních vlnách. Nemusíte přitom vždy kupovat přímo schodnice a schodišťové dílce. Pracovat je možné i s betonovými palisádami, které se používají pro zpevňování horizontálních i vertikálních terénních vln. Palisády jsou vhodné pro zpřístupnění svažitých pozemků nebo k budování umělého svahu či terénních předělů. A jednotlivé pochozí stupně nebo celá schodiště můžete v takovém terénu rovněž vyskládat z palisád v kombinaci s obrubníky nebo dlaždicemi. Tím dosáhnete souladu s okolním terénem, pro jehož úpravy byly palisády použity.

Hladký strohý tvar nepravidelných kvádrů vypadá uprostřed vodopádu zeleně dokonale

 

Ucelené systémy

V nabídce betonových dílců určených přímo pro budování zahradních schodišť najdete podpěry schodnic, schodnice, podestové a schodišťové desky a další doplňky, s nimiž můžete postavit klasické i různě lomené nebo točené schody. Pro případné spojení a vhodnou kombinaci materiálu schodišť a dlažby chodníků je dobré vybírat vzhledově stejný materiál a prvky ze stejných sérií a od stejných výrobců. Případně jednotlivé prvky objevně kombinovat, což lze například u betonových šlapáků a obrubníků. Ty můžeme použít i k vytvoření schodových stupňů.

Ať už postavíte betonové schody v exteriéru jakkoli, je pro jejich odolnost a výdrž důležitý spád jednotlivých stupňů. Ty musí být vyspádovány tak, aby na nich nezůstávala voda a mohla bez problémů odtékat. Je třeba předcházet možnému sklouznutí po mokrém či namrzlém povrchu, ale i zatékání vody do spár, což může zvláště v souvislosti se zamrzáním vody v opěrné konstrukci schody nepříjemně narušit.

Jestliže stavíte schody z prefabrikovaných schodnic a dodržíte všechny doporučené body z návodu pro stavbu, nemělo by podobné nebezpečí hrozit. Správný spád je potřeba pohlídat především při improvizované kombinaci různých betonových prvků.

Narušování pravidelnosti i střídání tvarů a velikostí schodnic je vždy ku prospěchu

 

Z čeho a jak stavět

Betonové schodišťové prvky se staví různými způsoby, ať už na základ z konstrukčního betonu, nebo pouze na zpevněný a zhutněný podklad. Schodnice lze na podkladový beton lepit, ale v rámci některých systémů i spojovat „na sucho“ pomocí zámkového systému.
Například Naturblok od CS-Betonu je systém betonových bloků pro suchou stavbu bez nutnosti použití malty nebo lepidla. Postavíte z něj různé architektonické exteriérové prvky včetně stupňů a schodišť. Jednotlivé výrobky systému jsou spojovány plastovými spojkami do drážky. Ty umožňují spojování do roviny, úhlu i oblouku. Povrch bloků je štípaný a úprava imitující patinu stáří připomíná vzhled nahrubo otesaného přírodního kamene. Přímo ke stavbě krátkých a rovných schodů je v tomto systému určený schodnicový prvek CSB-Naturblok Schod. Blok je dostatečně hluboký, aby se mohl překládat přes sebe. Tak dosáhnete zaručeně pevné výšky a rovinatosti schodu.

CS-Beton vyrábí také univerzální schodišťový díl Step pro stavění schodišťových stupňů. CSB-Step lze klást ve dvou modifikacích, na nášlapné straně prvku přitom v obou verzích zůstává zachovaná protiskluzová úprava povrchu. CSB-Step můžete využít i pro obložení stávajících betonových schodišť. Vyrábí se v šesti barevných provedeních včetně přírodního (šedého) odstínu.

I pro vytvoření schodů lze úspěšně použít recyklované cihly

 

Prvky pro stavbu zahradních schodišť a palisád má ve svém programu také Best. Výrobce poukazuje na to, že palisády a schodnice Best chrání impregnace proti znečištění a pro zvýšení odolnosti povrchu proti chemickým rozmrazovacím látkám, proti kterým má nejvyšší možnou třídu odolnosti i beton použitý k jejich výrobě.

Například univerzální schodišťový prvek Best Canto má protiskluzové kraje, lze ho také pokládat ve dvou modifikacích a můžete ho použít i k obložení starých betonových schodů.
Schodišťové stupně Best Canto se pokládají odspodu buď do zavlhlé betonové směsi, nebo se osadí na předem vybetonované schodišťové stupně do maltového lože. Maltu je třeba rozprostřít po celé ploše podkladového betonu. Spáry mezi jednotlivými prvky se vždy vyplňují vodovzdornou a mrazuvzdornou spárovací hmotou.

Zajímavou sérii schodnic Natural má v nabídce Presbeton. Betonové schody Gracie a Furie připomínají staré ohlazené kamenné schody, jejich design je podle výrobce inspirován antickými stavbami. Schody Bark a Togo imitují povrch dřeva. Schody jsou určeny pro použití v exteriéru včetně zahrad, teras a domovních vstupů. Jsou mrazuvzdorné a povrch je opatřen impregnací.

Dřevo je obvykle dostupným a jednoduchým řešením, ale nevydrží věčně

Jak řešit schody v zahradě