Jak si poradit s radonem

Radon může být nebezpečný pro zdraví obyvatel domu, do nějž proniká z podloží. Lze však snadno změřit jeho hodnoty a případně podniknout ochranná opatření.

Hlavní nebezpečí přírodního plynu radonu spočívá v jeho schopnosti přeměňovat se na izotopy polonia, olova a bizmutu, což jsou radioaktivní prvky. Ty se zachycují v dýchacích cestách a ozařují je.

měření v domě či na pozemku trvá firmě
zhruba hodinu a stojí od dvou do čtyř tisíc
korun

Proč je v domě

Radon se do domů dostává z podloží. Ve vytápěných budovách totiž vzniká u podlah sklepa a přízemí mírný podtlak a kvůli němu je radon nasáván z podloží různými prasklinami a netěsnostmi. Zdrojem radonu může být i použitý stavební materiál a podzemní vody.
Dlouhodobý pobyt v domě s vysokou koncentrací radonu představuje riziko vzniku rakoviny plic. Toto nebezpečí však teoreticky nastává až v případě mnohaletého souvislého pobytu v prostorách s koncentrací radonu přesahující hodnotu 400 Bq/m3 (becquerelů na metr kubický), což je zároveň údaj, který je podle Státního úřadu pro jadernou bezpečnost hraniční hodnotou pro provedení protiradonových opatření u stávajících budov. U novostaveb se pak doporučuje snížit hodnotu až na 200 Bq/m3, zejména zhotovením preventivních opatření při stavbě.

schéma pronikání radonu do domů
napovídá, že je nutné utěsňovat od sklepa

Jak omezit radon

Státní ústav radiační ochrany (SÚRO) v tomto případě doporučuje stavebníkům nechat si změřit radonový index pozemku. Seznam firem s příslušným povolením najdete třeba na webu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (www.sujb.cz/aplikace/radon/). Dále je nutné zahrnout protokol o měření do projektové dokumentace a požadovat od dodavatelské stavební firmy dodržení platné technické normy (ČSN 73 0601), která předepisuje způsoby ochrany proti pronikání radonu.
Chataře a chalupáře však bude zajímat spíše možnost výskytu radonu v nemovitostech, které už vlastní, nebo se je chystají koupit.

Využijte služeb zdarma

Začněte ověřením, zda se váš dům nenachází v oblasti zvýšeného výskytu radonu. Tyto údaje zpracovává Česká geologická služba do přehledných map. Najdete je na webu geology.cz, případně na stránkách SÚRO (www.suro.cz/cz/prirodnioz/radonove-mapy).
Ve spolupráci se SÚRO pak můžete změřit roční průměrnou hodnotu pomocí tzv. stopových detektorů, které se umístí do domu na dobu jednoho roku. Tento průzkum je pro občany zdarma. Přihlásit se do něj lze prostřednictvím emailové adresy radon@suro.cz.
Rychlejší cestou k zjištění situace je objednávka měření u specializované firmy. Od ní získáte údaje zhruba za týden. Ceny se pohybují kolem dvou až čtyř tisíc korun podle velikosti pozemku a počtu místností v domě.

radonový index obcí České republiky

Protiradonová opatření

Pronikání radonu lze omezit zejména utěsněním trhlin, prostupů a otvorů v konstrukcích, utěsněním prostupů ve stropu mezi sklepem a přízemím, zabránění proudění vzduchu ze sklepa do vyšších podlaží, utěsněním či výměnou dveří do sklepa a podporou výměny vzduchu ve sklepech pomocí větráků nebo průduchů.
K radikálnějším opatřením patří výměna podlahových konstrukcí, odvětrání radonu z podloží přes základy nebo instalace vzduchotechniky, která zajistí nucenou ventilaci vzduchu v domě.

Informace v článku jsou aktualizovány před r. 2017.

Text: Richard Guryča

Foto: Archiv firem

Jak si poradit s radonem

Jak si poradit s radonem