Sendvičové zdivo

Sendvičové zdění efektivně spojuje vlastnosti nosného zdiva a materiálů pro zateplení. Tento způsob stavění umožňuje snížit tloušťku obvodových zdí a zároveň zlepšit parametry jejich tepelné izolace.

Tenkovrstvé zdění sendvičového zdiva s dávkovačem lepidla (Porotherm)

Sendvičové zdivo je v podstatě jakékoli vhodné spojení stavebního materiálu a izolantu. K nosné vrstvě obvodového zdiva se přidává tepelně izolační vrstva. Stavebník může kombinovat tvárnice z betonu, lehkého vibrolisovaného betonu, pálených cihel či jiných materiálů s izolačním materiálem (polystyren nebo jiná izolace) a dosáhnout optimálních tepelněizolačních vlastností. Zpravidla se při této technologii stavby používají kontaktní zateplovací systémy, které se připevňují na nosnou konstrukci obvodového pláště zvenčí.

Přikotvený tepelný izolant neklade požadavky na větší šířku základových konstrukcí. Stavebník tedy může ušetřit náklady, spojené s výkopovými pracemi, betonáží a výztuží základových konstrukcí.

Kontaktní zateplení obvodového zdiva také napomáhá k odstranění tepelných mostů, což je další výrazný argument pro tuto technologii. V každém případě lze při použití sendvičového zdiva snížit náklady na samotnou stavbu a následný provoz domu.
Jinou variantou je stavba z dutých tvárnic, vyplněných izolačním materiálem.

Optimální kombinace

Systém Legotherm kombinuje lehčený beton a polystyren

V principu lze pro sendvičové zdění kombinovat celou řadu vhodných stavebních a izolačních materiálů. Vyplatí se však porozhlédnout se na trhu stavebnin a zvolit pro vaši stavbu či rekonstrukci optimální výrobky vzhledem k ceně i požadovaným parametrům stavby. Mnoho výrobců nabízí pro sendvičové zdění ucelené systémy, při jejichž použití můžete docílit lepších výsledků než při náhodné kombinaci zdiva a izolantů. Určitě má smysl nechat si poradit u odborníků, protože správná volba parametrů i materiálového složení jednotlivých stavebních komponentů je poměrně složitou vědou a v názoru na ni se často neshodnou ani zkušení stavebníci.

Zvláště při rekonstrukcích chat a chalup je při zamýšleném sendvičovém zdění či volbě tvarovek s izolanty nutné zohlednit původní materiál stavby, klimatické podmínky a například i to, zda bude součástí rekonstrukce výměna oken a zda je vhodné propojit nové zdicí materiály například s kameny nebo cihlami z nepálené hlíny.

Ucelené systémy

Pro příklad ucelených systémů pro sendvičové zdění může posloužit třeba Sendwix od firmy KM Beta. Uvrstvené stěny KMB SENDWIX přebírá tepelně izolační vlastnosti izolační vrstva z polystyrenu nebo minerální izolace. Nosná vrstva z vápenopískových kvádrů pak zajišťuje pevnost a únosnost konstrukce a také vysokou zvukově izolační a akumulační schopnost.

Tepelně izolační vlastnosti cihelných bloků Heluz Family lze umocnit i zděním na PUR pěnu

Jinou variantou je stavební systém Legotherm od firmy Betonové stavby. Základem systému Legotherm je tvárnice Legotherm IZO 365-N/VP P6, P12 z vibrolisované liaporbetonové směsi, doplněná vložkou z polystyrenu tloušťky 120 milimetrů. Součástí systému je i vnitřní nosné a nenosné zdivo, prefabrikované překlady i stropní konstrukce a bednicí a pilířové tvárnice. Oba uvedené systémy mají společný princip tenkovrstvého zdění na vrstvu lepidla o tloušťce zhruba 3,5 milimetru. Výrobci proto doporučují použití speciálních dávkovačů na lepidlo, které výrazně usnadní nanášení rovnoměrné vrstvy spojovacího materiálu v optimální tloušťce.

Schéma systému Sendwix dobře ilustruje princip sendvičového zdění

Jinou variantou je například tvárnice HELUZ FAMILY 50 2in1, což je pálený cihelný blok s dutinami, vyplněnými izolantem. Podle výrobce navyšuje polystyrenová výplň dutin tepelně izolační vlastnosti tvárnic až o 40 procent.

Pro suchou stavbu

Princip sendvičových staveb se však neomezuje pouze na „mokré“ zdění. Jeho výhod můžete využít i při budování či rekonstrukcích dřevostaveb. V podstatě jakékoli spojení nosné obvodové konstrukce a tepelných izolantů včetně metod používaných v tradičním lidovém stavitelství znamená pro stavbu výrazné zlepšení tepelně izolačních vlastností stavby a zároveň materiálovou úsporu.

Příkladem mohou být nejrůznější typy tzv. SIP panelů, zpravidla tvořených opláštěním z OSB desek a jádrem z izolačního materiálu, kterým je v tomto případě nejčastěji polystyren.

Pro dřevostavby najdou využití panely s pláštěm z OSB desek a jádrem z polystyrenu

Existují i panely ze stavební překližky, cementotřískových nebo cementovláknitých desek. Například firma Europanel nabízí stavební systém, jehož základem je samonosný konstrukční panel, tvořený pláštěm z OSB desek a izolačním jádrem z polystyrenu. Panely můžete využít pro stavbu nosných zdí, ale i příček a dalších konstrukčních prvků stavby včetně stropních konstrukcí či střešního pláště. Ideální je pro dřevostavby, například rekonstrukci chaty.

Europanel se vyrábí v šesti tloušťkách od 65 mm do 270 mm, ve čtyřech šířkách od 312 mm do 1250 mm a třech délkách: 2500, 2800 a 3000 mm.

Především pro komerční výstavbu včetně dodatečného opláštění budov nabízí řada firem i systémy sendvičových panelů, jejichž plášť je z plechu a vnitřní izolace může být tvořena například polyuretanovou pěnou nebo minerální vlnou. Používají se ale především pro výstavbu výrobních či skladových hal nebo budov hypermarketů.

www.kmbeta.cz, www.porotherm.cz, www.heluz.cz, www.betonstavby.cz, www.europanel.cz

TEXT: RICHARD GURYČA
FOTO: ARCHIV FIREM

Sendvičové zdivo

Sendvičové zdivo