Rychlé opravy prasklin a trhlin

Menší trhliny a praskliny v omítkách obvykle potřebujeme odstranit před malováním. K opravě lze použít tradiční sádru, ale za pokus rozhodně stojí i některý z opravných tmelů.

Připomeňme si nejprve základní příčiny trhlin a prasklin, protože při znalosti důvodů jejich vzniku lze tyto vady kráse omítek a fasád snadněji odstranit jednou provždy. Ale zvláště u starších, mnohokrát opravovaných a dostavovaných domů a chalup je často nutné smířit se s tím, že závady tohoto typu se vracejí a vyžadují opakované opravy, třeba právě v době, kdy se maluje.

Typy trhlin

Je třeba rozlišovat mezi trhlinami způsobenými stavební konstrukcí, které se až druhotně projeví skrz vrstvu omítky, a mezi trhlinami, které jsou jen ve vrstvě omítky. Trhliny způsobené konstrukcí stavby vznikají v důsledku změn polohy, tvaru nebo objemu konstrukce po jejím omítnutí. Trhliny ve vrstvách omítky pak obvykle vznikají v důsledku nestabilního podkladu. Důvodem může být vysychání či vlhnutí podkladu, teplotní změny, sedání či průhyb stavebních prvků či různé tloušťky omítek. Předejít vzniku těchto problémů lze jen dodržením technologických postupů při stavění, jejíž projekt by měl zohledňovat i veškerá rizika plynoucí z konkrétních podmínek na stavbě.
Při odstraňování trhlin lze problém řešit radikálně a důsledně nebo přijmout pouze dílčí opatření, které bývá rychlejší, levnější, ale většinou jen dočasné. Vznikají-li tedy trhliny a praskliny v důsledku jakkoli narušené statiky domu nebo kvůli pohybu v konstrukci, lze buď najít a odstranit příčinu problému a kompletně obnovit omítky včetně vyztužení a posílení jejích vrstev v kritických místech, nebo pouze opravovat narušená místa a trhliny zakrýt pomocí tmelů, stěrek či tenkovrstvých štukových omítek. Je přitom možné, že stavba nakonec „sedne“, podklad definitivně vyschne a příčiny trhání omítky pominou.

Rychlé opravy

Materiál pro opravu trhlin volíme podle jejich množství a rozsahu poškození omítky. Pokud je stěna potrhaná na více místech, vyplatí se ji před malováním kromě zacelení prasklin ještě přeštukovat. Mějte při tom na mysli, že kvůli natažení štukové omítky se změní vlastnosti podkladu pro malbu. Dostatečně vyzrálou štukovou omítku tedy opatřete penetračním nátěrem, a i tak počítejte s tím, že krytí barvy se může na nově naštukované ploše lišit od míst, kde pouze přetíráte původní nátěr. Penetrace je každopádně jednou z mála možností, jak vlastnosti podkladu co nejvíce sjednotit.
Trhliny se tradičně opravovaly sádrou, která je levná, vcelku snadno se s ní pracuje a lze ji bez problému přetírat barvou. Další možností jsou malířské tmely, které se prodávají ve formě prášku rozpustného ve vodě. Výhodou správkových tmelů v prášku je možnost připravit si množství a konzistenci přesně podle vašich potřeb. Lze tak pracovat s řídkým „mlékem“, které můžete nanášet do vlasových spár i pomocí štětečku či s hustší kaší pro stěrkování, ale můžete si tmel namíchat také do „modelovací“ konzistence třeba na opravy uražených hran a rohů.
Pro nárazové opravy menšího rozsahu jsou výhodné hotové akrylátové tmely ve variantách šlehaných či brousitelných produktů. Prodávají se v kelímcích nebo výtlačných kartuších a kromě toho, že s nimi lze pracovat rovnou bez jakékoli přípravy a míchání, patří k hlavním výhodám celé řady těchto produktů i schopnost zachovat si do jisté míry pružnou konzistenci. To je dobré v případě, že podklad či konstrukce stále pracuje, výplň spáry se totiž takovému pohybu dokáže do jisté míry přizpůsobit.
K výhodám brousitelných tmelů pak patří možnost vyrovnat po jejich vyzrání zatmelený povrch do dokonalé roviny, což je vítané zejména u sádrokartonových obkladů a příček.

Postup zatmelení trhliny

Připravíme si tmel, špachtle k nanesení a vyhlazení tmele, houbičku k setření přebytečné vrstvy a brusnou houbičku

Plochou měkčí špachtle zhruba vyrovnáme zatmelenou plochu, kterou pak zahladíme navlhčenou houbičkou a po vyzrání přebrousíme

Tmel naneseme do trhliny rovnoměrně po celé ploše narušené omítky a přebytečnou vrstvu hned stáhneme pomocí hrany špachtle

Tmel nanášíme do trhliny zbavené prachu. Pomocí špachtle nebo prstu se snažíme vtlačit hmotu do spáry tak, aby byla trhlina vyplněná

Text: Richard Guryča
Foto: Autor a archiv firem

Rychlé opravy prasklin a trhlin