Výměna oken krok za krokem

Při výměně oken postupujte podle následujících kroků, které se víceméně shodují u všech typů zdiva. Různé je především kotvení rámů oken podle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny.

Ukotvit a dobře utěsnit

  1. Otvory pro okna musí mít správnou velikost a tvar. Důležité jsou však i otvory do okenního rámu. Ty lze buď navrtat přímo na stavbě, případně jsou rámy už předvrtané. To je výhodnější, protože se sníží riziko chybného a nekvalitního vyvrtání na stavbě.
  2. Po očištění okenního rámu upevněte těsnicí pásky a fólie. Ty jsou zpravidla samolepicí, jejich aplikace je tedy snadná. Lepí se na čelní pohledovou stranu rámu (interiérovou, exteriérovou) nebo na bok. Postupujte podle návodu od výrobce.
  3. Pro kotvení plastových, hliníkových a dřevěných oken i oken vyrobených z kombinací těchto materiálů se používají tzv. kotevní pásky (plechy). Ty se k rámu upevní až po nalepení všech těsnicích materiálů. Montujte je opatrně, aby nedošlo v místě kotvení k rámu k celkovému roztržení nebo poničení těsnicí fólie. K případnému dotěsnění menších poškození použijte tmely.
  4. Připravený okenní rám osadíme do stavebního otvoru. Správné osazení je důležité, aby nevznikly pozdější deformace. Okno se osazuje na nosné podložky a vymezovací klínky, které je třeba umístit v parapetní části otvoru pro okna pod svislé prvky rámů. Podložky musí být umístěny tak, aby byly zatěžovány pouze tlakovou silou. Ideálním materiálem pro podložky je plast nebo dubové dřevo.
  5. Do svislých spár se osadí a upevní vymezovací podložky (plastové či dubové), bránící deformaci rámu při otvírání okenních a dveřních křídel. Nosné a vymezovací podložky musí být umístěny tak, aby umožňovaly dilataci rámu.
  6. Zásadou správného kotvení okenního rámu do stavebního otvoru je umožnění dilatace, aby se okno nezdeformovalo. Použijte tedy kotevní prvky, které tuto dilataci umožňují (okenní šrouby, rámové hmoždinky). Kotevní prvky jsou po celou dobu fungování vystaveny tahovému i smykovému namáhání při otvírání okna a zároveň i nárazům větru. V žádném případě proto nestačí kotvit okenní rám pouze na PU pěnu.
  7. Kotevními prvky připevníme okenní rám do stavebního otvoru ve svislých i vodorovných stranách. Doporučená maximální rozteč mezi kotevními prvky je 800 mm u dřevěných a kovových rámů a 700 mm u plastových. Vyhněte se pokud možno vrtání do okenních rámů na spodní straně, nebo alespoň vrtejte mimo spáru, která slouží k odvodu zatečené dešťové vody. Případně šroub i s hlavou velmi dobře utěsněte proti zatékání vody.
  8. Po ukotvení rámu je nutné utěsnit stavební spáru, což se dělá především kvůli vodotěsnosti a zajištění tepelné i akustické izolace. Nejčastěji se používá kombinace PU pěny a různých samolepicích pásek a fólií. Z interiérové strany lze použít i silikon či polyuretanové tmely. Zřejmě nejrozšířenějším způsobem utěsnění je zapěnování spáry PU pěnou v kombinaci s těsnicími páskami či fóliemi. Velmi dobrých parametrů utěsnění však dosahují i komprimační pásky, které se vtlačí do spáry, kde se pak rozpínají. Existují i další prvky včetně těsnicích lišt, v některých případech se okna propojují s okolní  izolací i pomocí skelné nebo kamenné vlny.

 

Výměna oken krok za krokem

Výměna oken krok za krokem