Hotové omítky do interiéru

V sortimentu interiérových omítek existuje široká nabídka, ve které není snadné se orientovat. Existují vhodné typy omítek pro různé typy zdiva, ale i omítky do vlhka nebo omítky dekorativní.

Chcete-li využít nabídku suchých pytlovaných vnitřních omítek, vybírejte zejména podle materiálového složení jednotlivých směsí. K dispozici jsou omítky vápenné, vápenocementové, cementové, sádrové a další speciální typy omítek. Složení omítek pro různé typy zdiva lze vyčíst přímo na balení jednotlivých výrobků a obecně platí, že sádrové omítky jsou nevhodné do vlhka a příliš velký podíl cementu uzavírá zdivo a zabraňuje mu v dýchání.

Výběr omítky do interiéru se řídí zejména
materiálem a kvalitou zdiva a plánovanou
tloušťkou vrstvy

Jádrové a štukové omítky

Bez ohledu na složení je nutné počítat s různou zrnitostí jednotlivých směsí a z toho vyplývající vhodnosti různých omítek pro nahazování v jedné či více vrstvách. Tyto takzvané jádrové omítky mohou být jednovrstvé i vícevrstvé a příslušné informace pro dané použití rovněž vyčtete z obalu. Správný výběr je v tomto případě důležitý například při opravách starších zdí se silnými vrstvami původních omítek nebo při nahazování nerovného smíšeného zdiva a ve všech případech, kdy je třeba nahodit či dorovnat silnou vrstvu jádrové omítky.
Finální vrstvou je omítka štuková. Zednické i obchodnické názvosloví někdy zahrnuje pod pojem „štuk“ dvouvrstvou finální úpravu jemnou omítkou a někdy jen poslední vrstvu natažené omítky, ale pokud jde o orientaci v obvyklých pytlovaných směsích, dělí je výrobci celkem přehledně na hrubé vnitřní jádrové omítky a jemné vnitřní štukové omítky – podle toho se orientujte při nákupu. Jádrová omítka se nahazuje lžící a pak stahuje zednickou latí, štuková omítka se natahuje kovovým hladítkem a upravuje hladítkem filcovým nebo molitanovým. Mezi štuky se řadí i směsi pro dekorativní úpravy povrchu, například benátský štuk či nejrůznější stěrky s plastickým efektem úpravy povrchů.
Samostatnou kategorii tvoří sádrové omítky. Jsou určeny pouze do interiérů a vyžadují suché zdi. S jejich použitím lze docílit velmi rovných a hladkých povrchů stěn a zároveň zdivu zachovat schopnost „dýchat“.

Hladítko vyžadují finální štukové, ale i různé dekorativní omítky

Zrnitost a síla vrstvy

Obecně se doporučuje nenahazovat v jedné vrstvě více než dva centimetry omítky. Pokud je nutné vyrovnat vrstvu silnější než pět centimetrů, vkládají se do čerstvě nahozené omítky kousky cihel, které silnou vrstvu fixují, aby se nepotrhala. Pro zmíněnou práci použijte vždy zrnitější jádro, lépe se bude pracovat s „mastnou“ cementovou směsí, která ale nemusí být vhodná pro každý podklad.
Existují i speciální omítky pro nástřik či strojní nahazování, ale v této kategorii při menších opravách a dostavbách na chalupě pravděpodobně vybírat nebudete.

www.cemix.cz, www.knauf.cz, www.weber-terranova.cz, www.baumit.cz, www.rigips.cz

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem

Hotové omítky do interiéru

Hotové omítky do interiéru