Viděli jsme cestou LXXXVI.

Dnes nabízíme chalupy v růžovém tónu. První je z jihu Čech, z Písecka, druhý ze severovýchodu, z okresu Náchod.

Dobře zvolená kombinace

Je to krásně opravený a udržovaný objekt. Kamenný sokl je patrně původní z různých kamenů, snad posbíraných na poli. Od vlastního zdiva jej odděluje řádka lícových cihel kladených na výšku. Jsou to ostře pálené nenasákavé kabřince, které oddělují kamenné zdivo od cihelného a nahrazují hydroizolaci. Zajímavá je kombinace barev na fasádě. Bílá obtáčí dům v úrovni parapetu a nadpraží oken s rámováním krovu ve štítě. Pokládán to za rozumné a logické řešení u obytné části. U stodoly bílá lemuje vrata a rohy, které byly obvykle z kamene, který sloužil jako armatura, s propojením v podstřeší. Pole je vyplněno starorůžovou, která má velmi šťastný odstín. Lze jej dosáhnout smícháním bílé se srnčí hnědí.
Pozoruhodná jsou okna, která jsou v čele i na bocích trojdílná, s rozdělením svislých tabulek na tři pole. Je to originální řešení s proporcemi tradičních oken ve dvou polích, ale vzdálené panelákovým trojdílným typům. Nová krytina v cihlové červeni je keramická nebo betonová s geometrií bez chyb, což vypovídá o dobré kondici krovu.
Elektřina je vedena tradičně vzduchem a svedena do pojistné skříně trubkou. Dešťová voda míří svodem správně od domu. Nevidím ochranu proti blesku. Komín je z lícových cihel, snad jen bubák chybí. Kované oplocení a sloup vrat jsou asi novější než dům, provedené vkusně a trvanlivě.

Dům v zajímavé kombinaci barev má kamenný sokl, který je od zdiva oddělen řádkou nenasákavých lícových cihel; nahrazují zde hydroizolaci.

Chalupa s obkladem

Dům jistě slouží dobře a je na něm vidět péče a pracovité ruce majitelů. Krytina je patrně z betonek, jimiž je kryta i římsa oddělující dřevěný obklad štítu od nosné zdi. Na ní jsou patrně nalepeny betonové pásky napodobující lícové zdivo. Jsou v růžové barvě, jen okenní šambrány a omítnutý roh jsou bílé. Obklad je ve venkovském prostředí neobvyklý, patrně jde o kamufláž zateplení, což prozrazuje hluboké zapuštění oken.
Okna jsou nová, asi dřevěná s dvojsklem, křídla jsou vyklápěcí. Jejich proporce jdou rovněž mimo tradici, nikdy nebývala čtvercová, ale obdélníková na výšku s poměrem 2/3. Bylo by zajímavé znát původní stav objektu, často pomohou staré fotografie, které jsou vodítkem při rekonstrukci. Je dobré přiblížit se co nejvíce k původnímu stavu.
Obložení štítu dřevem je tradici podobné, ovšem nepoužívala se úzká prkna na sraz, ale široká 15-20 cm se spárou krytou latí. Okenice byly výplňové nebo se svlakem ve tvaru Z. Diagonální uspořádání prken ve špici štítu je ve tvaru klasu, ale ten byl tradičně zopakován ještě o úroveň níž za použití širších prken se zakrytím spár latěmi. Harmonický celek je souborem dobře zvolených detailů a materiálů. Stačí jedna chyba a harmonie je porušena.

Snaha zachovat tradici je spojena s použitím prvků, které z ní vybočují. Obklad z betonových pásků i tvar oken jsou pro venkovskou chalupu neobvyklé.

Text: Ing. arch. Karel Doubner
Foto: Marie Rubešová

Viděli jsme cestou LXXXVI.