Dvojskla, trojskla, nebo čtyřskla?

Počet izolačních skel můžete volit v nových oknech, ale můžete si rovněž nechat přesklít okna stará. Za standard se považují dvojskla, velmi důležitá je i kvalita rámů a distančních rámečků.

Má smysl připlatit si za trojí prosklení oken? A lze vůbec vylepšit už tak velmi kvalitní parametry izolačních dvojskel či trojskel ještě čtvrtou tabulí? Rozhodování vám usnadní alespoň základní orientace v pojmech.

Izolační dvojsklo sestává ze dvou jednoduchých tabulí skla. Mezi ně se vkládá distanční rámeček různé šířky. Do rámečku se vkládá vysoušecí prostředek (silikagel), který absorbuje vodní páry z meziskelního prostoru. Trvale pružný tmel po obvodu izolačního dvojskla a rámečku utěsňuje meziskelní prostor a brání případnému pronikání vlhkosti. Kombinace různé síly skla a šířky distančního rámečku ovlivňuje tepelně i hlukově izolační vlastnosti dvojskla. Tímto typem prosklení mohou být vybavena nová okna, ale lze je použít i pro přesklení klasických dřevěných oken, případně eurooken či oken plastových.

Izolační trojsklo sestává ze tří tabulí skla, jinak je jeho konstrukce v principu shodná s izolačním dvojsklem. Při přesklívání oken je obvykle nutné pro trojskla upravit stávající rámy, což navyšuje náklady. V některých případech je však možné vložit izolační trojsklo i do původních oken místo dvojskla.

Výhody a nevýhody

Výhodou izolačního trojskla oproti dvojsklu je především lepší tepelná a zvuková izolace. Trojsklo je však těžší, navýší hmotnost okenních křídel a to má za následek větší namáhání kování.

Okna s dvojskly propouštějí do interiéru více slunečního záření, což znamená vyšší tepelné zisky. Do interiéru jednoduše proniká více tepla zvenku. Izolační okna s trojskly naopak propouští méně tepla ven z budovy. A mohou mít horší propustnost světla.

Čtyřskla pak mohou tepelně izolační vlastnosti okna ještě zlepšit. Jsou však těžká, je třeba počítat s hmotností skel 50 až 60 kg/m2. Čtyřsklem tak lze prosklít pouze menší okenní křídla. Izolační vlastnosti čtyřskla navíc mohou způsobovat zamlžování vnější okenní tabule. Ta se kvůli minimálnímu prostupu tepla zevnitř neprohřeje a v chladnějším období na ní může kondenzovat vzdušná vlhkost. Řešit to lze speciální úpravou skel (např. AGC Antifog), což však čtyřskla dál prodražuje až na dvojnásobek ceny oproti trojsklům.

Pozor na rámečky

Distanční rámečky mezi izolačními skly mohou kvalitu zasklení výrazně ovlivnit. Dříve standardně používaný hliníkový rámeček už výrobci nahrazují jinými typy. Rámeček z hliníku je sice levný, ale nemá dobré parametry tepelné vodivosti, prostupuje jím chlad a vytváří tepelné mosty.

Lepší izolační vlastnosti a vyšší tepelnou vodivost mají často používané rámečky nerezové. Nejkvalitnějším řešením je v současné době tzv. „teplý“ rámeček (swisspacer). Tělo tohoto rámečku z hmoty se skelnými vlákny pokrývá tenká fólie, která zabraňuje pronikání vlhkosti a úniku plynu z meziokenní výplně a dobře k ní přilnou těsnicí tmely.

www.tospur.cz, www.oknostyl.cz, www.okna.eu

text: Richard Guryča
foto: archiv firem

Dvojskla, trojskla, nebo čtyřskla?

Dvojskla, trojskla, nebo čtyřskla?