Dětské hřiště

Trávíte-li na chalupě nebo chatě čas s dětmi, můžete pro ně vybudovat hřiště se skluzavkou či prolézačkami. Děti budou nadšené a budou mít o zábavu postaráno. Hřiště však musí být bezpečné.

Malé soukromé dětské hřiště na zahradě či v zatravněném koutě dvora může tvořit jednoduchá sestava houpačky, skluzavky a pískoviště, ale také promyšlená kombinace herních prvků pro posilování fyzické kondice i kreativity nejmenších členů chalupářské rodiny. Volba optimální podoby takového hřiště se bude nejčastěji odvíjet od velikosti pozemku, které dětským hrátkám věnujete, a také od výše rozpočtu.

sestavy z hranolů budou dobře ladit s pergolou, terasou či exteriérem dřevěné chaty (houpacky.info)

Dodávky na klíč

Nechat si hřiště navrhnout a postavit od firmy, která se na takové stavby specializuje, je variantou nejdražší. Zároveň se však můžete spolehnout na dodávku bezpečných certifikovaných herních prvků včetně povrchové úpravy dřeva. Kotvicí prvky jsou zapuštěny nebo chráněny krytkami tak, aby nemohlo dojít k úrazu. Povrch dřeva musí být upraven tak, aby nemohlo dojít k zadření třísek či pořezání od jakýchkoli ostrých hran.
Skluzavky, konstrukce houpaček, prolézačky, žebříky či drobné stavby se staví zpravidla z velmi odolného akátu, který lze navíc opracovat zcela do hladka. Řada firem dodává herní prvky a kompletní sestavy dětských hřišť i z bezpečných, dokonale hladkých a odolných plastů.
Používají se ekologické laky či jiné nátěrové hmoty, měla by být zaručena i bezpečnost případných lanových či síťových prvků, které se do atrakcí případně zakomponují.
Firma vám vypracuje originální návrh včetně rozmístění jednotlivých prvků tak, aby byl bezpečný například dojezd z klouzačky nebo provoz houpačky i při maximálním oblouku houpání.
To vše jsou ostatně věci, které musíte brát v úvahu i při stavbě hřiště svépomocí. Odborníci by vám však měli spolehlivou konstrukci i rozmístění atrakcí garantovat svojí zkušeností i příslušnými certifikáty, které se bezpodmínečně vyžadují zejména u zakázek pro obce či státní instituce.

budování dětského světa nabízí prostor
pro fantazii, inspiraci lze najít třeba na hřišti v děčínské zoo

Jak dobře nakoupit

O něco levnější cestou s mnoha možnostmi kombinací či postupného rozšiřování hracího koutu v zahradě je nákup jednotlivých prvků či hracích sestav. Můžete je kombinovat navzájem či rozestavět v bezpečných vzdálenostech tak, aby hřiště skýtalo dostatek možností zábavy pro děti různého věku. Nejmenší děti se pak nebudou cítit odstrčené, větší budou mít k dispozici o něco náročnější atrakce vzhledem ke svým schopnostem i tělesným proporcím.
Nejlepší přehled o nabídce na trhu a cenách jednotlivých prvků získáte na internetu. Například poradenský portál Heureka vám v kategorii Hry na zahradu nabídne stovky možností k výběru s odkazy na jednotlivé e-shopy, s přehledem cen i s uživatelskými recenzemi.
V celé řadě variant a rozměrů se v nabídce velmi často objevuje zejména kombinace závěsné houpačky a skluzavky, případně dvou houpaček a zastřešeného domečku se skluzem. Konstrukce je obvykle „áčková“ s horním břevnem a u levnějších variant bývá ze smrkových hranolů nebo soustružené kulatiny. Dřevo dodávají výrobci buď bez povrchové úpravy, případně s impregnací, nebo s ochranným nátěrem.
Jednodušší i složitější sestavy jsou ve formě skládačky, kterou si sami sestavíte. Stejně jako u pergol i dalších drobných staveb však řada dodavatelů nabízí i sestavení na místě. Za to si něco připlatíte, ale zbavíte se starostí s bezpečnou montáží a sháněním potřebného nářadí, což oceníte zejména u dražších a složitějších sestav.
Jejich konstrukce bývá rovněž založena na „áčkových“ vertikálních oporách a nosném břevnu, ale může být navržena také jako minivěž, kombinace domku na pilířích a závěsného břevna, stavba ze svislých opor spojených krokvemi nebo i členitější sestava zahrnující obloukové prvky a střešní krytinu, stěny vypletené lanovou sítí, lezecké ministěny s připevněnými chyty i různé prolézací tunely.

Veškeré dřevěné domečky děti milují, loupaná kulatina ponechá hracím prvkům přírodní charakter

Bezpečnost a stabilita

Jsou-li houpačky, skluzavky a další závěsné prvky umístěné na jedné společné konstrukci a vedle sebe, nemělo by hrozit nebezpečí případné vzájemné kolize. V každém případě je však nutné myslet na statistiky, v nichž tvoří úrazy dětí z dětských hřišť nepřehlédnutelnou položku. Před koupí si tedy vybranou sestavu co nejlépe prověřte na fotografiích či případných videích, hledejte informace o zkušenostech uživatelů, a máte-li možnost vidět zvolené zboží u prodejce „na živo“, dejte této variantě přednost před nákupem jen podle fotografií. Můžete tak posoudit nejen kvalitu zpracování, stabilitu i bezpečnost jednotlivých prvků, ale často si i z několika rozměrově i cenově podobných sestav vybrat tu, která do dvora či zahrady u chalupy nejlépe zapadne. Přece jen jde o poměrně dominantní architektonický prvek, který by neměl být s exteriérem v příkrém rozporu. Takové nebezpečí hrozí zejména u sestav z plastů, které by váš pečlivě udržovaný rustikální dvorek mohly proměnit v Disneyland.
A i kdyby vám poněkud pouťový charakter plastových herních prvků nevadil, jsou plasty díky své nižší hmotnosti méně stabilní a mohou vyžadovat vyšší nároky na ukotvení k zemi.

neváhejte využít dostupných přírodních
materiálů, dětská fantazie si s nimi poradí

Stavba svépomocí

Mnoho lidí se však pustí do budování dětského hřiště svépomocí. Kromě výrazného snížení nákladů je taková varianta stavby i dostatečně flexibilní. Nabídka herních prvků se může postupně rozšiřovat, s přibývajícím věkem i fyzickými schopnostmi dětí obměňovat a přizpůsobovat i aktivitám, které si vaše děti oblíbí.
U všech zmíněných variant je na prvním místě volba optimálního místa na pozemku. Vhodnější je spíše místo v alespoň částečném stínu pod vzrostlými stromy. Ty lze ostatně do takového miniparku dětských her nějak kreativně zakomponovat. Použít dostatečně silnou a stabilní větev k zavěšení houpačky nebo spojit konstrukci herní sestavy s kmenem stromu podobně, jako když se stavějí stromové domy.
Alespoň částečný stín je dobrý zejména proto, že děti v zaujetí hrou příliš nevnímají slunce a nedodržují pitný režim, takže jim může v horkých letních dnech hrozit úpal či úžeh.
Platí to i pro pískoviště, ale u něj je zároveň nutné vyřešit ochranu písku před zapadáním listím či jehličím. To může vyřešit plachta, menší koupená pískoviště jsou pak často vybavena víkem.
U houpaček, prolézaček, žebříků a lezeckých ministěn se pokuste co nejlépe vyřešit „dopadovou“ plochu kvůli maximálnímu zmírnění následků případných pádů. Zcela nevhodný je pochopitelně beton či jakákoli dlažba nebo ostrý štěrk. Písek je dobrý za předpokladu, že se smíříte s neustálým vyklepáváním dětských bot a oblečení.
Profesionální firmy často používají praný štěrk frakce 4 až 8 milimetrů, který neobsahuje ostré kamínky. Ten seženete bez potíží, stejně jako například umělý trávník nebo gumové dlaždice. Ty se prodávají právě k použití na dětských hřištích, sportovištích nebo k pokrytí ploch kolem bazénů. Mohou být dobrým řešením v případě, že je pro hřiště k dispozici jen dlážděný nebo vybetonovaný podklad. Výhodou betonu pod nohama může být naopak snadné uchycení konstrukce pomocí šroubů a chemické kotvy.
Vhodným povrchem je i tráva. Dostane určitě zabrat, takže zvolte například trávník pro hřiště a věnujte mu péči, aby byl před hlavním nájezdem dětí v co nejlepší kondici.

Konstrukci často tvoří „áčkové“ vzpěry
s břevnem pro zavěšení houpačky

Pozor na třísky

Když máte vybrané místo, můžete začít s budováním. I když budete konstrukci houpačky, dětského domku, prolézačky nebo lanové stěny sami vyrábět, lze bez problémů dokoupit skluzavky, houpačky a houpadla, prolézací tunely i dětské domečky. U prvků, které se pevně ukotvují ke konstrukci (skluzavky) nebo stojí samy o sobě (hrací domečky, dětský zahradní nábytek, pískoviště) se nemusíte obávat plastových výrobků, které jsou lehké, bezpečné a snadno se udržují.
K dostání jsou však i plechové skluzavky, jejichž výhodou je maximální výdrž bez nebezpečí prasknutí.
Pro stavbu konstrukce můžete zvolit hoblované hranoly či soustruženou nebo loupanou kulatinu. Osvědčené je zejména už zmíněné akátové dřevo. U šroubových spojů dbejte na to, aby byly hlavy šroubů i matice do dřeva zapuštěné a nevyčnívaly. Předvrtejte tedy otvory pomocí plochého vrtáku nebo sukovníku, a pokud to jde, používejte ke spojování vratové šrouby s kulatými hlavami.
Veškeré dřevěné díly pak opatřete ochrannými nátěry. Snažte se vybírat spíše vodou ředitelné lazury s ekologickými certifikáty, aby nevzniklo žádné riziko zvláště pro nejmenší děti.

Text: Richard Guryča

Foto: Archiv firem a Shutterstock

Dětské hřiště