Dveřní zárubně

Pro interiérové dveře se nejčastěji používají standardní zárubně obložkové a zárubně z ocelového plechu. V některých případech se však vyplatí nechat si zárubně vyrobit na míru.

Zárubeň je rám zabudovaný do stavebního otvoru ve stěně, který nese dveře a ohraničuje jejich velikost. Na zárubeň (veřej, futro) se pomocí pantů (závěsů) zavěšuje křídlo dveří. Svislé části zárubní se nazývají ostění, spodní vodorovná část se označuje jako práh, horní jako nadpraží. Je důležité znát tyto pojmy kvůli lepší orientaci v návodech a technických popisech.

Ve starších chalupách se můžete setkat i s tradičními tesařskými zárubněmi kotvenými na tzv. uši (zhlaví), tedy okraje prahu a nadpraží, které se zazdívaly do zdi. Často jde o kombinaci tzv. hrubé zárubně a obložení hoblovanými prkny. Princip konstrukce historických zárubní vás může inspirovat k vytvoření repliky nebo alespoň vnější napodobeniny v případě, že chcete vzhled nových —futer” přizpůsobit těm starším v domě.

Co nabízí trh

Pokud se spokojíte alespoň s přibližnou shodou vzhledu se staršími zárubněmi a dveřmi v domě, určitě si vzhledem k bohaté nabídce na trhu vyberete. Vyhovět může i nabídka typizovaných zárubní a dveří z masivu nebo lepených profilů, které mívají na skladě hobbymarkety a stavebniny. Další možností je internet nebo showroomy výrobců a dovozců dveří, kde si příslušné typy zárubní a dveří objednáte. Tyto takzvané obložkové zárubně bývají vyrobeny z masivního dřeva nebo z dřevotřískových profilů s povrchovou úpravou.

Levným a univerzálním řešením jsou ocelové zárubně. Nejsou tak hezké jako obložkové, ale můžete je opakovaně natírat a udržovat. Snáze se zabudují do stavebního otvoru v novostavbách a ideálně sednou především na příčky z cihelného zdiva. Lze je použít i jako náhradu vybouraných starých dřevěných zárubní. V takovém případě je vhodné provázat je alespoň několika cihlami do stávající zdi.

Vezdění ocelové zárubně není složité, nejdůležitější je při zazdívání ocelový rám dokonale vyrovnat a správně rozepřít, aby se nezdeformoval.

Instalace obložkových zárubní je snazší, obejdete se při tom bez zdění a princip osazení je srovnatelný s montáží okenních rámů.

Zabudování ocelové zárubně

U ocelových zárubní už při nákupu zkontrolujte, zda jsou pravoúhlé. Jakkoli zdeformovaný či překroucený kus nekupujte ani se slevou, nešly by pak zavřít dveře! Zárubeň vsaďte do hotového stavebního otvoru na požadovanou výšku, příčnou prahovou vzpěru zapusťte 30 mm pod úroveň finální vrstvy podlahy, tedy zpravidla na podkladový beton. Jsou i výrobky s jinou výškou zapuštění, vždy se tedy řiďte návodem. Na zárubni jsou přivařeny zdicí kotvy, tedy ocelové pásky, které se vyhnou ze zárubně směrem ven do spáry ve zdi a při zazdívání se ukotví do malty nebo do spáry mezi cihly či tvárnice.

Po vsazení zárubně do otvoru znovu překontrolujte šířku a výšku zárubně. Dodržení správné šířky docílíte dřevěnou vzpěrou uprostřed rámu. V horní části a po stranách zárubeň zaklínujte, otvory podél ní vyplňte cementovou maltou a případně utěsněte spáru montážní pěnou. Po dostatečném vyzrání přizdívky výrobci doporučují odříznout úhlovou bruskou příčnou rozpěru navařenou v prahové části zárubně. Dřevěné rozpěry z rámu však odstraňte až po vytvrdnutí malty.

Instalace obložkových zárubní

Obložkové zárubně můžete použít na stěny z cihel, pórobetonů, do sádrokartonových příček i ve dřevostavbách. Před smontováním si všechny díly vyskládejte pro lepší orientaci na podlahu. Jednotlivé díly se sešroubovávají, svorkují či slepují v rozích. Při sestavování postupujte podle návodu. Všechny komponenty rovnejte podle vodováhy a úhelníku. Lepené spoje nechte dostatečně vyschnout. Nainstalujte i veškeré doplňky včetně lamel a lišt, které patří na zárubeň ještě před osazením.

Takto sestavenou zárubeň umístěte do stavebního otvoru, shora dolů ji postupně zafixujte klíny. U podlahy vložte mezi podlahu a zárubeň rozpěru, případně použijte i další rozpěry. Pomocí vodováhy zárubeň znovu vyrovnejte ve vodorovném i ve svislém směru a ověřte, zda je šířka průchodu dole i nahoře stejná. Pak ji zapěnujte nízkoexpanzní montážní pěnou. Po vytvrzení přebytečnou pěnu ořežte a podle návodu k příslušnému typu zárubně nainstalujte do drážky v ostění záklopové obložky (obložkové lišty). Upevňují se obvykle na silikon nebo na lepidlo.

Do připravených otvorů vložte panty, zašroubujte je a utáhněte. K zakrytí montážních otvorů pro panty použijte přiložené záslepky. Pak už jen do zárubně osaďte dveře a případně seřiďte panty.

text: Richard Guryča
foto: archiv firem

Dveřní zárubně

Dveřní zárubně