Viděli jsme cestou LXXXV.

První objekt je ze severní Moravy, z obce na úpatí Beskyd, druhý z východních Čech, z Jičínska.

Klasika s novými prvky

Na dům je hezký pohled. Z původní stavby se zachovalo roubení a hmotový výraz, přičemž novodobé změny tento charakter respektují. Spáry mezi trámy roubení jsou vyplněny prodyšným přírodním materiálem bez další úpravy – to zachovává ideální podmínky pro uchování dřeva. Dělený štít je bedněn novými prkny s přelaťováním spár, odstín lazury reflektuje zbarvení starého dřeva.
Do stěn jsou vsazena nová okna s vhodným členěním a proporcemi a velké otvory v průčelí jsou „utopeny“ za sloupy a zábradlím pultového přístřešku a působí tak méně rušivě. Zděný sokl z kamene s převahou horizontálních spár působí velice dobře. Na střeše je další nový prvek – plastový šindel. Je to zcela bezúdržbová krytina, která vydrží dlouho, a dokonce přirozeným způsobem „zmelíruje“. Se starou stavbou však méně ladí komín – jeho subtilnost, povrch imitující kamenné zdivo či zúžený oplechovaný profil na průchodu střešní krytinou.
Opravdu krásný je laťkový plot u zahrady. Je příjemné, že laťky nejsou vyrovnány do stejné výšky. Pěkným dojmem působí i stará lípa vpravo před stavbou a také muškáty a další květy na zábradlí terasy.

Dům je citlivě renovovaný s použitím nových materiálů, ale jsou ponechány i ty původní. Výrazně působí hlavně roubení.

Chalupa skoro bez chyby

Chválit budeme i ve druhém případě. Dům má úhlovou dispozici s přední roubenou částí navazující na zděnou partii a křídlo. Stavba má správně řešenou excentricitu střechy s krytím zápraží. Krytinou je dřevěný šindel. Škoda, že na styku s příčným křídlem není úžlabí položeno ze šindele, ale je vyplechováno. Ze střechy vystupuje proporčně přiměřený pultový vikýř. Komín z bílých cihel je na druhotném místě, zřejmě ústí z novodobé kuchyně nebo koupelny. Se stavbou by lépe ladil, kdyby byl v omítce.
Pěkná jsou bílá špaletová okna v přízemí vysazená v líci stěny i ta nahoře, zdobená řezbou. Vystupují dost kontrastně z tmavě natřeného dřeva, ale jde o barevnost pro tuto oblast typickou. Štít je zřejmě renovovaný ze širokých prken, která nejsou laťovaná, ale překládaná. Dělená lomenice je postupně předsazována. Sokl je zděný, omítaný. V průčelí je vytažený víc vzhůru, nejspíše jako náhrada za spodní trám patrně zničený hnilobou. Předzahrádka s diviznou a ovocnými stromy chaloupce sluší.

Z udržovaných stěn roubené chalupy září bílá segmentová okna v přízemí a typy zdobené řezbou nahoře, v podkroví.

Text: Ing. arch. Jan Hubáček a Ing. arch. Tomáš Koreček
Foto: Marie Rubešová

Viděli jsme cestou LXXXV.