Roubené a provětrávané fasády

Obliba dřevostaveb vzrůstá a lidé je stále častěji stavějí i opravují. Jedním z důvodů je i dřevěná fasáda, která dává takovým domům jedinečný vzhled. Lze ji udělat několika způsoby.

Výhody i nevýhody dřevěných staveb jsme v našem časopise popisovali nesčetněkrát. Představu vyhřáté roubenky či zálesácké chaty si totiž Češi často spojují s představami o ideální víkendové relaxaci. I u rekreačních nemovitostí však vzrůstají požadavky na komfort včetně zateplení, vytápění či rozvodů elektřiny a vody podle současných standardů. Jak ale zařídit, aby zůstala nová dřevostavba či modernizovaná chalupa stále tím romantickým domem, který už z dálky voní dřevem?

Skladba provětrávané fasády:
1 Obvodová stěna
2 Dřevěná konstrukce s tepelnou izolací
3 Difúzně otevřená fólie
4 Provětrávaná vzduchová mezera
5 Pohledová fasáda – dřevěný obklad

Vzduchová mezera

Při požadavku na minimalizaci tepelných ztrát a zachování pohledové fasády ze dřeva existují vlastně jen dvě základní možnosti v několika variantách. Obě jsou vhodné pro novostavbu i rekonstrukci. Záleží především na tom, jestli stavíte či opravujete roubený dům z masivních trámů, nebo zda tvoří stěny domu obvyklý mix nosné konstrukce z fošen a trámků, OSB desek, vrstev izolace či sendvičových panelů. A je-li řeč především o fasádě ze dřeva, existuje i možnost opláštit dřevěným obkladem v podstatě jakýkoli dům včetně staveb z cihel nebo jiných konstrukčních tvárnic.
Vcelku univerzálním řešením s celou řadou výhod je použití dřevěné varianty provětrávané (odvětrávané) fasády, která se upevňuje na vnější stěny domu se zachováním mezery, jíž proudí vzduch. Skladba takové fasády (viz Skladba provětrávané fasády) se může v různých detailech lišit, ale vždy se na dům upevní tepelně izolovaná konstrukce se zmíněnou vzduchovou mezerou, a tak se pak pokryje vnějším opláštěním z palubek či z různě povrchově upravených dřevěných desek včetně desek neomítaných, které pak mohou domu vtisknout typický „zálesácký“ vzhled. Výhodou je výrazné zkvalitnění tepelně izolačních parametrů, kterému napomáhá specifická skladba fasádního opláštění včetně vzduchové mezery. A hlavně – téměř jakýkoli dům tak může dostat dřevěný kabát. Ale připomeňme, že provětrávaná fasáda je konstrukční princip a má podobné vlastnosti i v případě, že se budova obloží například deskami na bázi cementu nebo dokonce profilovanými hliníkovými plechy.

Vrstvy zevnitř

Možná vám ale řešení v podobě odvětrávané fasády připadá tak trochu jako stavění kulis a dáváte přednost stěně tvořené silnou vrstvou nefalšovaného dřeva. Na ní je pochopitelně nejcennější její vzhled, takže nepřipadá v úvahu čímkoli ji zvenčí obkládat. Přesněji řečeno: naši předkové to u tradičních staveb z praktických důvodů často dělali, ale dřevo je dřevo a současné stavební materiály včetně těch k ošetření a konzervování dřevěného povrchu dávají šanci probudit k životu i roubené stěny léta ukryté pod „kožichem“ z omítky.
U novostavby, ale možná častěji spíše při obnově starého roubeného domu je tedy nejlepším řešením zachování vnější fasády ze dřeva a posílení tepelně izolačních vlastností přidáním několika skladebných vrstev zevnitř. Kromě zateplení tak získáte i možnost snadného rozvodu instalací a můžete buď uchovat atmosféru tradiční roubenky i uvnitř, nebo vtisknout domu punc minimalistického městského bydlení i v případě, že zvenčí vypadá jako valašská dřevěnice. Rozhoduje o tom především volba poslední, tedy pohledové interiérové vrstvy. Lze totiž použít buď variantu s vnitřním obkladem, což mohou být palubky, desky, ale i sádrokarton (viz Roubená stěna s vnitřním obkladem) nebo přistavět vnitřní zdivo. V tomto případě může svoji funkci rovněž plnit provětrávaná mezera ponechaná zevnitř mezi obvodovou dřevěnou stěnou a cihlovou přizdívkou (viz Roubená stěna s vnitřní vyzdívkou).

Text: Richard Guryča
Foto: Richard Guryča, Martina Lžičařová a Vavřinec Menšl
Kresby: Petr Živný

Roubené a provětrávané fasády