Chcete jet do lázní?

Myslíte, že vašemu zdraví by prospěl pobyt v lázních? Možností, jak si pobyt v lázeňském zařízení zajistit, je několik.


Lázeňskou léčebně rehabilitační péči hrazenou z prostředků veřejného zdravotního pojištění (komplexní nebo příspěvkovou) vám může doporučit ošetřující lékař v těch případech, pokud jste po úrazu, po operaci, máte trvalé zdravotní problémy a podobně. Seznam těchto neduhů obsahuje Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, který je od 6. 1. 2015 součástí zákona o veřejném zdravotním pojištění. Nebo si můžete některý z „balíčků“ procedur na určitý počet dnů zakoupit sami.

Komplexní a příspěvková lázeňská péče

U komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče hradí pacientovi jeho zdravotní pojišťovna jak léčení, tak stravu i ubytování (v případech nadstandardního vybavení pokoje nebo v případě jednolůžkového pokoje, který si pacient vyžádá, musí ale lázním určitou částku doplatit). U příspěvkové péče hradí pojišťovna pouze léčení, kdežto ubytování a stravu si platí pacient sám.

Délka léčebného pobytu je tři nebo čtyři týdny, v odůvodněných případech může být lázeňským lékařem navrženo prodloužení. To podléhá souhlasu revizního lékaře. Příspěvková lázeňská péče může být poskytnuta jednou za dva roky, ale ve výjimečných případech, kdy zdravotní stav pacienta lázeňské léčení nezbytně vyžaduje, může revizní lékař rozhodnout o jiné délce intervalu pro poskytnutí příspěvkové lázeňské péče.

Jak probíhá schvalování

Lázeňskou léčebně rehabilitační péči (komplexní i příspěvkovou) musí doporučit ošetřující lékař (specialista). Na základě tohoto doporučení podává vlastní návrh registrující praktický lékař nebo ošetřující lékař při hospitalizaci a po dohodě s pojištěncem uvádí na návrhu podle diagnózy i tři možnosti požadovaného lázeňského místa (eventuálně zařízení). Návrh je předán reviznímu lékaři zdravotní pojišťovny pacienta.

Pokud je návrh na komplexní lázeňskou léčbu revizním lékařem schválen, je pojišťovnou odeslán do příslušných lázní. Ty vyzvou pacienta k nástupu lázeňské léčby, termín se určuje podle stupně naléhavosti (maximálně do 3 měsíců od data vystavení návrhu) a je závazný. Komplexní léčebnou péči absolvuje pacient v době své pracovní neschopnosti.

U příspěvkové lázeňské péče zašle pojišťovna schválený návrh přímo lázním nebo pacientovi a ten si s lázněmi, které si zvolí, sám dohodne termín nástupu, a to nejpozději do šesti měsíců od data vystavení návrhu. Po dobu příspěvkové léčebné péče pacient čerpá dovolenou.

Pobyty pro samoplátce

V lázních ale nemusíte jen léčit nemocný žlučník nebo operovaná kolena, můžete sem jet relaxovat, zotavit se po nemoci, odpočinout si, udělat něco pro své zdraví a tělo. Tyto pobyty nabízí většina lázeňských zařízení a není u nich nutné lékařské doporučení. Klienti si můžou vybrat z poměrně široké nabídky léčebných a rekondičních pobytů i různých forem stravování a kategorie ubytování. Náklady za léčbu, stravu a ubytování si klienti hradí sami, termín nástupu si domluví s pracovníkem rezervačního oddělení lázní.

Pobyty jsou v různé délce, většinou od tří do deseti dnů, s různým počtem procedur a různým zaměřením. U některých převažují relaxační procedury, u jiných zas léčebné.

Léčebné pobyty jsou zaměřeny na lázeňskou léčbu i prevenci různých onemocnění. Podle konkrétních lázní se tu využívají prameny léčivých minerálních vod, léčivá slatina, je tu široká nabídka rehabilitačního programu, pozitivní vliv má samozřejmě i klidné a příjemné prostředí. Na základě vstupní prohlídky a podle zdravotního stavu sestaví lázeňský lékař klientovi individuální léčebný plán, který bude obsahovat vhodné procedury.

Relaxační a wellness pobyty slouží k odpočinku, načerpání nové energie a regeneraci těla i ducha. Každé lázně mají připravenou rozmanitou nabídku pobytů, klient si vybírá z předem sestavených balíčků obsahujících procedury, které mu vyhovují. Některé pobyty mohou zahrnovat rovněž konzultaci s lázeňským lékařem.

text: Iva Tvrzová
foto: Shutterstock

Chcete jet do lázní?

Chcete jet do lázní?