Poplatky ve zdravotnictví

Rubrika: Hospodaření

Kolik nás stojí návštěva u lékaře, předepsané léky či pobyt v nemocnici?

Poplatky u lékařů, v lékárnách a nemocnicích se alespoň částečně týkají každého občana, který nějakým způsobem využívá zdravotní péči.

Výjimky z placení poplatků

Výjimka, resp. úleva od poplatků, platí pro pacienty, kteří čerpají dávky pomoci v hmotné nouzi. Patří k nim příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Potvrzení o hmotné nouzi vydávají obecní úřady s rozšířenou působností a toto potvrzení si musí žadatel nechat každých 30 dnů obnovovat.

Regulační poplatky se také nehradí za pacienty umístěné v dětských domovech, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, nebo za pacienty svěřené rozhodnutím soudu do pěstounské péče. Další méně časté výjimky stanovuje zákon a lze je nalézt na stránkách ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz).

K doktorovi za třicet korun

Na třicetikorunový poplatek při návštěvě lékaře jsme si už zvykli, ale není třeba jej platit vždy. Tuto povinnost při návštěvě u praktického lékaře, u lékaře pro děti a dorost, u ženského lékaře a také zubaře mají všichni pacienti starší osmnácti let, ale pouze v případě, že bylo provedeno klinické vyšetření. To platí i u lékařů poskytujících specializovanou ambulantní péči, klinických psychologů a logopedů. Pokud vás přijde lékař vyšetřit domů, i v takovém případě musíte poplatek zaplatit.

O klinické vyšetření se jedná tehdy, když lékař zkoumá váš zdravotní stav, stanoví diagnózu i způsob léčby. Pokud jdete pouze pro předpis, na očkování, injekci či odběr krve, nic neplatíte. Stejně tak za pouhý administrativní úkon, jako je například vyplnění nějakého formuláře, lékař nárok na poplatek nemá.

Nic také neplatíte, když se jedná o preventivní prohlídku. Na tu má nárok každý dospělý pacient nad 18 let 1x do roka u praktického lékaře a zubaře, ženy nad 15 let pak 1x do roka u gynekologa.

Třicet korun zaplatíte také v lékárně, a to za každou předepsanou položku na receptu, tj. za každý druh léku. Na jednom receptu mohou být maximálně dvě položky, za recept tedy zaplatíte nejvýše 60 korun bez ohledu na množství a počet balení.

Prodražený pobyt v nemocnici

Poplatek ve výši 100 korun zaplatíte za každý den, ve kterém vám byla poskytována ústavní péče, tedy zdravotní péče v nemocnicích, v odborných léčebných ústavech, zařízeních následné péče a v léčebnách dlouhodobě nemocných. Poplatek zaplatíte i za poskytnutí komplexní lázeňské péče a u dětí při využití ústavní péče v dětských odborných léčebnách a v ozdravovnách.

Přitom se den přijetí a den ukončení zdravotní péče počítají jako jeden den. To samé platí i pro pobyt průvodce dítěte, pokud je tento pobyt hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Poplatek 100 Kč nemusí platit maminka narozeného dítěte v ústavní péči, a to po celou dobu pobytu. Poplatek nehradíte ani za pobyt ve stacionáři, za poskytování jednodenní péče na lůžku a za poskytování příspěvkové lázeňské péče a pobyt v hospicu.

Na pohotovost s rozmyslem

Regulační poplatek při využívání pohotovostní zdravotnické služby, i zubní, je nyní 90 korun. Ovšem poplatek hradíte pouze tehdy, když vás lékař následně nepřijme do ústavní péče.

Ochranný limit

Časté nemoci, drahé léky a pobyty v nemocnici se mohou dost prodražit. Proto byl stanoven roční ochranný limit ve výši 5000 korun. Regulační poplatky zaplacené nad tento limit vám budou vráceny. Limit hlídá zdravotní pojišťovna, ale pokud předpokládáte jeho překročení, doporučujeme pro vlastní kontrolu schovávat si doklady o zaplacení poplatků, na jejichž vyžádání máte ze zákona právo. Výpočet tohoto limitu je poměrně náročný, pro zjednodušení stačí vědět, že se do něj nezapočítávají regulační poplatky 100 Kč a 90 Kč.

TEXT: JAROSLAV BARTOŠ
FOTO: SHUTTERSTOCK

Poplatky ve zdravotnictví