Budoucnost vytápění patří tepelným čerpadlům

Tepelná čerpadla typu vzduch/voda nevyžadují zvláštní nároky na montáž. Zdroj: Shutterstock

Když volíme vhodný zdroj tepla v domě, musíme vzít v úvahu technické požadavky na montáž, nároky na obsluhu, dostatečný výkon a pochopitelně také finanční náročnost pořízení.

V každém případě však chceme za vytápění především ušetřit. Právě tepelná čerpadla představují způsob, jak s poměrně nízkými provozními náklady zajistit v domě teplo, aniž bychom se museli namáhat se štípáním dřeva či skládáním uhlí. I zde ale platí, že úspory jdou ruku v ruce s minimalizací úniků tepla. Čím méně tepla z domu utíká, tím méně zaplatíme za vytápění, ale i za samotnou investici do topného systému.

Jak tepelná čerpadla fungují?

Tepelné čerpadlo pracuje na podobném principu jako klimatizace či chladnička, jen je v něm proces obrácený. Odnímá teplo z okolí vytápěného objektu (vzduchu, země nebo vody) a převádí ho na vyšší teplotní hladinu použitelnou pro vytápění a ohřev teplé vody. To je možné díky stlačení par chladiva v kompresoru, při kterém dojde k jeho zahřátí.

České tepelné čerpadlo BoxAir Inverter je vhodné jak pro malé pasivní domy, tak pro velké nezateplené objekty (Zdroj: MasterTherm)

Tepelná čerpadla při rekonstrukci

U novostaveb už si za dobu své existence tepelná čerpadla vybojovala pevné místo. Hodí se ale i v případě výměny tepelného zdroje při rekonstrukci staršího domu. Určitě se neobejdeme bez znalosti tepelných ztrát objektu a podle nich musíme dimenzovat výkon tepelného čerpadla. Návrh celého systému bychom však raději měli svěřit do rukou nezávislého projektanta, který je schopen vyhodnotit veškerá úskalí. Právě odborník by měl posoudit, zda lze tepelné čerpadlo připojit na stávající otopný systém, aniž by to mělo negativní dopad na tepelný komfort v interiéru, případně navrhnout doplňkový zdroj tepla pro extrémně chladné dny.

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Tepelná čerpadla:

Co byste měli vědět před pořízením tepelného čerpadla

Vybíráme tepelné čerpadlo

Jak temperovat dům

________________________________________________________________________

Co je topný faktor?

Topný faktor je ukazatelem účinnosti tepelného čerpadla. Jde o poměr mezi získanou tepelnou energií a energií spotřebovanou tepelným čerpadlem na vlastní chod. Označuje se zkratkou COP a platí, že čím je hodnota COP vyšší, tím je výroba tepla efektivnější a cenově výhodnější. Často se také setkáme s ukazatelem SCOP, tedy sezónním topným faktorem. Například údaj SCOP 5,0 u znamená, že majitel domu díky tepelnému čerpadlu získá až 5 kWh vyrobené energie za každou 1 kWh dodané elektrické energie.

Typy tepelných čerpadel

Vzduch/voda

Tepelná čerpadla vzduch/voda využívají jako zdroj energie venkovní vzduch. Jsou nejjednodušším typem čerpadel vhodných pro naše klimatické podmínky. Na zařízení nejsou kladeny žádné zvláštní nároky pro provoz a po většinu roku svým výkonem postačují k vytápění domu, v extrémně chladných dnech však může klesat topný faktor. Jejich velkou předností je nenáročná a rychlá instalace, a tím i přijatelná cena.

Vzduch/vzduch

Tepelná čerpadla vzduch/vzduch pracují na stejném principu jako typ vzduch/voda, jediným rozdílem je, že tepelný výkon předávají přímo vnitřnímu vzduchu objektu.

Země/voda

Tepelná výměna probíhá z teplotně stabilního prostředí díky výměníkům umístěným pod zemi. Nabízí nejvyšší možnou účinnost a až o 30% nižší spotřebu než čerpadla vzduch/voda. Jejich nespornou výhodou je možnost chlazení v letních měsících a to i bez nutnosti práce kompresoru. Mezi nevýhody naopak patří nutnost umístit kolektory pod zem, což do budoucna může představovat omezení ve využití pozemku. Využít lze i zemní vrty, jejich zřízení však může být finančně náročné.

Voda/voda

Toto tepelné čerpadlo odebírá teplo ze spodní nebo geotermální vody. Voda se ze studny čerpá do výměníku tepelného čerpadla a po ochlazení je vrácena zpět do země. Jeho instalace je však podmíněna souhlasem s nakládáním s podzemními vodami (čerpání – vsakování) a navíc je lokalit vhodných pro jejich instalaci jen velmi málo.

Text: Veronika Cerhová
Foto: Shutterstock, MasterTherm

Budoucnost vytápění patří tepelným čerpadlům