Co byste měli vědět před pořízením tepelného čerpadla

Vytápění pomocí tepelného čerpadla patří k nejekologičtějším. Mluví pro ně i pohodlná obsluha. Jediným mráčkem zůstává vysoká pořizovací cena, proto je třeba vybrat takové, aby investice do něj měla ekonomickou návratnost. Vstupní náklady pomohou snížit dotace.

Nejbezpečnější cestou k tomu, abyste své peníze do vytápění investovali smysluplně, je, nechat si zpracovat nabídky a pak z nich vybrat nejvýhodnější. Kvalitu za málo peněz určitě nečekejte. Za tepelné čerpadlo, které má skutečně levný provoz, bude léta spolehlivě sloužit, navíc téměř v tichosti, si prostě připlatíte. Ve výsledku se vám však vložené finance celkem brzy vrátí. Díky nižším nákladům na sebe tepelné čerpadlo vydělá v průměru za 6 až 10 let, ale může to být už za 4 roky.

Spolehlivým vodítkem při výběru je přidělená Evropská značka kvality Q (Q LABEL), která je dokladem toho, že čerpadlo prošlo akreditovanou zkušebnou, takže výrobcem udávané parametry jsou pravdivé. Dále, že má v České republice servisní zastoupení a dodávka náhradních dílů je garantována po dobu nejméně 10 let. Aktuální seznam naleznete na stránkách Asociace pro využití tepelných čerpadel.

Ilustrační obrázek názorně ukazuje, jak vypadá realizace zemního kolektoru (Foto: Shutterstock)

Které je to pravé?

Při vyhodnocování nabídek porovnejte výkon tepelných čerpadel, spotřebu elektřiny, hlučnost, provedení vnitřní instalace, ceny elektroinstalace, montážních prací, zemních prací u typu země/voda, vedlejší provozní náklady, záruky, kvalitu servisu a v neposlední řadě rozsah informací a způsob vypracování cenové nabídky. Obsahovat by měla technický list tepelného čerpadla s výkonem udaným při teplotách -7° C/ 35 °C, jeho energetický štítek a informační list nebo alespoň odkaz na firemní web, kde jsou tyto informace dostupné. Podrobného průvodce vyhodnocením nabídek najdete na abeceda-cerpadel.cz.

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Tepelná čerpadla:

Budoucnost vytápění patří tepelným čerpadlům

Vybíráme tepelné čerpadlo

Jak temperovat dům

________________________________________________________________________

Kolik bude stát?

Ceny tepelných čerpadel se pohybují v rozmezí 25 tisíc až 350 tisíc Kč. Nejlevnější a nejjednodušeji instalovatelné je tepelné čerpadlo vzduch/vzduch, které lze pořídit od zhruba 25 tisíc korun i s montáží přímo u výrobců.

Padne-li volba na čerpadlo vzduch/voda, pak záleží na tom, bude-li se připojovat ke stávajícímu zdroji tepla, nebo půjde o novou instalaci. V prvním případě lze vnitřní jednotku pořídit již okolo 80 tisíc korun, nezávislí odborní poradci ale doporučují začít se poohlížet spíše po výrobcích v cenové hladině od 170 tisíc korun, případě jednotky s elektrokotlem obdobné kvality se ceny pohybují okolo 200 tisíc korun.

Tepelná čerpadla lze ovládat dálkově přes aplikaci pro IoS či Android nebo pomocí aplikace Smart Home (Foto: Shutterstock)

Pokud máte na zahradě prostor pro uložení plošného kolektoru, můžete uvažovat o systému země/voda. Za stejné peníze získáte přibližně o třetinu nižší spotřebu elektrické energie, vyšší provozní spolehlivost a delší životnost.

Tepelné čerpadlo voda-voda se vyplatí tam, kde je k dispozici vodní zdroj (například potok). Pořídit je lze už za cenu kolem 100 000 Kč. Platí přitom, že čím vyšší je topný faktor, tím vyšší je i pořizovací cena.

Pokud uvažujete o kombinaci tepelného čerpadla a fotovoltaiky, můžete získat zajímavou dotaci (Foto: Schüco)

Dotační injekce

Určitou finanční pomoc pro pořízení tepelného čerpadla představují dotační programy, aktuálně běží 3. výzva programu Nová zelená úsporám (NZÚ) pro rodinné domy. Pokud je tedy chalupa či venkovský domek zkolaudován k trvalému bydlení, nic vám nebrání podat si dotační žádost. Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací. Příjem žádostí končí vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021. Využít můžete buď přímo dotaci na pořízení tepelného čerpadla, nebo kotlíkovou dotaci, kdy bude čerpadlem nahrazen neekologický zdroj vytápění, který ale musí být používán alespoň 2 roky, období se dokládá vyúčtováním. Podpora se vztahuje na RD s měrnou spotřebou tepla na vytápění do 150 kWh/m2/rok. Instalace tepelného čerpadla se může promítnout i do dotačního programu výstavby RD s velmi nízkou energetickou náročností.
Dotace je poskytována pouze na tepelná čerpadla splňující podmínky Nařízení komise EU č. 813/2013. Metodiku ověřování předepisuje EN 14 825. Musí být také zařazena do Seznamu výrobků a technologií SVT, který spravuje Státní fond životního prostředí. Maximální výše dotace je 80 % uznatelných nákladů, jimiž jsou myšleny kromě zdroje vytápění i veškeré práce, revize a jiné úkony s jeho instalací spojené, nejvýše 120 tisíc Kč. Pokud se chystáte vybavit rodinný dům kombinací tepelného čerpadla a fotovoltaiky, můžete získat dotaci až 170 tisíc Kč. Ve vybraných krajích jsou dotační částky ještě zvýšeny o 10 %.

Při pořizování tepelného čerpadla pro rekreační domácnost zvažte dobře návratnost investice (Foto: Regulus)

Dotace na tepelná čerpadla

Výše podporyPři zateplení stavbyBez zateplení
Tepelné čerpadlo voda-voda100 00080 000
Tepelné čerpadlo země-voda100 00080 000
Tepelné čerpadlo vzduch-voda75 00060 000

Nakupujte přímo u výrobce

  • Tepelné čerpadlo je dodáváno kompletně smontované a rovněž řádně vyzkoušené v provozu.
  • Cena je nižší o marže prodejců.
  • Vše budete řešit bez prostředníka přímo se zodpovědnou osobou z výrobní firmy.
  • Renomovaný výrobce pomůže i se získáním dotace. Tuto službu nabízejí i dodavatelé energií.

Text: Zuzana Ottová
Foto: se svolením firem Regulus, Schüco a Shutterstock

Co byste měli vědět před pořízením tepelného čerpadla