Parametry kotlů

Rubrika: Hospodaření

Při výběru kotle pro etážové, případně podlahové vytápění je třeba brát ohled na určité parametry. Jinak ani špičkový kotel nemusí udělat dobrou službu.

Pro výpočet maximálního výkonu kotle se dá orientačně použít vzorec: celkový vytápěný objem domu vydělíme koeficientem 20 a získáme výkon kotle v kW. To ale neplatí tak úplně, protože v úvahu je třeba brát celou řadu dalších faktorů. Proto by měl velikost a druh kotle navrhnout odborník přímo na míru danému objektu.

Roli hraje i místo

Záleží například na tom, zda jde o objekt rekreační, nebo trvale obydlený. Objekt s nepravidelným provozem musí mít kotel o větším výkonu než stejné stavení obývané trvale. To proto, aby se prochladlé stavení (pokud není průběžně temperováno) dalo vytopit za krátkou dobu. Je třeba si nechat spočítat tepelné ztráty, protože u každého objektu jsou jiné s ohledem na materiál, z jakého je postaven, na velikost vnějšího ochlazovaného pláště budovy, na zateplení a podobně.

Vliv na kapacitu kotle má i geografické umístění domu – zda je ve městě, nebo na venkově, na horách, nebo v nížině, na větrném místě, nebo chráněné lesem. Roli hraje i charakter počasí v daném místě. Standardně se počítá vytápění na venkovní výpočtovou teplotu –12 °C, –15 °C, –18 °C nebo –21 °C (podle nadmořské výšky a klimatu).

Palivo, ovládání a regulace

Podstatný význam má i výběr topného média, zda jím bude pevné palivo, pelety, plyn, nebo elektřina. Jednak jde o jeho dostupnost (plyn není všude) a cenu (levné dřevo x drahá elektřina), ale i o pohodlí při topení: některé kotle na pelety „přikládají“ samy, také s elektrickým a plynovým kotlem si neušpiníme ruce. U kotlů na pevná paliva, pelety i u plynových je nutné zajistit odtah spalin, vyžadují tedy komín. A s rostoucím instalovaným výkonem roste i požadavek na jeho průřez.

Dalším hlediskem je možnost ovládání a regulace. Kotle na ušlechtilá paliva (elektrické, některé plynové i plně automatizované na pelety) můžeme naprogramovat a zapínat i ovládat na dálku. Výkon kotle lze regulovat buď ručně, nebo automaticky (mechanicky nebo elektronicky). Dobře se dá regulovat kotel pouze v určitém rozmezí svého výkonu. Například kotel na pevná paliva lze regulovat zhruba od výkonu 60 % do 100 %, plynový kotel se dá regulovat v širším rozsahu výkonu, elektrický kotel lze regulovat v podstatě od nulového výkonu.

Kotel a další zdroje i ohřev vody

Někdy můžeme kotel doplnit dalším zdrojem tepla, například slunečními kolektory. Také si lze pořídit dva tepelné zdroje – kotel s nižším výkonem můžeme doplnit špičkovým zdrojem, například elektrickým kotlem. Ten bude spouštěn pouze při příjezdu na chalupu, než roztopíme kotel na pevná paliva, nebo současně při velmi nízkých teplotách či pouze při temperování objektu.

Kotel vybíráme i podle toho, zda má sloužit jen pro vytápění, nebo také ohřívat užitkovou vodu. To umožňují kotle plynové a elektrické. Zvolit můžeme kotel s průtočným ohřevem, s vestavěným nebo s externím zásobníkem.

Správný výpočet

Na základě všech těchto parametrů odborník spočítá, s jakým výkonem má být kotel instalován. Zvláště u kotlů na pevná paliva platí, že pokud je kotel poddimenzovaný a uživatel ho ve snaze objekt dostatečně vyhřát přetápí, kotel se ničí. Lepší není ani pořídit si „pro jistotu“ kotel s větším výkonem. Předimenzovaný kotel se při mírnějším počasí provozuje na nižší výkon, čímž se snižuje jeho účinnost a hůř se reguluje – nižší výkon se udržuje špatně, víc se protopí a u kotlů na klasická paliva se také zhoršuje kvalita spalování. Proto dalšími kritérii, která je potřeba brát v úvahu při volbě kotle, jsou platné předpisy a vyhlášky, například o minimální účinnosti kotle, emisích atd.

Parametry ohledně množství škodlivých emisí, které kotle na tuhá paliva vypouštějí do ovzduší (CO a prach), se týkají jak výrobců a dovozců spalovacích zařízení, tak jejich provozovatelů. Od ledna 2014 se například mohou prodávat pouze kotle splňující emisní třídu 3, od ledna 2018 budou muset splňovat emisní třídu 4.

Čištění a kontroly

Komíny a topidla podléhají kvůli bezpečnosti revizím a prohlídkám. Komíny pro topidla na pevná paliva by se měly čistit při celoročním provozu 3x ročně, při sezónním provozu 2x ročně. Stejně tak kotle by se měly podrobovat kontrolám.

www.vytapeni.tzb-info.cz, www.atmos.eu, www.viadrus.cz, www.thermona.cz

text: IVA TVRZOVÁ
foto: SHUTTERSTOCK

Parametry kotlů

Parametry kotlů