Jak temperovat dům

Existuje řada důvodů pro alespoň mírné vytápění domu i v době, kdy se v něm nikdo nezdržuje. Je to aktuální zejména v zimním období, kdy hrozí zamrznutí vodovodu či jiné škody.

Temperování domu však má smysl i kvůli udržení komfortu. Pokud jezdíte na chalupu v zimě a chcete se vyhnout několikadennímu roztápění promrzlých stěn, je udržování teploty v určité výši jednou z cest, jak se uvnitř poměrně rychle dostat z několika vrstev svetrů a zbavit se stoupající páry od úst. Temperování je však nejen základem pohodlí ve studených časech, ale prevencí proti vlhkosti a plísním.

Pozor na tepelné ztráty

Na počátku úvah o způsobech temperování rekreačního objektu si ovšem musíme připustit i veškeré záporné stránky věci: často je totiž nutné udržovat teplo v nedostatečně zateplených chalupách či chatách s poměrně značnými tepelnými ztrátami. Bývají vlhké, zpravidla bez dostupných rozvodů zemního plynu a v mnoha případech i s poddimenzovanou elektrickou přípojkou. To všechno je nutné brát v potaz při úvahách o temperování a také při počítání, zda vůbec a případně na základě jakých opatření se udržování určitého stupně teploty v neobývaném domě vyplatí. Protože pokud dojdete k závěru, že nevyplatí, můžete prostě předejít škodám v důsledku zamrznutí tím, že vodu vypustíte a připravit se na zimní spaní v teplákách.

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Moderní teplo:

Nejlepší způsoby vytápění domu

Ohřev vody v rekreační domácnosti

Jaký sporák vybrat?

________________________________________________________________________

Jděte nejjednodušší cestou

Venkovské domy a chalupy jsou často vytápěny dřevem a řada jejich majitelů má vlastní finančně výhodné zdroje. Nabízí se tedy možnost využít vytápění dřevem se všemi možnostmi včetně temperování domu v době, kdy v něm není nutné topit na plný výkon.
Řešením je zplynovací kotel na dřevo (např. Atmos DC 18S) s akumulační nádrží a elektrickou topnou vložkou. Schéma zapojení kotlů a nádrží najdete například na webu výrobce kotlů Atmos. V principu jde o to, že nějakou dobu (1-3 dny podle kvality zateplení domu) temperuje interiér naakumulované teplo z nádrže a v dalších dnech se pak nádrž přihřívá elektřinou za levnou sazbu.
Téměř ideálním systémem pro temperování je tepelné čerpadlo. Má to však háček, který spočívá ve vysokých pořizovacích nákladech. Podle odborníků však stojí za zvážení fakt, že pro temperování domu postačí nižší výkon čerpadla i nižší teplota topné vody, takže lze uvažovat o levnějším čerpadle typu vzduch-voda.
Kombinace vynikajících parametrů zateplení domu, tepelného čerpadla a rekuperační jednotky, která by vytvořila pro temperování s minimálními provozními náklady ideální podmínky, je ovšem pro většinu majitelů starých chalup nereálná. Ale je dobré o ní vědět například v okamžiku, kdy se chystáte k rekonstrukci nebo kdy budete rekreační objekt stavět od základů.

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Tepelná čerpadla:

Budoucnost vytápění patří tepelným čerpadlům

Co byste měli vědět před pořízením tepelného čerpadla

Vybíráme tepelné čerpadlo

________________________________________________________________________

Využijte slunce

Zajímavou alternativou je kombinace standardních topných systémů a využití sluneční energie. Pro řadu konzervativních chalupářů je tato varianta zdrojem obav a nedůvěry, ale než přestanete číst, vězte, že na fotovoltaiku pro obytné domy včetně dodávek, instalace a servisu se dnes specializuje řada odborných dodavatelů a základní systémy nestojí víc než lepší krbová kamna.
I zařízení využívající sluneční energie má z hlediska temperování význam zejména pro ohřev vody. I zimní období se totiž často vyznačuje dostatkem slunečních dnů. Nelze se na to samozřejmě spolehnout beze zbytku, takže se podobné systémy obvykle navrhují v kombinaci s jiným, dostatečně spolehlivým zdrojem tepla pro ohřev vody v akumulačních nádržích.

Jednoduché, ale drahé

I pro všemožné varianty udržování teploty v neobývaných domech platí to, co je možné tvrdit o vytápění obecně: čím nižší náklady na topný systém, tím jsou vyšší náklady na jeho provoz. Nemusí to platit vždy. Ale pokud chcete temperování vyřešit rychle, jednoduše a bez velké investice, můžete udržovat v domě teplotu nad nulou třeba pomocí elektrických přímotopů s termostatem. Pořizovací cena se bude pohybovat od několika set do několika tisíc korun, náklady na provoz se pak budou odvíjet od nastavení teploty. Snížit je můžete po konzultaci s dodavatelem elektřiny, tedy tou společností, s níž máte smlouvu. Existují různé typy sazeb a jejich vhodnou kombinací lze za určitých podmínek výrazně ušetřit. Poradenské firmy uvádějí jako nejvýhodnější kombinaci akumulačních přímotopů a zvýhodněné dvoutarifní sazby.
Vyšší náklady na pořízení, ale mnohem sofistikovanější volbu nastavení pak nabízejí topné systémy s elektrickým kotlem. Obecně je topení elektřinou komfortní, ale nákladné a ve všech případech včetně temperování lze tyto náklady snížit důkladným zateplením domu a minimalizací tepelných ztrát.

Výhody a nevýhody elektřiny

  • Přímotopy – mají nízké pořizovací náklady. Nezatěžují distribuční síť tolik jako akumulační kamna. Nevýhodou jsou nejvyšší provozní náklady.
  • Akumulační kamna – jejich provoz je levnější než u přímotopů. Nízký tarif běží většinu dne. Mají však vysoké nároky na dimenzování distribuční sítě a přípojky.
  • Tepelná čerpadla – sníží poplatky za teplo na minimum. Můžete využívat téměř celodenní nízký tarif. Vysoká pořizovací cena však prodlužuje návratnost natolik, že se nemusí vyplatit.

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock a archiv firem

Jak temperovat dům