Domov pod ochranou

Rubrika: Hospodaření

Jako žádná nemovitost neodolá běsnění živlů, tak vaše peněženka nebude ušetřena následků těchto škod. Tedy, pokud nevlastníte pojištění nemovitosti.

Domov pod ochranou

Pojistka může chránit nejen před živly, ale i dalšími riziky. Úplný soupis všech rizik, na která se pojistka vztahuje, je vždy uveden ve Všeobecných pojistných podmínkách každé pojistné smlouvy, avšak konkrétní nastavení se může u různých pojišťoven lišit.

Pojistit lze vesměs každou budovu. Objekty, na které se pojištění vztahuje, tj. předmětem pojištění, mohou u standardních typů pojištění nemovitostí být rodinné domy, bytové a činžovní domy, bytové jednotky, rekreační objekty a chaty, ale také přistavěné objekty, jako jsou garáže či kůlny, bazény, skleníky, studny a další. Ocenit a tedy pojistit lze i rozestavěné nemovitosti a pojistka může dokonce krýt i stavební stroje a materiál.

Kolik vás to bude stát

Pojistné v případě pojištění nemovitosti se na stejnou stavbu a při stejném rozsahu pojištění rizik u různých pojišťoven liší zpravidla jen o pár korun, proto by výše pojistného neměla hrát při výběru pojistky tu hlavní roli. Cenu pojištění, tedy konečnou výši pojistného, které se zpravidla platí jednou ročně, ovlivňuje mnoho faktorů:

  • Nastavená pojistná částka, na kterou je stavba pojištěna. Je to částka, kterou byste dostali v případě totálního zničení nemovitosti. Zde je velmi podstatné, zda máte pojištění sjednáno na novou nebo časovou hodnotu.
  • Typ pojištěné stavby, tj. jedná-li se o rodinný dům, bytový dům, bytovou jednotku apod.
  • Umístění stavby, které se rozlišuje zpravidla podle velikosti obce, případně i situování v ní, význam mají ale i další skutečnosti, jako např. zda jde o záplavovou oblast, oblast častých srážek apod.
  • Rozsah pojistného krytí, tedy šíře rizik, na která se pojištění vztahuje. Zde je třeba si dobře promyslet, jaká rizika vaší nemovitosti skutečně hrozí.
  • Nastavená spoluúčast – čím častější očekáváte pojistnou událost, např. kvůli krizové oblasti, tím by měla být vaše spoluúčast nižší.
  • Sjednaná připojištění – k pojištění nemovitosti lze obvykle sjednat také pojištění domácnosti či pojištění odpovědnosti.
  • Aktuální akční nabídky a různé slevy dané pojišťovny.

Na co si dát pozor

Domov pod ochranou

Pojištění nemovitosti nikdy nepodceňujte, obzvláště jedná-li se o nemovitost, ve které bydlíte nebo která slouží jako zástavní hodnota úvěru.

Více než na cenu pojištění hleďte na kvalitu pojistky a pojišťovny. Než pojištění uzavřete, zjistěte si ve svém okolí, jaké jsou zkušenosti s danou pojišťovnou a zejména s její ochotou vyplácet pojistné plnění. Dbejte na to, aby pojistka měla vše, co vyžadujete. Jestliže neobsahuje nějaká rizika, nebo naopak vyžaduje zbytečně moc „exotických“ rizik, raději zkuste jinou pojišťovnu.

Pečlivě zvažte, jaká rizika skutečně vaší nemovitosti hrozí, obzvláště u těch běžných. Často jsou rizika pojišťována v „balíčcích“, to znamená, že je nelze vybrat jmenovitě, nicméně tam, kde to lze, pečlivě vybírejte. Určitě nemá význam pojišťovat dům na kopci či byt v pátém patře činžovního domu proti záplavám nebo dům v pustině proti pádu stromu. Za úvahu také stojí, zda se skutečně může stát, že by se váš dům na kraji malé vesničky mohl stát cílem teroristického útoku nebo místem dopadu letadla, když v okolí několika set kilometrů není žádné letiště a vesnice je zcela mimo letové koridory.

Nová hodnota a spoluúčast

Pojištění vždy uzavírejte na novou hodnotu. Tou se rozumí pořizovací cena nové věci, respektive náklady na uvedení poškozeného majetku do původního stavu. Oproti tomu „časová cena“ nebo též „časová hodnota“ představuje novou cenu sníženou míru opotřebení. Je to tedy skutečná cena, kterou měl poškozený majetek před pojistnou událostí. Jaký je v tom rozdíl? Velmi zásadní. Nastane li pojistná událost, tak v případě pojištění na novou cenu obdržíte pojistné plnění v takové výši, která vám umožní ztrátu zpravidla plně nahradit. U časové ceny vám pojistné plnění nebude na plnou náhradu škod stačit.

Rozsah spoluúčasti má podstatný vliv na cenu pojištění. V zásadě by se dalo říci, že zvolená spoluúčast by měla být co nejvyšší, protože občasné drobné škody byste měli být schopni pokrývat především z finančních rezerv. Vysoká spoluúčast také znamená nižší hodnotu pojistného. Ovšem pozor, hrozí-li nemovitosti časté škody drobného rozsahu nebo je zde potenciální riziko velké až totální škody, vyplatí se nějakou tu korunu obětovat a raději dát nízkou spoluúčast.

Smlouvu pravidelně renovujte

S plynoucím časem se hodnota vaší nemovitosti mění. To může být dáno nejen inflací, ale také charakterem oblasti, ve které se nemovitost nachází. Nemovitosti mají tendenci v čase zvyšovat svou hodnotu, ale nebývá tomu vždy a u všech staveb. Nejlepším způsobem, jak zjistit aktuální cenu nemovitosti, je zadat vytvoření odhadu odborníkovi. To ale stojí nemalé peníze. Pokud nemáte v rodině odhadce, nebo nemáte odhad, který jste nechali dělat původně pro jiné účely, a nechcete obětovat 2 až 5 tisíc na nový odhad, můžete využít např. internetu a podívat se, jaká je obvyklá cena u stejného typu nemovitosti ve vašem okolí. Určitě to netrefíte na korunu, ale rozdíly ve statisících zcela jistě poznáte.

Pokud se tímto odmítáte zabývat, existuje v pojistných smlouvách k tomuto účelu tzv. indexace pojištění, tedy automatické navyšování pojistného a pojistné částky tak, jak se vyvíjí inflace. Bohužel ji nelze plně bude ručit, protože je odvozována od změny inflace v celé ekonomice, ale cena vaší nemovitosti se může vyvíjet zcela odlišně právě díky specifikům dané oblasti. Můžete mít nemovitost v lukrativní oblasti, ale také naopak. V blízkosti vaší obce vznikne velká skládka a nemovitosti mohou ztratit na své ceně. Velice snadno se vám může stát, že vaše nemovitost bude za pár let podpojištěna, v horším případě výrazně přepojištěna. V prvním případě vám hrozí, že při škodné události nepojistné plnění plně krýt ztrátu, v druhém pak vynakládáte zbytečně peníze, které byste mohli využít účelněji.

Smlouvu si přečtěte

Nikomu se nechce číst množství drobného písma a paragrafů, kterým často ani nerozumí. Avšak jenom to vás může ušetřit před nepříjemným překvapením. Pokud se nedokážete soustředit nebo vás přítomnost druhé osoby stresuje, vypůjčte si pojistnou smlouvu domu na přečtení. U seriózní společnosti by v tom neměl být problém. A nezapomeňte na Všeobecné pojistné podmínky, které jsou součástí každé pojistné smlouvy. Právě v nich zjistíte, jaké jsou výluky z pojištění, kdy máte či nemáte nárok na pojistné plnění.

Pamatujte i na prevenci

Ať máte pojistku, jakou chcete, nejlepší je, když ji nemusíte nikdy použít. Některým pojistným událostem lze totiž předcházet preventivními opatřeními. Některá taková opatření může dokonce požadovat samotná pojišťovna. Jako příklad hovořící za všechny můžeme zmínit škody způsobené úderem blesku. Ani byste se nemohli divit, kdyby se pojišťovna zdráhala vyplatit pojistné plnění, kdyby zjistila, že poškozený rodinný dům nebyl osazen hromosvodem.

Pojištění nemovitosti nestačí

Chcete-li mít váš domov plně pod ochranou, nebude vám pojištění nemovitosti stačit. Pojištění nemovitosti se totiž vztahuje pouze na nemovitost jako takovou, nikoliv na majetek, který se v ní vyskytuje. K tomu slouží pojištění domácnosti. Někteří lidé pojištění domácnosti považují za nepotřebné a někteří si ho dokonce pletou s pojištěním nemovitosti. Zjednodušeně by se dalo říci, že pojištění nemovitosti se týká toho, co je pevně zabudováno, zatímco pojištění domácnosti se vztahuje pouze k vybavení, tedy k tomu, co je možné odnést.

Pojištění domácnost nekryje, na rozdíl od pojištění nemovitosti, pouze proti živelným škodám, ale také proti odcizení zloději. Má tedy význam v případě, že vybavení nemovitosti má významnou hodnotu nebo v bytě či domě přechováváte velmi cenný majetek, jako např. šperky, drahou elektroniku či umělecká díla či sbírky.

Dalším připojištěním, které lze zpravidla k pojištění nemovitosti sjednat, je tzv. pojištění odpovědnosti. To má ve vztahu k nemovitosti význam především tehdy, když máte sousedy. Vytopení souseda, který bydlí pod vámi, nebo zadávený sousedův páv vaším psem se může do vaší peněženky také pěkně promítnout.

TEXT: MILOSLAV PAZDERA
FOTO: SHUTTERSTOCK

Domov pod ochranou