Jak se (ne)zadlužit

Rubrika: Hospodaření

Život na dluh není doménou pouze lidí a rodin s nízkými příjmy. Velmi často si ho dopřávají i ti bohatší. Často pak vede do dluhové pasti a stále častěji také k osobním bankrotům.

Plánujte své finance

Zadlužování se stalo zcela běžným jevem, byť jen za kontokorent na běžném účtu. To, že je zadlužování běžné, ještě neznamená, že je také správné a zdravé pro váš finanční život. Spousta půjček je spíše rozmařilou cestou nad dluhovou propastí, do které když spadnete, tak se z ní budete dostávat velice těžko. Abychom ale nebyli přehnaně kritičtí, existují také úvěry, které vás mohou posunout dále a v budoucnu se vyplatit.

Jak dluhům předcházet

Vždy je lepší žít bez dluhů minimálně proto, že za úvěr vždy zaplatíte víc, než jste si skutečně půjčili. Dluhy jsou navíc skrytým rizikem, které vás může finančně položit i přesto, že se nejedná o velkou částku. Stačí na to jen nešťastná souhra okolností, které zhorší finanční situaci dlužníka. Může se jednat o nemoc, ztrátu zaměstnání, majetkovou škodu, která není pojištěna, apod. A věřitel zpravidla nepočká. Přitom často se lze bez úvěru zcela obejít.

Plánujte své finance

Finanční plán postihuje vaše budoucí cíle a očekávání, dává je do souladu s vašimi příjmy, majetkem a výdaji v čase, a to za pomoci finančních produktů, jež současný trh nabízí. Chybějící „jízdní řád“ má pro domácí rozpočet a vaše cíle mnoho negativních důsledků. Může se stát, že se vám nepodaří vůbec své cíle naplnit, případně je uskutečníte jen z části. V důsledku opomenutí některých zásad finančního plánování můžete sebe a svou rodinu připravit o cenný majetek a budoucí výnosy z něj. V nejextrémnějším případě vám mohou finance (resp. úvěry a dluhy) natolik přerůst přes hlavu, že se ocitnete na okraji osobního bankrotu. Pokud si nevíte s finančním plánem rady, oslovte odborníka.

Veďte si účetnictví

Zapisujte si pravidelně veškeré příjmy a výdaje. Do čistého příjmu nezahrnujte jednorázové příjmy z prodeje majetku nebo mimořádné příjmy, které lze jen těžko předvídat, např. mimořádné odměny v zaměstnání. Nezapomeňte na jednotlivé měsíce rozpočítat výdaje, jež platíte úhrnně za delší období (např. čtvrtletně placené povinné ručení, roční placení daní atd.). Čím podrobněji účetnictví povedete, tím lépe v něm můžete nalézt rezervy pro úspory nebo naopak další zdroj příjmů. Proto se vyplatí vést samostatně náklady spojené s provozem automobilu nebo náklady na energie a vodu.

Pojistěte si rizika

Zcela špatným rozhodnutím je upustit od pojištění s cílem ušetřit pár korun. Při vzniku nenadálé události můžete přijít o cenný majetek, jehož náhrada či oprava si vyžádá nemalé prostředky, které při absenci pojištění musíte řešit zadlužováním. Na pojištění cenných aktiv nemá cenu šetřit! Nezapomínejte, že nejcennějším aktivem pro rodinu je váš příjem. Neměli byste proto zapomínat na pojištění jeho výpadku.

Vytvořte si finanční rezervu

V životě existují rizika, proti nimž nelze příjmy komplexně pojistit, například ztráta zaměstnání. Řešení je však vcelku jednoduché – vytvořte si dostatečnou finanční rezervu na překlenutí doby hledání nového zaměstnání.

Jak vysoká by měla být? Její výše by měla odpovídat součtu běžných výdajů za období, po které nebudete zaměstnáni. Toto období nemusí být u každého stejné, odvíjí se od vašeho věku, vzdělání a regionu, v němž zaměstnání hledáte. Také byste měli do finanční rezervy započítat mimořádné výdaje. Záleží tedy jen na vašem rozhodnutí, jak vysokou rezervu si rozhodnete vytvořit. Ale minimálně by to měl být trojnásobek měsíčních výdajů.

Pamatujte také, že rezerva by měla být rychle dostupná a měl by na ni dosáhnout každý zmocněný člen rodiny. Svůj rezervní fond v mysli zamkněte na dvanáct západů a udělejte ho nedotknutelným. Jenom tak může plnit svou funkci. Pokud vám odejde lednička, nemusíte přistoupit k půjčce, ale sáhnete do své rezervy.

Když to bez dluhů nejde

I v případě, že budete ve správě svých financí zodpovědní, může se stát, že se nakonec bez úvěru neobejdete. To není ještě nic tragického, a pokud k zadlužování přistoupíte s rozumem, jistě vše v pořádku zvládnete.

Své zadlužení dobře zvažte

Ať už uvažujete o jakékoliv půjčce, zvažte, zda ji skutečně potřebujete. Půjčujete si peníze opravdu jen na to, co nezbytně potřebujete? Popřemýšlejte, jestli je dobré brát si úvěr na dovolenou či nákup vánočních dárků. Úvěr v podstatě znamená, že utrácíte peníze, které nemáte, které jste ještě nevydělali. Odložením nákupu zboží na pozdější dobu můžete ušetřit peníze, jež byste zaplatili navíc na úrocích a za schválení úvěru. Žádná společnost vám nepůjčí jen tak, aniž by na tom sama nevydělala. Nezadlužujte se bez rezervy v příjmech

Každé zadlužení zpravidla skončí špatně, pokud to provedete tzv. na doraz. Proto si ponechte dostatečnou finanční rezervu, kdyby se stalo něco neočekávaného. Není nic smutnějšího, než zjistit, že už vám nikdo další nepůjčí, ale vy peníze nutně potřebujete. Je pravděpodobné, že příjmy se budou v průběhu dalších let zvyšovat (v kontextu půjček na více let), vždy ale raději počítejte s horší variantou. Dluhy by měly ve vašem rozpočtu ponechat prostor i pro nějakou zábavu.

Nesplácejte půjčku déle, než je životnost předmětu

Půjčujte si vždy jen na takové zboží, které splatíte dřív, než přestane sloužit. Je velmi pravděpodobné, že až vám toto zboží vypoví službu, budete si muset koupit nové (např. ledničku, pračku a další předměty nutné k životu). A jestliže v tuto chvíli nebudete mít splacenou půjčku, může se vám snadno stát, že si další nebudete moci dovolit. Anebo vás další úvěr natolik zatíží, že se dostanete do problémů se splácením.

Úvěry splácejte co nejdříve

V případě, že budete mít mimořádné příjmy nebo se vám podaří vyšetřit nějaké peníze z domácího rozpočtu, pokuste se splatit alespoň část dluhu. Pokud to samozřejmě úvěrové podmínky umožňují. Pokud máte úvěrů více, zbavujte se přednostně těch s vyšším úrokem. Čím dříve své závazky splatíte, tím více ušetříte na úrocích. Při splácení úvěrů dodržujte splátkový kalendář. Pozdní platby leasingových a úvěrových splátek se kvůli vysokým úrokům z prodlení a případným pokutám mohou řádně prodražit.

Pečlivě půjčku vybírejte

Nenechte se zlákat okamžitými půjčkami splátkových společností, které se nabízejí v široké síti obchodů, nebo dokonce společnostmi slibujícími „rychlé peníze až do domu“. Servis, dostupnost i rychlost jsou zde vykoupeny velmi vysokou cenou. Pokud potřebujete půjčit, požádejte o úvěr v bance. Bankovní úvěry jsou určitě levnější než ty nebankovní. Pokud máte možnost výběru mezi účelovou a neúčelovou půjčkou (například při nákupu ojetého auta), volte tu první, s níž je sice více papírování, ale přitom na konkrétní účel vždy dostanete nižší úroky a obecně lepší podmínky. Při výběru půjčky pečlivě porovnávejte jednotlivé nabídky. Nejlepším srovnávacím kritériem je roční procentní sazba nákladů (RPSN), kterou musí každá společnost povinně sdělit.

Nelepte dluh dluhem

Chybou mnoha dlužníků je, že v situaci, kdy jim dluhy přerostou přes hlavu, řeší neschopnost splácení dalším dluhem. Tohoto postupu se rozhodně vyvarujte, dostává vás do dluhové pasti, na jejímž dně číhá osobní bankrot.

Druhou chybou je, že dlužníci přestanou své dluhy splácet a komunikovat s věřitelskou institucí. Tím však také nic nevyřešíte a navíc se můžete připravit na návštěvu exekutora. Prvním krokem je oznámení této skutečnosti věřiteli. Ten má několik možností, jak vám pomoci, každopádně vám ale dluh neodpustí. Nejčastějším řešením je prodloužení doby splácení, a tím snížení splátky nebo dočasné pozastavení splácení.

Jestliže splácíte více úvěrů najednou a výše splátek je již neúnosná, můžete situaci řešit tzv. konsolidací půjček. Její podstatou je možnost sloučení všech úvěrů do jednoho jediného s menší měsíční splátkou. Věřitelská banka zaplatí všechny vaše závazky a nastaví vám splátkový kalendář na celkovou hodnotu splacených úvěrů. Výši splátek stejně jako dobu splácení si nastavíte podle svých možností. Konsolidace půjček není nástroj pouze pro předlužené občany, kteří již nezvládají splácet své závazky – mohou ji využít i dlužníci, jež své závazky plní bez problémů, avšak díky této možnosti mohou ušetřit nemalé finanční prostředky.

Poctivě přečtěte smlouvu

Některé smlouvy se v textu odkazují i na jiné dokumenty, například všeobecné obchodní podmínky. Ty jsou pak součástí smlouvy, kterou podepisujete, proto si je přečtěte také, a nejlépe od prvního do posledního řádku, protože právě v nich je často napsáno to nejdůležitější. Pokud nejsou k smlouvě přiloženy, pak ji nepodepisujte, protože byste se zavazovali k něčemu, co neznáte.

TEXT: JAROSLAV BARTOŠ
FOTO: PROFIMEDIA.CZ

Jak se (ne)zadlužit