Pro zdění v zimě

Za zimní období obecně pokládáme období mezi 1. listopadem a 31. březnem, případně období před i po tomto datu, kdy teplota v noci poklesne pod bod mrazu po sobě jdoucí 3 dny. Při dodržení několika základních zásad umožní zimní úpravy receptur tvrdnutí směsí PROFIMIX i za nízkých teplot až do teploty -5°C. Díky tomu lze stavební sezónu prodloužit až o celý měsíc. Společnost KM Beta během zimního období dodává vybrané materiály PROFIMIX se zimní úpravou automaticky.

 

 

Cementové potěry se zimní úpravou
Cementové potěry PROFIMIX jsou suché cementové směsi určené pro zhotovení připojených i plovoucích betonových potěrů. Hodí se pro venkovní i vnitřní použití a na všechny běžné podkladové minerální materiály. Uplatní se také při výrobě betonových dílců (dlaždic, tvárnic). Zimní úprava se týká cementových potěrů KMB PROFIMIX CP 101 a CP 101 j, CP 102 a CP 102 j a CP 103.
Cementové potěry se zimní úpravou se vyrábějí s přísadou, která umožňuje tvrdnutí směsi i za nízkých teplot, max. však do teploty -5°C. Při kladení potěrů za těchto nízkých teplot je nutné dodržet několik zásad, například aplikaci ve vnitřním prostředí, podklad musí být navíc zcela suchý a bez ledu. Potěr je nutné uskladnit v suchu s teplotou nad -5°C. Teplota v průběhu zpracování nesmí být nižší než -5°C. Při teplotě pod +5 °C nesmí být potěr kropen vodou. Druhý den po kladení potěru je nutné povrch překrýt folií a při očekávaných mrazech, které by byly nižší než -5 °C se musí překrýt polystyrénovými deskami o tloušťce min. 5 cm bez viditelných spár.

 

Zdicí malty se zimní úpravou
Až do teploty -5°C lze pracovat také se zdicími maltami PROFIMIX se zimní úpravou. Nabídka zahrnuje cementové malty pro zdění z klasických prvků (ZM 901, ZM 901 j, ZM 902), dále malty ke zdění s prvky typu THERM (lehčená malta ZM 905, ZM 911, ZM 912), na pórobeton (ZM 906), k ručnímu tenkovrstvému zdění vápenopískových a betonových bloků (ZM 920, ZM 921), navíc zakládací maltu (ZM 910), tepelněizolační maltu (TM 501) a další materiály.

 

Zásady při zdění
Při zdění za nízkých teplot je nutné opět dodržet některé zásady. Veškerý zdicí materiál musí být dokonale suchý, nejlépe krytý na paletě folií a před zděním se nesmí kropit. Materiál musí být uskladněn v suchu za teploty nad -5 °C. Pod tuto hranici nesmí klesnout teplota ani při zdění. Po vyzdění se musí čerstvé zdivo chránit nepromokavou folií před povětrnostními vlivy a teplota nesmí po dobu 14 dnů klesnout pod -5 °C. V případě, že je zdivo ještě chráněno vrstvou polystyrénu v tloušťce 5 cm, může teplota krátkodobě klesnout až na teplotu -10 °C.
Jak u malt, tak u potěrů platí, že při teplotách 0°C až +5°C není nutné záměsovou vodu předehřívat. Při teplotách nižších, což znamená 0°C až -5°C se musí záměsová voda předehřívat na teplotu cca 30°C a tento fakt se musí zaznamenat do Stavebního deníku.

www.shop.kmbeta.cz

TEXT: REDAKCE
FOTO: KMBETA

Pro zdění v zimě