Region

 • Pod Sedmihořím

  Sedmihoří, věnec dominantních zalesněných kopců severně od Horšovského Týna, nepatří mezi časté turistické cíle západních Čech. Přesto má tento malebný kraj návštěvníkům co nabídnout. V odlehlém kraji západních Čech by poklady lidové architektury hledal asi jen málokdo. Území bylo pocelý článek

 • Stromem roku 2014 je borovice

  Letošní ročník celostátní ankety Strom roku se stal druhým nejúspěšnějším v historii. Vyhrála ji borovice připomínající pětihlavou saň.       Celkový počet hlasů dosáhl bezmála 60 tisíc, z nichž skoro polovinu (24 834 hlasů) získala vítězná borovice z Velkých Opatovic na Blanensku. Druhécelý článek

 • Krašovice

  Počátky osídlení této lokality sahají hluboko do pravěku, ale dvorce, které dnes obdivujeme, vyrostly v Krašovicích ve druhé polovině 19. století. Stejně jako v mnohých obcích v okolí i v této vesničce nedaleko Písku si hospodáři původně stavěli obydlí zecelý článek

 • Jak se žilo na venkově

  Zajímá vás, jak se dříve žilo na vesnici? Chtěli byste ukázat svým dětem nebo vnoučatům, jak se dříve pekl chleba, v čem se stloukalo máslo, jak se pralo či jaké nářadí používali hospodáři nebo jak se slavil masopust? Udělejte secelý článek

 • Okolo Rožmitálu

  Na Rožmitálsku nacházíme starší roubené domy i mladší zděnou zástavbu. Původních staveb stojí za to si hledět. rožmitál pod Třemšínem leží v široké kotlině, lemované ze tří stran temným pásem Brd. Na jihu se zdvíhá kamenitý masív Třemšína, severní straněcelý článek

 • Novohradské hory

  Temná hradba Novohradských hor uzavírá nejjižnější výběžek Čech proti sousednímu Rakousku. V jejich podhůří se dochovala řada lánových vesnic a čtyřboké dvorce, zvané Vierkanty. Na severovýchodě Novohradské hory ostře vystupují z rovin jižního Třeboňska, na severozápadě se rozplývají do kopcůcelý článek

 • Rabštejn nad Střelou

  Nad meandry říčky Střely, s majestátní horou Vladařem v dohledu, ve stínu kláštera a zámku se k sobě tisknou domky městečka Rabštejna nad Střelou. Kroniky se prvně zmiňují o hradu Rabštejnu, ležícím severozápadně od Plas v Žihelské pahorkatině, už vcelý článek

 • Za lidovou architekturou Horňácka

  Jednou z našich nejvýraznějších oblastí s živým folklorem, nářečím, krojem i zvyky je Slovácko. Lidová architektura tu má své nezaměnitelné kouzlo. Říká se mu Slovácko, Moravské Slovensko nebo Moravské Slovácko. Tradičně se dělí na řadu menších částí – etnografové jimcelý článek

 • Chalupy na Hané

  Ve východním cípu Hané, mezi Kroměříží, Holešovem a poutním místem Hostýnem na obzoru, stranou rušných silnic stojí obec Rymice s udržovanými lidovými stavbami. První zmínka o Rymicích se datuje rokem 1353. Ves ale vznikla dříve, leží totiž ve starém sídelnímcelý článek

 • Kleštěnice

  Víska Kleštěnice na Berounsku má pouhých 25 domků roztroušených kolem jediné silnice dlouhé téměř kilometr. Tato rozvolněná zástavba však tvoří hodnotný soubor podbrdské roubené lidové architektury. Roubenky v Kleštěnici se choulí pod zalesněným vrchem Hlava nad údolím Jalového potoka. Většinoucelý článek