Region

 • Libědice – perla severozápadních Čech

  Libědice leží skoro uprostřed trojúhelníku měst Kadaň, Žatec a Podbořany. Mezi obdivovateli lidové architektury nejsou příliš známé. Přesto bychom je mohli nazvat perlou lidové architektury. Okres Chomutov, kam obec spadá, nepatří mezi oblíbené cíle turistů. Neprávem. V pásu na jihcelý článek

 • Klucké Chvalovice

  Větší ucelené soubory lidové architektury se v oblasti mezi Kutnou Horou v Polabí a řekou Sázavou téměř nevyskytují. Jednou z mála vesnic, kde ještě najdeme modernizacemi nenarušené starší domy, jsou Klucké Chvalovice. Klucké Chvalovice leží na hranicích Středočeského kraje acelý článek

 • Kolem Zemské brány

  Dnešní putování za lidovou architekturou nás zavede do oblasti na samé hranici České republiky a Polska, do východní části Orlických hor. V minulosti byla hranice zemí Koruny české trochu posunutá: bývalé Kladské hrabství za Orlickými horami bylo až do rokucelý článek

 • Olešno

  Obec Olešno leží v centru Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Mistři tesaři sroubili její dnešní krásu na přelomu 18. a 19. století, ale osídlení zde je mnohem starší. Členitý terén rozděluje obec do několika prostorově samostatných částí. Jádro s nepravidelnou lichoběžníkovoucelý článek

 • Pod Sedmihořím

  Sedmihoří, věnec dominantních zalesněných kopců severně od Horšovského Týna, nepatří mezi časté turistické cíle západních Čech. Přesto má tento malebný kraj návštěvníkům co nabídnout. V odlehlém kraji západních Čech by poklady lidové architektury hledal asi jen málokdo. Území bylo pocelý článek

 • Stromem roku 2014 je borovice

  Letošní ročník celostátní ankety Strom roku se stal druhým nejúspěšnějším v historii. Vyhrála ji borovice připomínající pětihlavou saň.       Celkový počet hlasů dosáhl bezmála 60 tisíc, z nichž skoro polovinu (24 834 hlasů) získala vítězná borovice z Velkých Opatovic na Blanensku. Druhécelý článek

 • Krašovice

  Počátky osídlení této lokality sahají hluboko do pravěku, ale dvorce, které dnes obdivujeme, vyrostly v Krašovicích ve druhé polovině 19. století. Stejně jako v mnohých obcích v okolí i v této vesničce nedaleko Písku si hospodáři původně stavěli obydlí zecelý článek

 • Jak se žilo na venkově

  Zajímá vás, jak se dříve žilo na vesnici? Chtěli byste ukázat svým dětem nebo vnoučatům, jak se dříve pekl chleba, v čem se stloukalo máslo, jak se pralo či jaké nářadí používali hospodáři nebo jak se slavil masopust? Udělejte secelý článek

 • Okolo Rožmitálu

  Na Rožmitálsku nacházíme starší roubené domy i mladší zděnou zástavbu. Původních staveb stojí za to si hledět. rožmitál pod Třemšínem leží v široké kotlině, lemované ze tří stran temným pásem Brd. Na jihu se zdvíhá kamenitý masív Třemšína, severní straněcelý článek

 • Novohradské hory

  Temná hradba Novohradských hor uzavírá nejjižnější výběžek Čech proti sousednímu Rakousku. V jejich podhůří se dochovala řada lánových vesnic a čtyřboké dvorce, zvané Vierkanty. Na severovýchodě Novohradské hory ostře vystupují z rovin jižního Třeboňska, na severozápadě se rozplývají do kopcůcelý článek