Region

 • Okolo Rožmitálu

  Na Rožmitálsku nacházíme starší roubené domy i mladší zděnou zástavbu. Původních staveb stojí za to si hledět. rožmitál pod Třemšínem leží v široké kotlině, lemované ze tří stran temným pásem Brd. Na jihu se zdvíhá kamenitý masív Třemšína, severní straněcelý článek

 • Novohradské hory

  Temná hradba Novohradských hor uzavírá nejjižnější výběžek Čech proti sousednímu Rakousku. V jejich podhůří se dochovala řada lánových vesnic a čtyřboké dvorce, zvané Vierkanty. Na severovýchodě Novohradské hory ostře vystupují z rovin jižního Třeboňska, na severozápadě se rozplývají do kopcůcelý článek

 • Rabštejn nad Střelou

  Nad meandry říčky Střely, s majestátní horou Vladařem v dohledu, ve stínu kláštera a zámku se k sobě tisknou domky městečka Rabštejna nad Střelou. Kroniky se prvně zmiňují o hradu Rabštejnu, ležícím severozápadně od Plas v Žihelské pahorkatině, už vcelý článek

 • Za lidovou architekturou Horňácka

  Jednou z našich nejvýraznějších oblastí s živým folklorem, nářečím, krojem i zvyky je Slovácko. Lidová architektura tu má své nezaměnitelné kouzlo. Říká se mu Slovácko, Moravské Slovensko nebo Moravské Slovácko. Tradičně se dělí na řadu menších částí – etnografové jimcelý článek

 • Chalupy na Hané

  Ve východním cípu Hané, mezi Kroměříží, Holešovem a poutním místem Hostýnem na obzoru, stranou rušných silnic stojí obec Rymice s udržovanými lidovými stavbami. První zmínka o Rymicích se datuje rokem 1353. Ves ale vznikla dříve, leží totiž ve starém sídelnímcelý článek

 • Kleštěnice

  Víska Kleštěnice na Berounsku má pouhých 25 domků roztroušených kolem jediné silnice dlouhé téměř kilometr. Tato rozvolněná zástavba však tvoří hodnotný soubor podbrdské roubené lidové architektury. Roubenky v Kleštěnici se choulí pod zalesněným vrchem Hlava nad údolím Jalového potoka. Většinoucelý článek

 • Zalužany

  Obec Zalužany leží na rozhraní středních a jižních Čech v mírně zvlněné, převážně zemědělské krajině. Přibližně 4 km na východ se nalézá vodní nádrž Orlík na Vltavě, prvním větším městem je 20 km na sever Příbram. Zalužany jsou obcí návesníhocelý článek

 • Stárkov

  Počátek Stárkova se datuje k roku 1250, kdy byla na lesnatém vrchu v západní části broumovského výběžku postavena dřevěná tvrz. Zhruba tři sta let nato, v roce 1573, byl vzkvétající Stárkov povýšen na město. Jedno z nejmenších měst Česka jecelý článek

 • Pod Smrčinami

  V nejzápadnějším koutě naší země, v oblasti přírodního parku Smrčiny, nacházíme lidové stavby převážně hrázděné konstrukce. smrčiny jsou nejzápadnější výspou Čech i první z řetězce našich pohraničních pohoří. Lesnatá, vysoko položená oblast se rozkládá i za naší hranicí v Saskucelý článek

 • Na východ od Klínovce

  Krušné hory patří mezi naše neprávem opomíjená horstva. Jistě v tom sehrála roli ekologická katastrofa v uplynulých desetiletích, kdy podstatná část lesů zanikla. Dnes se však již naštěstí situace obrátila. Před časem jsme se věnovali oblasti jihozápadního Krušnohoří, tedy Karlovarsku,celý článek