Nová Ves

Rubrika: Region

Nová Ves je podle Českého statistického úřadu nejčastější název pro obec u nás. Vyskytuje se dvaašedesát krát. Jedna leží na jihu Čech blízko Jindřichova Hradce. Z hlediska urbanistů je úplně zvláštní.

Obec se nachází v nadmořské výšce 525 metrů na samém okraji Javořické vrchoviny, která se zvedá od chráněné krajinné oblasti Třeboňsko s mnoha rybníky a mokřady na západě a vede severovýchodně k městu Telč ležícímu v Českomoravské vrchovině. Javořická vrchovina je její nejvyšší část. Blízko Telče se tyčí nejvyšší kopec Javořice s 837 metry, ten je ale od Nové Vsi vzdálen téměř třicet kilometrů. Daleko blíž ze vsi je to do Jindřichova Hradce na severu, pouhých sedm kilometrů, nebo do Rakouska, jehož hranice na jihu od Nové Vsi je ještě o kilometr blíže.
Četné rybníky rozeseté v blízkém okolí jsou dokladem toho, že třeboňská rybniční soustava není příliš vzdálená. Z rozlehlejších jmenujme Pěněnský a Sedelský rybník na východě (první zmínky o obou pocházejí již z r. 1437!) a v bezprostřední blízkosti obce Lásenice na západě byl koncem 15. století vybudován rybník Velká Lásenice o výměře 100 ha, který byl později rozdělen na tři menší vodní plochy.

Z pohledu přes náves je patrné, že zdejší
domy jsou otočeny do veřejného prostranství štíty. Co už tak vidět není, je široký oblouk, který zástavba opisuje

Do rozlehlé plochy návsi jsou na samém
kraji Nové Vsi začleněny rybníček a zvonice

V neobvykle uspořádané obci

Také přímo v Nové Vsi je jeden rybníček, který je jen takovou bezejmennou návesní nádrží, ale milou. Na dohled od něj stojí bývalá kaple, dnes domek se zvonicí. Na místní zástavbu je právě tady, u rybníčka, dobrý výhled.
Nová Ves byla založena plánovitě na půdorysu písmene „D“. Domky obrácené štítem k cestě opisují půlkruhový oblouk pouze z vnější strany. Vnitřní část zůstává volná a tvoří rozlehlou travnatou náves. Její rozměry překvapují. Cesta spojující oba konce půlkruhu měří 263 metrů!
Další řada chalup tvořící třetí ulici vznikla později. Byla citlivě umístěna mimo monumentální náves, pod již stávající řadu usedlostí. Výjimečné uspořádání domů, které od doby svého vzniku v roce 1803 nebylo nijak narušeno, vedlo v roce 1990 k vyhlášení vesnické památkové zóny.

Většina původně zemědělských usedlostí
má jen nepatrně pozměněný vzhled

Mezi domy v oblouku na severní straně návsi stojí u cesty do polí kamenný kříž

Prosté domky

Vzhledem k tomu, že první písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1804, je to obec skutečně nová. Domy zde byly vystavěny na základě vrchnostenského rozhodnutí pro německé obyvatelstvo, dělníky, kteří pro vrchnost pracovali. V té době panství vlastnili Černínové.
Všechny domky mají sedlovou střechu a jsou do návesního prostoru obráceny štítem. U některých stojí stodola, další jsou trojboké. Dvory jsou vymezeny ploty, případně ohradními zdmi s vraty. Až na jeden – dům čp. 14 je rozkročen do větší šířky a do dvora vede zaklenutá brána s pilířky po stranách.

Čp. 14 je jedinou větší usedlostí v obci. Cesta do dvora je uzavřena zaklenutou bránou
s pilířky po stranách, u ostatních domů
jsou jen vrata v ohradní zdi

Nejzdobnější štít má čp. 17

Podle místy odpadlé omítky na několika domech a stodolách je zřejmé, že kdysi se stavělo hlavně z drobného kamene, modernizace pak přinesla cihly. Štuková výzdoba štítů se omezila většinou jen na šambrány kolem oken a jednoduché vytažení plochých říms. Někde jsou štíty zcela bez ozdob. Příznivý vzhled chalup v Nové Vsi většinou narušují jen okna, často výklopná.
Dnes je Nová Ves součástí Číměře, která leží 5 km na západ. V Nové Vsi je evidováno 43 adres, v roce 2011 tu trvale žilo 57 obyvatel, ostatní jsou chalupáři. Obcí vede zelená cyklostezka Greenway Praha-Vídeň, která právě na jihu Čech zajíždí i do tak „zapomenutých“, ale klidných koutů, jako je Nová Ves.

Text: Martina Lžičařová
Foto: Martina Lžičařová
Kresba: Petr Živný

Nová Ves

Nová Ves