Porešín

Rubrika: Region

Vesničku Porešín nenajdete v nabídce cestovních kanceláří. Jestli ale zatoužíte po atmosféře venkova před několika staletími, pak tuto malebnou vísku s roubenkami rozhodně navštivte.

Zděný dům čp. 3 má krásný volutový křídlový štít

Porešín leží na rozhraní středních a jižních Čech v okrese Příbram. Je zde evidováno třináct domů s trvalým bydlištěm pouhých čtrnácti osob. Když odbočíte ze silnice Milevsko – Petrovice, dostanete se na uzounkou silničku, která vyústí na návsi, jejíž podoba se od konce třicetileté války jen pramálo změnila. Dojem umocňuje i krásná členitá okolní krajina, v níž se vliv moderní civilizace projevuje také jen minimálně.

Z historie malé vísky

První zmínka o vsi je datována z konce 15. století, kdy patřila ke zvíkovskému panství. V 16. století byl Porešín v majetku rodu Švamberků, protože císař Maxmilián II. prodal milevské a zvíkovské panství Krištofovi ze Švamberka. V 17. století měl Porešín jen 6 usedlostí. Nejvíce obyvatel (114) zde žilo v pouhých třinácti domech v roce 1890. V roce 1930 zde ve 13 domech žilo 68 obyvatel, tedy podstatně více než nyní, kdy z většiny roubenek jsou rekreační objekty. Od roku 1961 až do současnosti je Porešín osadou obce Petrovice.

Ukryty v zeleni

Náves má dva rybníčky, kolem nichž jsou nepravidelně postaveny chalupy a usedlosti. V současnosti je většina chalup ukryta za vzrostlou zelení. Dříve ke každé usedlosti patřila parcelovaná plužina (pozemek pro zemědělské aktivity).

Neogotická kaplička postavená roku 1889 uprostřed návsi

Uprostřed vesničky je malá neogotická kaplička s věží a zvonicí, postavená v roce 1889. Na návsi zaujme zejména dobře udržovaný zděný dům čp. 3 s volutovým křídlovým štítem. V malém výklenku na vrcholu štítu je soška světce.
Dalším hodnotným objektem je chalupa čp. 11 se zachovalým bedněným štítem a rámovou stodolou, na niž je napojena roubená komora.

Na návsi u rybníka si můžete všimnout i další staré roubenky. Je opuštěná, zanedbaná a bez čísla popisného. Za zmínku stojí krásná dřevěná vrátka s původním kováním. Opuštěnost obydlí umocňují nostalgická okénka zcela zarostlá divokým vínem. Neobydlenou a zanedbanou chalupu s čp. 12 lze vidět i o něco výše nad hořejším rybníčkem.

Významná památka regionu

V sousedství zděného domu čp. 3 se nachází jedna z architektonicky nejcennějších usedlostí regionu. Jedná se o dům čp. 1 s roubenou světnicí, napojenou zděnou světnicí a hospodářskou částí. Chalupa má zachovalou vnitřní dispozici s černou kuchyní a pecí. Pod širokou polovalbovou střechou je pěkná lomenice se čtyřmi šikmými střídavě uloženými poli, skrytá rovněž vzrostlou zelení.

Podsklepená sýpka usedlosti čp. 1 má pavláčku s původním dřevěným zábradlím

V době naší návštěvy Porešína byl dům čp. 1 jediným stavením, v němž jsme se setkali s lidmi. Měli jsme štěstí, že nás majitelka usedlosti Marie Kuchtová pustila na dvůr, kde se nachází roubená podsklepená sýpka (špýchárek) s pavláčkou a vstřícně bedněnou lomenicí a také roubená komora. Mezi stavením a kamennou zdí předzahrádky se zachoval i zemní sklípek krytý drny. Hospodářská část, navazující na chalupu, sestává z dlouhé zděné stodoly a bývalých chlévů a je zakončena velkými dřevěnými vraty.

Západně od návsi stojí dům čp. 10 se zděnou stodolou se štítem se zajímavými větracími průduchy z obnažených cihel. Cennou památkou je téměř v původní podobě zachovaný dvoukomorový roubený špýchárek se vstřícně skládanou lomenicí na zahradě této usedlosti. Přestože je ve vísce několik roubenek, které jsou bohužel opuštěny a chátrají, další mimořádné objekty lidové architektury a půvab okolního kraje vedly k tomu, že Porešín byl prohlášen vesnickou památkovou zónou.

Malebnost zvyšují partery

Staletí staré kamenné zídky umocňují malebnost vesničky

Vesnice má ještě jednu zvláštnost. Vyznačuje se totiž velkým množstvím kamenných ohradních zídek, které jsou téměř u každé usedlosti. Jsou postaveny nasucho ze žulových kamenů a mnohdy již porostlé silnou vrstvou mechu. Takto ohraničené prostory před budovou se nazývají partery a významně se podílejí na celkovém malebném vzhledu vesničky.
Budete-li Porešín opouštět východním směrem, můžete na jeho konci odbočit na prohlídku Porešínské stráně, přírodní památky s bohatým výskytem porostů jalovce obecného – dřeviny s léčivými účinky.

TEXT: PETR PETŘÍČEK
FOTO: LUDĚK ŠVORC

Porešín