Na co nesmíte zapomenout při zabudování oken


Dodržení několika následujících pravidel je cestou k úspěšnému zabudování nových oken do novostavby nebo výměně nových oken za stará. Vyhněte se rovněž často opakovaným chybám.

 1. Pokud se nechystáte instalovat okna do novostavby, ale měníte je za původní, dělejte výměnu pokud možno zevnitř. Důvod je ten, aby zbytečně nedocházelo k narušení venkovní fasády. Její oprava je vždy náročnější než drobnější opravy vnitřních omítek či obnovení nátěru vnitřní stěny.
 2. Nejdříve je nutné demontovat stará okna. To obnáší vysazení křídel i demontáž vnitřní parapetní desky. Někdy, ale ne vždy, se sundává také vnější parapetní plech. Jestliže nehodláte rámy původních oken zachovat, vyndáte je nejsnadněji po naříznutí rámu.
 3. Následuje úprava otvoru pro montáž nového okna. Zahrnuje očištění, odstranění uvolněných částí omítky, odstranění suti a zednické vyspravení velkých nerovností ostění a podhledu montážní spáry.
 4. Na rám okna se před instalací nalepí na interiérové straně pásy parotěsné fólie, pak se rám usadí ve vodorovném a svislém směru, zafixuje se pomocí klínků v konečné poloze a ukotví příslušnými kotevními prvky po celém obvodu okna.
 5. Dalším krokem je vyplnění připojovací spáry montážní polyuretanovou pěnou. Před zaplněním spáry pěnou se do vnějšího líce spáry vloží komprimační páska, která brání pronikání atmosférické vlhkosti, ale umožňuje odvětrání vodních par do exteriéru.
 6. K usazenému a ukotvenému oknu se pak namontují doplňky, především vnější a vnitřní parapet.
 7. Po vytvrzení PU pěny se dolepí parotěsné fólie na ostění okenního otvoru. Poté se dělá zednické zapravení okna, případně zalištování nebo kombinace obojího.
 8. Nakonec okno očistíme, odstraníme krycí fólie a nainstalujeme příslušenství včetně kování, žaluzií a dalších ochrannných prvků. Seřídíme a promažeme panty a otvírání, zkontrolujeme funkčnost otvíracích a větracích systémů a případně opravíme drobná povrchová poškození po montáži.

Na co nesmíte zapomenout při zabudování oken


Komentáře

Napsat komentář


Nejčastější chyby

 • Pokud necháte PU pěnu několik dnů nebo týdnů vystavenou působení povětrnostních podmínek, dochází k její degradaci. Postupem času se stává sprašnou a její schopnost tepelně izolovat se naruší. Když se narušená pěna omítne, může do ní pronikat zafoukaná dešťová voda i vlhkost z interiéru. V připojovací spáře je v každém případě nutné omezit různými těsnicími prvky kondenzaci vodní páry. Tedy především překrývat montážní pěny páskami, které chrání připojovací spáru z interiéru před vnikáním vlhkosti (parozábrana) a z exteriéru před UV zářením (paropropustná páska).
 •  V důsledku vlhkosti se z polyuretanové pěny stává tepelný vodič a teplo z interiéru začíná unikat. Tepelné mosty často vznikají také kvůli nesprávně nebo nedostatečně provedenému propojení konstrukcí a materiálů při osazení oken. Kromě zvýšených nákladů na teplo mohou způsobovat i vznik plísní, promrzání konstrukce a snížení trvanlivosti oken.
 • Častou chybou montáže je i použití nedostatečného, případně velkého množství montážní pěny, kterou je poté nutno ořezávat. Tím se naruší její struktura a usnadní se pronikání vlhkosti.
 • Častá nebo trvale zvýšená vlhkost ve spáře může vést v případě dřevěných oken ke snížení životnosti nátěru. Nátěr vystavený působení vody na přilehlé straně rámu do prostoru spáry popraská nebo oprýská od konstrukce a umožní snadný přístup vlhkosti ke dřevu. Dřevěná konstrukce začne postupně zvyšovat svoji vlastní vnitřní vlhkost, což vede k poškození stavby dřeva, jeho kroucení či plesnivění.