Naučte se pečovat o památky od odborníků

Akcí mezinárodního významu je Letní škola UNESCO (s originálním názvem Management of UNESCO Word Heritage Cultural Sites of Visegrad countries), pořádaná letos 9. až 13. července Národním památkovým ústavem a ministerstvem kultury v Telči.

 

 

Tento tréninkový program zemí Visegrádské čtyřky, určený specialistům z řad památkářů, pracovníků kulturních institucí a nevládních organizací, se letos koná již pošesté. Součástí letní školy budou workshopy, exkurze k památkám UNESCO do Třebíče a Žďáru nad Sázavou i setkání s významnými osobnosti; hlavní program spočívá v debatách věnovaných zhodnocení významu kulturního dědictvím ve světovém i národním měřítku, včetně lidových tradic a kultury, diskusích o kulturním managementu a turistickém využití památek, zhodnocení jejich prezentačního potenciálu v rovině muzeální a v možnosti zažití či prožití historického centra Telče v rovině památkářské, historické, uměnovědné, ale i společenské a osobní. Více informací najdete na webových stránkách www.npu-telc.eu.

 

Shodou okolností se rovněž v Telči a v její blízkosti po celý letošní rok odehrává jiný významný počin – vzdělávací program Řemeslná obnova historických staveb, první projekt tohoto druhu v české republice. Kurzy zedník, štukatér, kameník, malíř-natěrač, truhlář, tesař, kovář, pokrývač a klempíř, vždy s dovětkem specialista pro památkovou obnovu, jsou určeny těm řemeslným mistrům, kteří se chtějí v daném řemesle naučit něco víc, zvýšit si kvalifikaci a získat zajímavé reference. Každý z kurzů obnáší 100 hodin a obsahuje teoretickou část a praktické semináře. Prvního – pilotního – ročníku se účastní 97 studentů a jeho kapacita je tak zcela naplněna. Již teď je však možné hlásit se do kurzů připravovaných na rok 2015. Informace včetně přihlášek, rozvrhu a fotografií jsou na webových stránkách www.obnovakulturnihodedictvi.cz

 

 

 

 

Spíše teoretické znalosti poskytnou svým studentům další dva dlouhodobější kurzy, které Národní památkový ústav pořádá v Praze. Do jednoletého a dvouletého kurzu Studium památkové péče, tradičně navštěvovaného začínajícími pracovníky NPÚ, jsou přijímáni také zájemci z dalších institucí a firem, které mají s památkovou péčí co do činění. Kromě úředníků ze státní správy jsou to architekti a projektanti, pracovníci stavebních firem, průvodci a mnozí další, kteří se památkám chtějí více věnovat. Kurzy studentům v denních blocích dodávají základní přehled o všech oblastech oboru – o vývoji památkové péče, průzkumech a dokumentaci památek, jejich stavební obnově či údržbě, restaurování, ale i prezentaci, ekonomické stránce památkové péče a jejím řízení. Kurzy, které právě probíhají, skončí v březnu 2015. Poté budou vyhodnoceny a případně upraveny. Více informací a přihlášky do kurzů najdete na http://www.npu.cz/pro-odborniky/narodni-pamatkovy-ustav/vyzkum-a-vzdelavani/vzdelavani-v-oblasti-pamatkove-pece/.

 

Časově méně náročné a pro většinu zájemců snáze dostupné jsou akce pořádané územními odbornými pracovišti NPÚ, sídlícími v jednotlivých krajích. Například pracoviště v Liberci pro rok 2014 připravilo přednáškový cyklus věnovaný praktické stránce života v prostředí bohatém na památky. Tématem jednotlivých přednášek je legislativa v památkové péči, stavební obnova památek, archeologie ve vztahu k zastavitelnému území a ke stavebnímu povolení a urbanismus a architektura města. Obdobné akce pořádají i další pracoviště NPÚ – adresy a detaily o nich lze najít na webových stránkách www.npu.cz.

 

TEXT: REDAKCE
FOTO: NPÚ, WIKIPEDIE

Naučte se pečovat o památky od odborníků