Články autora marie.rubesova

 • Víc než domov

  Chalupa leží pár kilometrů od místa, kde Jizera opouští rodné hory a uhne do Krkonoš. Otec současného majitele ji koupil už v devětačtyřicátém roce, čímž značně ovlivnil život svého potomka. Roubenka je v příkré zatáčce, skryta vysokými stromy, takže jsmecelý článek

 • Smích léčí

  Když jsme byli dětmi, často jsme se smáli. Prostě jen tak. Jak jsme rostli, vysvětlili nám, že ke smíchu musí být důvod, protože smějeme-li se bezdůvodně, vypadáme jako blázni. V dospělosti se smích skutečně z našeho života vytrácí. Ať užcelý článek

 • Na šťastném kopečku

  Stráni nad Velkými Karlovicemi, kde vyrůstá jedna pěkná roubenice za druhou, se říká jednoduše Na kopečku. Pan Sivík, majitel jedné z nich, nám vyprávěl, jak tady Karlovjané a chalupáři svorně žijí. Myslím, že by se patřilo název jejich kopečku trochucelý článek

 • Schovávačky

  Pod tímto názvem si představíme většinou různé dětské skrýše. Mnoho schovávaček si však vymysleli pro své potřeby i dospělí. Právě na chatách a chalupách, kde je třeba uskladnit různé sezónní potřeby, ale i knížky nebo další předměty, pro něž nenícelý článek

 • Japonské zahrady

  Zahrady v zemi Nippon jsou prý krásné, až se tají dech. Vlastimil Kastner ji mnohokrát navštívil. Snažil se pochopit psychologii tvorby japonských zahrad, jejich uklidňující sílu. Koncem osmdesátých let minulého století měl pan Kastner možnost spolupracovat při vzniku japonské zahradycelý článek

 • Znečištění lze předcházet

  Pokud jsou v okolí studny průmyslové provozy, kde se pracuje se závadnými látkami, rozpouštědly nebo ropnými produkty, anebo intenzivně obhospodařované pozemky, na nichž se používají hnojiva, pesticidy a další agrochemikálie, hrozí samozřejmě nebezpečí zhoršení jakosti podzemních vod. Podobně nebezpečný můžecelý článek

 • Komposty a kompostéry

  Kompost, směs organických odpadů ze zahrady a domácnosti, je nejstarším a nejpřirozenějším prostředkem ke zlepšení kvality půdy. Uchování cenných živin tam, kde vznikly a kde mohou zvyšovat úrodnost půdy, to je hlavní argument, proč založit kompost. Jeho využíváním ušetříme finance,celý článek

 • Chytrá skládanka

  Jde o stavební systém z velkoformátových komponentů lepených z masivního smrkového dřeva, který splňuje i náročné normy nízkoenergetických a pasivních staveb. Systém NOVATOP má tři základní konstrukční prvky – SOLID pro stěny, ELEMENTS pro stropy a střechy a STATIC procelý článek

 • Radiátory 10x jinak

  Jsou nedílnou součástí našeho života. Tam, kde se vytápějí prostory centrálně z jednoho zdroje, jsou nezbytné. Naštěstí dnes už je z čeho vybírat. Radiátory, do konce osmdesátých let minulého století většinou fádně nenápadné, se v současné době mění po všechcelý článek

 • Pod zeleným baldachýnem

  Usedlost, k níž míříme, je na temeni kopce nad vsí moc pěkně usazená. Budovy, seřazené do mírné podkovy, jsme spatřili až pár metrů před vstupní bránou. Domov Galiny a Petra Kavanových je totiž dobře ukryt za hradbou stromů. Také vecelý článek