Chytrá skládanka

Jde o stavební systém z velkoformátových komponentů lepených z masivního smrkového dřeva, který splňuje i náročné normy nízkoenergetických a pasivních staveb.

Systém NOVATOP má tři základní konstrukční prvky – SOLID pro stěny, ELEMENTS pro stropy a střechy a STATIC pro střešní přesahy. Všechny komponenty se vyznačují vysokou pevností a stabilitou při namáhání tlakem i tahem a mimořádnou statickou únosností.

Bez tepelných mostů

Systém zaručuje vzduchotěsnost stavby a možnost vytvoření difúzně otevřeného pláště bez parozábran. Řeší její tepelnou izolaci, a to bez nežádoucích tepelných mostů, spolehlivě si poradí s hlukem, stejně jako s otázkou požární odolnosti. Detailní příprava projektu dovoluje promyslet trasy pro veškeré instalace, popř. je i předmontovat. V systému lze kombinovat dřevo se sklem, ocelí i betonem. NOVATOP umožňuje navrhovat nápadité projekty s libovolným uspořádáním – bez omezení nosnými stěnami. Je vhodný pro stavbu rodinných i bytových domů, ale také pro rekonstrukce, přístavby, nadstavby apod. Výhodou je vysoká efektivnost výstavby, a to díky jednoduchosti a rychlosti montáže a přesnosti každého detailu. Montáž hrubé stavby je i u vícepodlažních objektů otázkou několika dnů.

Z českých jehličnanů

Celý systém byl vyvinut a ověřen ve Švýcarsku, ale součásti skládanky se vyrábějí převážně ze dřeva českých jehličnanů (za dodržování přísných ekologických předpisů). Moderní dřevostavby vzniklé z těchto panelů jsou k nerozeznání od domů realizovaných jinou stavební technologií, ale jen na první pohled. Bydlení v nich je jiné: zaručuje nízké provozní náklady a zdravé příjemné klima po celý rok.

Správně navržené stavby zmasivních panelů mají velmi nízké tepelné ztráty, proto nepotřebují běžný systém vytápění – energie získaná ze slunce, domácích spotřebičů a uživatelů zkracuje topnou sezónu na 1 až 3 měsíce (lze tak uspořit až 80 % nákladů na vytápění).

Jsou-li použity izolační materiály s nízkým difúzním odporem (minerální nebo dřevovláknitá vlna), podaří se z panelů NOVATOP vytvořit difúzně otevřenou stavbu, která přirozeně dýchá, tudíž v ní nehrozí riziko vzniku plísní.

Na výstavbu domu z vrstvených panelů NOVATOP (jsou o velikosti až 12 x 3 metry) lze získat pfiíspěvek z programu Zelená úsporám. Stavba RD KOMPAKT (Vesper Homes) může vyrůst za 28 dnů a pfiijde zhruba na 1900 tis. Kč (vč. DPH).

www.agrop.cz, www.novatop-system.cz

TEXT: MARIE RUBEŠOVÁ
FOTO: NOVATOP

Chytrá skládanka