Zámky a vložky

Když někdo řekne, že potřebuje vyměnit zámek, většinou má na mysli pouze cylindrickou vložku. Někdy ovšem skutečně dojde i na výměnu či montáž zadlabacího zámku.Pojmy zadlabací zámek a cylindrická vložka zná snad každý, rádi je však zaměňujeme. Navíc místo správného výrazu cylindrická vložka používáme termín fabka. Výměna vložky je věc jedna, výměna zámku věc druhá. Vložka se vždy vkládá do zadlabacího zámku, zámek však vložku mít vždy nemusí.

Častěji než celý zadlabací zámek se mění
jen samotná cylindrická vložka

Výměna cylindrické vložky

Tato operace je poměrně snadná. Nejprve se povolí a demontuje upevňovací šroub, který vložku drží v zadlabacím zámku, pak se do vložky zasune klíč a lehce se s ním pootočí tak, aby se palec vložky dostal do zákrytu s jejím tělem a vložka šla ze zámku vysunout ven. Pak můžeme přesně změřit uvedené rozteče a podle toho koupit vložku novou.
Vložky jsou tvarově stejné, liší se pouze délkou. Ta vyplývá z tloušťky dveří a použitého kování. Měří se dvě vzdálenosti, a sice od středu upevňovacího šroubu k oběma koncům vložky. Při nákupu nové cylindrické vložky vám tedy stačí uvést dva rozměry a pak už si jen vybrat bezpečnostní třídu. Pro vchodové dveře by to měla být minimálně trojka. Vložky stejné třídy jdou většinou sjednotit tak, aby šly odemknout jedním klíčem.
Při výběru nové vložky si můžeme vybrat provedení s takzvanou olivou či ořechem, tedy knoflíkem, kterým zamykáme a odemykáme zevnitř, zvenku lze kdykoli použít klíč. Vložka s prostupovou vložkou pro změnu dovoluje odemknout zvenku, i když je vevnitř zasunutý a pootočený klíč. Nejmodernější variantou jsou elektrické motorové cylindrické vložky, které však lze otevřít i pomocí mechanického klíče.

Zadlabací zámky

Se zámkem je to o něco složitější. Především je k jeho vyjmutí potřeba povolit minimálně dva vruty, které ho drží ve dveřích. Pak také musíme vyndat kliku a spolu s ní většinou i kování, tedy dveřní štítky. Jakmile zadlabací zámek z dveřního křídla vyjmeme, můžeme začít zkoumat a měřit.
Změříme vzdálenost kliky od čela zámku, může být od 25 do 65 mm. Dále nás zajímá rozteč kliky a klíčové vložky (72, 90, 92 mm). Důležitý je i rozměr vnitřního čtyřhranu pro kliku (většinou 8 × 8 mm). Pokud chceme, aby zámek zapadl do zádlabu na místo původního, měl by mít stejné nebo o něco menší rozměry těla (například 170 × 15 × 77 mm) a nejlépe stejnou čelní lištu (například 230 × 22 × 3 mm).

Motorovou cylindrickou vložku lze ovládat
pomocí telefonu, čtečky prstů, klávesnice
nebo dálkového ovladače (FAB)

Funkce zámků

Střelka se liší podle toho, zda jde o dveře pravé nebo levé. Většinou se dá podle toho přestavit, některé zámky mají střelku oboustrannou. Také zámky se liší třídou bezpečnosti. Zámky mohou být mechanické, magnetické, elektromechanické nebo motorové. Některé zámky mají pojistku, kdy při vylomení vložky dojde k zapadnutí stavítka závory a dveře stejně nejdou otevřít.
Další funkcí zámků může být samozamykání. To znamená, že po zavření dveří vedle střelky zapadne do protiplechu také závora. Dveře jsou tedy i při pouhém zavření bez použití klíčů zabezpečeny stejně jako při zamčení klíčem. Z bezpečnostních důvodů musí být tento systém doplněn takzvanou panikovou funkcí, kdy se po stisknutí kliky závora automaticky odemkne a dveře se normálně otevřou.
Běžně jsme zvyklí zamykat na dva západy, ale existují také zámky, kterým k plnému vysunutí závory stačí jedno otočení klíčem, označují se jako jednozápadové. Zámky mohou být s převodem nebo bez, střelku mohou mít kovovou, plastovou, válečkovou (bez kliky) nebo žádnou (přídavné zámky). Namísto prostupu pro klíč či vložku mají zámky pro toalety prostup pro čtyřhran ořechu (4 × 4 až 8 × 8 mm).

Text: Tomáš Krásenský
Foto: archiv firem

Zámky a vložky

Zámky a vložky