Betonování základů

U menších ploch lze i pro hrubé vyrovnání použít hladítko, lépe se však pracuje se stahující latí

U menších ploch lze i pro hrubé vyrovnání použít hladítko, lépe se však pracuje se stahující latí. Foto: Shutterstock

Je nutné všude tam, kde potřebujete založit stavbu, tedy vytvořit pevnou oporu pro obvodové zdi a další konstrukce. Často se řeší vybudováním základové desky, ale jsou i jiné způsoby.

Základy z betonu se dělají z mnoha důvodů, mezi nimiž převažuje tvrdost, únosnost, odolnost a v podstatě celkem snadné vytvoření tohoto typu opory pro různé druhy staveb. Dříve se dělaly základy kamenné, dnes ovšem platí, že kámen do základů nepatří.

Pokud jde o základy pro novostavbu domu, budete se řídit projektem. U standardní stavby se dnes ve většině případů volí základová deska. Obecně jde o vytvoření vybetonované plochy s instalačními prostupy. Na tuto plochu lze po dostatečném vyzrání betonu stavět obvodové zdivo z různých materiálů či komíny.

Deska v těchto případech sestává z vrstvy kameniva či jiného podsypu (např. recyklát), který se nasype na vyrovnanou plochu terénu a zhutní. Na takto upravenou plochu se pokládá beton. Většinou jde o směs dovezenou z betonárky a vylévanou z domíchávače nebo transportních nádob.

Armování dělejte vždy. Tzv. kari sítě nejsnadněji upravíte na potřebné rozměry úhlovou bruskou

Armování dělejte vždy. Tzv. kari sítě nejsnadněji upravíte na potřebné rozměry úhlovou bruskou. Foto: Shutterstock

Důležité armování

Beton se vylévá na armovací sítě ze silných ocelových drátů, což zvýší jeho odolnost v ploše například proti praskání či pohybům podloží.

V rozpočtu stavby je základová deska poměrně nákladnou položkou, ale zjednoduší veškerý další průběh stavby a vytvoří stabilní oporu. Desce se nevyhnete zejména v případě jakkoli nestabilního podloží, protože „plovoucí“ princip správně udělané desky dokáže případné pohyby eliminovat.

Podobně lze zakládat i menší stavby včetně zahradních chatek, bytelnějších přístřešků či pergol: i tady se předpokládá úprava terénu, podkladový zásyp a jeho zhutnění a pak pokládka betonu včetně armování. Na to nezapomeňte, je důležité! Tzv. kari sítě jsou běžně k dostání a u menších ploch lze jako armovací železo použít i různé staré branky, části ocelových plotů nebo roxorové ocelové tyče, které vám zbyly z dávno dokončené stavby, nesmějí však být příliš rezavé. V každém případě jde o dobrý způsob, jak tyto zbytky smysluplně recyklovat. I menší a méně namáhaná betonová plocha bude odolnější a nebude praskat, i když terén zvedne například vlhko a mráz.

Snadné vyrovnávání

Vyrovnávat základovou desku do roviny je nutné podle předem připravených desek, které se ještě před betonováním umístí na okraje zpevňované plochy, případně i podle stahovacích latí v ploše, které se po zavadnutí směsi opatrně vyndají a vzniklé rýhy po nich se přebetonují a dorovnají hladítkem. To je ideální, pokud bude plocha dlážděná nebo pokrytá další vrstvou materiálu. U pohledového betonu je vždy lepší vyrovnávat povrch pouze stahováním latí po hraně postranních desek, které musí být provizorně, ale pevně uchycené a srovnané podle vodováhy. U základových desek se často používají poměrně dlouhé stahovací desky, které musí obsluhovat minimálně dva lidé.

Vyrovnání plochy není důležité jen z estetických důvodů, ale někdy je nutné vytvořit i mírný spád (ten musí určit vodicí desky či latě, po nichž se stahuje plocha čerstvého betonu do roviny) nebo dokonalou rovinu důležitou například kvůli pokládce keramické dlažby a následnému umístění nábytku. Tady pomohou i samonivelační stěrky.
Základové desky se dělají i pro některé bazény či jiné velké nádrže, ale protože mezi materiály jejich konstrukce dnes převažují různé typy plastů, lze se mnohdy obejít i bez betonování. Obecně platí, že co ušetříte na betonu, obvykle doplatíte na odolnějším a flexibilnějším materiálu, z nějž je skořepina nádrže vyrobena.

Tzv. základové pasy (termín pravděpodobně vznikl z nutnosti „napasovat“ beton do vyhloubených spár v terénu) jsou levnější, ale ne vždy použitelnou variantou základů stavby. Pro dostatečnou únosnost a odolnost je nutné použít kvalitní beton a izolace s ohledem na působení spodní vody. Normou je minimálně 80 cm nezámrzné hloubky a šířka minimálně 40 cm. Na vyzrálé pasy (do nichž se nevkládá kamení ani cihly) se staví nadzemní část základů, obvykle z tvárnic pro ztracené bednění, které se vylévají betonem při současném vkládání armovacích ocelových tyčí. Na povrch základů se upevňují izolační pásy z asfaltové lepenky, teprve na nich lze stavět obvodové zdivo z cihel či tvárnic.

U betonování větších ploch včetně základových desek se jednoznačně vyplatí dovoz směsi z betonárky a strojní pokládka

U betonování větších ploch včetně základových desek se jednoznačně vyplatí dovoz směsi z betonárky a strojní pokládka. Foto: Shutterstock

Dobré rady

  •  Způsob založení stavby domu se řídí projektem, základovou desku je obvykle nutné udělat u jakkoli nestabilního podloží.
  • Nenosná základová deska se dělá i v případě betonování základových pasů. Tvoří podlahu mezi pasy ve sklepě či v přízemí stavby.

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock

Betonování základů