Výměna trámu v roubence

Při výměně poškozených trámů v roubené stavbě je nutné především zachovat její stabilitu. V menším rozsahu ale není oprava konstrukce náročná a dá se zvládnout svépomocí.

Oprava většího rozsahu vyžaduje dobré statické zajištění roubené stavby

Jak na to? Především zmapujte rozsah škod. Když už se pustíte do rozebírání stavby, je dobré zbavit se všech problematických míst. A zajistěte si předem materiál a nářadí. Kromě trámů na výměnu (ideálně starých, vyzrálých a ručně opracovaných) si připravte i podpůrné trámky či kulatinu, klínky a hydraulický zvedák. Pořizujte si fotodokumentaci, která se může hodit zvláště při opětovném kompletování složitější konstrukce nebo rohových spojů.

U roubenek bývá “zralá” k výměně nejčastěji spodní část konstrukce, zejména prahové trámy, uložené na základových kamenech nebo jinak napojené na zdivo. Ztrouchnivělé a uhnilé však mohou být i trámy na jiných místech, například v důsledku zatékání či jiného působení vlhkosti nebo dalších povětrnostních vlivů.

Při výměně prahového trámu byla v tomto případě nevhodně použita cementová malta

Volba mezi opravou svépomocí a přivoláním řemeslníků závisí na rozsahu poškození. I s tesařskými zkušenostmi je však při náročnější opravě vhodné sjednat alespoň konzultaci se statikem nebo stavební dozor. Ušetřit lze i tak, že si nenajmete odbornou firmu, ale “jen” zkušeného tesaře, kterému můžete být k ruce.

Postup prací

Nejjednodušší cestou k dobrému výsledku při výměně trámů je opracovat nové (resp. zdravé) kusy podle stávajících, případně vyříznout a nahradit jen poškozenou část trámu. Není nutné měnit trámy celé, ale je důležité dřevo správně a esteticky kvalitně navázat. Při částečné výměně se vám navíc podaří udržet stabilitu stavby snadněji než při odstraňování jednoho či více kompletních trámů z roubené stěny. V takovém případě bývá nutné stavbu pomocí heverů nadzvednout a podepřít, což obvykle způsobí další nevyhnutelné škody. Pohnout se mohou například okenní rámy.

U roubených staveb nejčastěji trouchnivějí dolní prahové trámy u základových pásů

Stavbu však zvenčí i uvnitř podepřete stojkami z kulatiny nebo trámky i v případě, že ji nezvedáte. Oslabená stěna bude pak vystavena menší zátěži. Doporučuje se i přitlučení desek do horní části na trámy z vnější strany stěny tak, aby na těchto deskách zůstaly horní nevyměňované trámy “viset”, čímž se opět o něco lépe rozloží hmotnost stavby.

Při výměně spodních (prahových) trámů zároveň opravte či zaizolujte základový pás. Měněný trám do konstrukce nejprve usadíme “na nečisto”, zafixujeme a zakreslíme na něj přesný rozměr rybinového spoje (pokud měníme celý trám). Pak ho znovu vyjmeme, vytvoříme spoj, trám znovu usadíme a přichytíme hřebíky k podpůrným deskám, které jsme si předtím upevnili na opravovanou stěnu.

Trámy se k sobě musí postupně utahovat heverem nebo klínky, při výměně prahových se poslední trám staví na cihly, mezi kterými se pak dozdí základová podezdívka. Měníme-li pouze části trámů, spojíme je plátováním či šikmým spojením, hlavy zápustných šroubů pak zakryjeme suky nebo špalíky.

text: Richard Guryča
foto: archiv firem

Výměna trámu v roubence

Výměna trámu v roubence