Oprava dřevěné podlahy

V mnohých venkovských chalupách přežívají někdy i více než sto let staré dřevěné podlahy.

Tam, kde je podzákladí suché, může být stav prken i polštářů vcelku dobrý. U dveří jsou ale prkna určitě vyšlapaná, vyčnívají i oblýskané hlavy hřebů a velké tvrdé suky. Často se také prkna prohýbají a houpou a je zřejmé, že vlhko narušilo i dřevní hmotu polštářů a starý zásyp je slehlý.

Pokud je vám líto měnit podlahu v celé místnosti, můžete její porušené části opravit. Po odstranění vyžilých prken upravíte terén suchou drobnou škvárou nebo hrubším říčním pískem zrnitosti 8 – 10 mm. Po ošetření polštářů vhodným prostředkem proti plísni, vlhku, houbám a hmyzu a jejich bezvadném ometení začnete pokládat a přibíjet či šroubovat nová, rovněž ošetřená prkna. Klademe je buď na sraz, polodrážku nebo na pero a drážku.

Hlavu hřebíku (správně drátěnky) nebo vrutu vždy trochu zapusťte a nakonec překryjte tmelem na dřevo, aby nerezavěly. Budete-li muset vyspravit i část polštářů, inspirujte se na obrázcích.

A na závěr: než začnete cokoli bourat, trhat, nebo vyřezávat, důkladně si celou podlahu proklepejte, abyste zjistili rozsah nutné výměny a odhadnuté množství dřeva i ostatní materiál si včas připravte.

Odstranění porušených prken

Odstranění porušených prken: 1 – polštáře, 2 – starý zásyp, který bývá slehlý, 3 – podle hlav hřebíků najdeme střed polštáře a stanovíme linii řezu, 4 – k řezání použijeme ruční kotoučovou elektrickou pilu (mafl) a práci dokončíme malou ruční pilkou, 5 – aby se prkna dobře odstranila, lze je proříznout i do kříže, 6 – malé kusy rozřezaných prken se pak lehce vypáčí.

Další způsob vysazení nového polštáře (na kresbě jen jedna polovina): 1 – polštář, 2 – již zdravý zbytek původního polštáře, 3 – přibitá přiložená prkna, fixující nový polštář, 4 – rozpěrné trámky, 5 – další příložky, které fixují rozpěrné trámky, 6 – původní prkna podlahy, 7 – původní násyp, asi bez nutných úprav.

Připevnění prken: hřebíky klepneme pod horní hranu prkna, vruty se zapuštěnou hlavou se zapustí (zasenkují) kolmo do dřeva.

Výměna části polštáře: pokud je pevný podsyp, lze jen upravit styčné plochy na koncích polštářů a ten nový díl podložit kousky prken min. 3 cm tlustých s přesahy minimálně 200 mm na každé straně; prkna je k nim nutné přišroubovat, nikoliv přibíjet. 1 – starý polštář, 2 – spára mezi polštáři, vzniklá odstraněním špatného dřeva, 3 – nový polštář, 4 -podložka, na kterou se polštáře přišroubují.

TEXT A KRESBY: VLADIMÍR PROCHÁZKA

Oprava dřevěné podlahy