Kůly a sloupky chraňte u země

Volbu dřevěných plotových sloupků zdůvodňuje cena, možnost využití dřeva z vlastních zdrojů, ale i vzhled plotu. Se dřevem se snadno pracuje a v případě potřeby kůly po čase nahradíte novými.

vrut pro plotový sloupek

Foto: Shutterstock

Způsob kotvení dřevěných plotových sloupků či kůlů do země je při budování plotu jedním ze stěžejních kroků. A žádná z cest nenabízí dokonalé řešení, protože dřevěné sloupky po čase uhnívají. Existují však způsoby, jak nevyhnutelnou degradaci dřeva alespoň co nejvíce oddálit. Jedním z možných řešení je samozřejmě nepoužít dřevo, ale sloupky ocelové, betonové, případně kamenné. Trvanlivost je v těchto případech vykoupena vyšší cenou i pracným betonováním.

Nezdolný akát

Dřevěné kůly uhnívají v zemi, ale zejména v místech těsně nad zemí, a také tam, kde na nich zatéká do kovových prvků, ať už jde o šrouby, hřebíky, nebo různé kotvicí součástky. Spolehlivě zabránit uhnívání v zemi v podstatě nejde, ale lze mu předejít například volbou akátového dřeva, které je velmi odolné i bez povrchových úprav. Akátové kůly včetně štípaných čtvrtkmenů se většinou zatloukají, přičemž existuje řada firem, které stavbu akátových ohrad nabízí včetně dovozu materiálu a strojního zatlučení.

Ochrana plamenem

Běžné je zapouštění dřevěných sloupků do vyrytých či půdním vrtákem vyhloubených děr. Doporučuje se kůly kotvit do hloubky alespoň 60 až 80 cm do země, vyrovnat podle vodováhy a poté přisypávat postupně zadusanou zeminou nebo zabetonovat.

Zatloukání kůlů je jedním z možných řešení, které je použitelné zejména v písčité nebo jílovité půdě bez kamenů

Nepoužíváte-li akát, je potřeba dřevo nějakým způsobem chránit před působením zemní vlhkosti. Obvykle tady nepomohou běžné ochranné nátěry na dřevo, ale doporučuje se použití asfaltových nátěrů. Vyzkoušet lze i opálení části kůlů, která bude v zemi. Dělá se to plynovým hořákem nebo „grilováním“ části kůlů nad žhavými uhlíky a jde o vyzkoušený postup zejména v zemích, kde se staví lovecké sruby v divočině metodou „sekera a pila“.

Několik milimetrů zuhelnatělé vrstvy dřeva, kterou se doporučuje po vychladnutí ještě obrousit ocelovým kartáčem, vytvoří bariéru proti degradujícímu působení zemní vlhkosti.

Zemní vruty a kotvy

Postupem, který ušetří práci s hloubením děr či betonováním, je použití zemních vrutů nebo zatloukacích kotev. Nedoporučuje se to v příliš kamenité půdě. U delších plotů je potřeba počítat s poměrně vysokými náklady na zmíněné kotevní prvky. Další možností je vyhloubit díry, zabetonovat do nich sloupkové ocelové patky a k nim pak kůly přišroubovat.

Započtěte náklady na:

  • beton
  • zemní vruty nebo patky
  • koupi nebo pronájem půdního vrtáku
  • palici nebo zatloukač kůlů
  • plynový hořák na PB láhev
  • asfaltový nátěr

Náš tip

V Irsku používají při stavbě ohrad pro zvířata způsob kotvení kůlů, při němž se těžkou palicí zatluče do země ocelový sochor (pracovní nástroj ve formě páky či páčidla) a poté se údery ze stran do jeho vyčnívající části vytvoří trychtýřovitá díra (sochor se bušením „vykývá“). Do ní se po vyndání sochoru zatluče zašpičatělý kůl.

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock

Kůly a sloupky chraňte u země