Vstupní dveře

Nejdůležitější funkcí vstupních dveří je zabezpečení objektu. Dveře do chalupy by však měly splňovat i architektonická kritéria.

Dveře ze silných prken s krásným kováním a závěsy

Vchodové dveře jsou také jakousi vizitkou majitele stavení. Proto v minulosti i chudší chalupy měly dveře velmi pečlivě zpracované a často s krásnou řemeslnou výzdobou. Deskové výplně rámových dveří zdobily vyřezávané reliéfy a nejrůznější ornamenty. I dnes bychom tedy měli zachovávat co nejvěrnější podobu původních vchodových dveří chalupy v duchu tradice a harmonie s celkovým stavebním slohem objektu.

Rozdělení starších dveří

Starší dveře můžeme rozdělit do dvou základních konstrukčních skupin. Řemeslně náročnější (pracnější) jsou dveře rámové s výplní. Jednodušší jsou pak dveře deskové (také svlakové). Základem konstrukce rámových dveří je bytelný rám z prken (často rozdělený vodorovnými nebo svislými příčlemi na více polí). V obvodovém rámu a v jednotlivých polích dveří jsou pak upevněny deskové výplně. Do nich se vyřezávaly reliéfy nebo se ozdobily ornamenty, které byly zhotoveny zvlášť a připevňovaly se hřeby.

Staré původní dveře s rámem a příčlemi, které je rozdělují do šesti polí

Základem konstrukce deskových dveří je deska z fošen, spojených na rubové straně příčnými trámky – svlaky. Lícová strana svlakových dveří se také zdobila, nejčastěji jednoduchou plošnou malbou, řezbou nebo jinými dekorativními prvky, např. kovanými hlavami velkých hřebů.

Lepší je oprava

Nové dveře si pořizujeme, když ty původní již neplní dobře svoji funkci, nebo už zcela dosloužily. V případě, že je možné staré dveře opravit natolik, že je můžeme dále bez problému používat, vyplatí se je renovovat. Žádné nové dveře totiž nebudou s chalupou ladit tak jako ty původní. Jejich kouzlo nespočívá ani tak v preciznosti (které se dociluje strojní výrobou), jako právě v určité nepravidelnosti ruční práce a v jejich opotřebení používáním. Jestliže jsou staré dveře nefunkční jen proto, že starý zámek je již rozbitý, nemusíme hned zlikvidovat celé dveře, ale pouze vyměnit zámek. Pro instalaci nového zámku je vhodnější nalézt místo mimo původní kování. Starý nefunkční zámek i s kováním může zůstat klidně dál zachován.

Nové dveře

Když původní dveře již opravit nelze, nezbývá než pořídit si nové. Vchodové dveře do chalupy dnes žádné firmy sériově nevyrábějí. Dost dobře to nejde. Už samo slovo „sériově“ je v rozporu s individuálním stylem a charakterem ruční práce, jaké vidíme na lidových stavbách.

Jednokřídlé celodřevěné dveře s vodorovnou i svislou příčlí

Nabízí se však jiná možnost – zadat si zhotovení dveří u šikovného truhláře. Dveře budou v tomto případě o něco dražší, ale pro chalupu určitě vhodnější. Truhlářských firem je ve větších městech vždy několik a i v menších obcích zpravidla truhláře objevíte. Seznam jejich firem naleznete např na webových stránkách: www.firmy.ab.cz/truhlarstvia-tesarstvi nebo na seznamu řemeslníků: www.seznamremeslniku.cz.

Při rozhodování, jaké dveře si necháme udělat, bychom se měli držet toho, aby byly co nejvěrnější kopií těch původních. Ideální je vypracovat podrobnou dokumentaci starých dveří, která bude podkladem pro truhláře při výrobě nových. Pokud se na původních dveřích dochovalo kování nebo nějaké ornamenty, je možné je znovu použít.

Jednoduché celodřevěné rámové dveře

Jestliže jste chalupu koupili a původní dveře v ní už byly nahrazeny jinými, naprosto nevhodnými, vyplatí se zapátrat v odborné literatuře nebo obejít okolní zachovalé chalupy a inspirovat se u sousedů.

Nic také nezkazíte tím, když nové dveře necháte udělat co nejjednodušší, bez napodobenin historických reliéfů a ornamentů, ale tradičními postupy a z tradičních materiálů. Doplnit je můžete ručně kovanými závěsy, panty a dobovými klikami. Rozhodně neopatřujte dveře novodobým moderním zámkem nebo sice krásnými, ale zcela nevhodnými klikami, které by se spíš hodily k zámeckým dveřím.

TEXT: PETR PETŘÍČEK
FOTO: PAVEL VESELÝ, ZDĚNĚK ROLLER, JAROSLAV HEJZLAR, MARIE VOTAVOVÁ, FRANTIŠEK MALÝ

Vstupní dveře