Vložkování komína

Montáž komínových systémů i vložkování je práce, kterou se vyplatí svěřit specializované firmě

Kamna špatně táhnou a plameny skomírají? Možná je ten pravý čas vylepšit tah komína pomocí komínové vložky.

Vložkování komínů je nejsnáze proveditelným a nejčastěji používaným způsobem rekonstrukce komína, případně jeho přestavby pro jiné topné zařízení. I v případě, že komín slouží a je funkční, může vzniknout potřeba komín vložkovat například v souvislosti s instalováním krbových či kachlových kamen nebo jiného spotřebiče, jehož parametry vyžadují změnu průměru komínového průduchu. Efektivnější spalování v moderních topidlech totiž způsobuje, že komínem odcházejí chladnější spaliny. Ty pak mohou v nedostatečně prohřátém komínovém tělese kondenzovat. Vlhko začne komín narušovat, kamna špatně táhnou a v místnosti je cítit zápach.
Dobrým důvodem k vložkování komína může být i přechod na jiný druh paliva a samozřejmě také dobíhající životnost staré vložky, což platí zvláště pro starší typy vložek z plechu či hliníku.

Komín se bourat nemusí

Důležitým faktorem pro volbu opravy komína pomocí vložkování je i to, že komín v takovém případě není třeba ani částečně zbourat. Technologie vložkování umožňuje spouštět příslušné díly shora. Bourá se jen část v místě vyústění kouřovodu od spotřebiče do komína a u paty komínového tělesa, kam se vsazuje spodní díl vložky a dvířka pro přístup k jímce na kondenzát.

Bourat komín není bezpodmínečně nutné ani v případě, že je průduch pro doporučený průměr vložky příliš úzký. Specializované firmy pracují s komínovou frézou, která dokáže stávající otvor kouřovodu rozšířit. Zařízení jednoduše z vnitřního komínového pláště odfrézuje až třetinu zdiva, přičemž nejužší průměr, který lze frézovat, je 100 milimetrů. Fréza se do komína rovněž spouští shora.

Jakou vložku vybrat

Při rekonstrukci komína je možné použít buď keramickou, nebo kovovou či plastovou vložku, určenou pro teploty spalin do 120 případně až do 160 stupňů. Existují i speciální vložky pro opravy nadstřešních částí starých komínů.

Keramické vložky ze šamotu vyžadují konstrukční přesnost. Odmění se za to až třicetiletou garantovanou životností

Keramické vložky se vyrábějí z klasického šamotu, který nepodléhá korozi a má vysokou odolnost při vyhoření. Dalším materiálem, používaným pro výrobu vložek, je izostatický šamot. Materiál umožňuje vyrábět vložky tenkostěnné, s jemnozrnnou mikrostrukturou a vysokou odolností vůči teplotním změnám. Výhodou izostatického šamotu je rovněž tvarová přesnost a dobrá tvarovatelnost vložek. Keramická vložka vyžaduje přesnou instalaci, jakékoli chyby při montáži se mohou velmi nepříjemně projevit. Garantovaná životnost keramické vložky je třicet let.

Životnost vložky kovové je limitována patnácti lety. Vyrábí se buď z nerezu nebo hliníku a její funkčnost ovlivňuje i dostatečná hloubka napojení jednotlivých dílů, kvalita svárů a utěsnění spojů. Jinými slovy – v případě vložkování komína jde o práci natolik odbornou, že se téměř vždy vyplatí oslovit specializovanou firmu.

Komínová vložka především výrazně zlepší funkčnost a bezpečnost komína, ale rovněž dokáže zamezit prosakování vlhkosti, vodních par a spalin přes plášť komínového tělesa. Dehtové skvrny, prostupující omítkou komína, by se tak po vyvložkování měly stát minulostí.

www.schiedel.cz, www.kominycz.org, www.kominsos.cz

TEXT: RICHARD GURYČA
FOTO: SCHIEDEL, SHUTTERSTOCK

Vložkování komína