Samonivelační hmoty srovnají podlahu

nanesení samonivelační hmoty

K rovnoměrnému rozvrstvení po podlaze a nanesení do všech rohů použijte ocelové hladítko, špachtli či zednickou lžíci. Foto: Shutterstock

Samonivelační hmoty využijete tam, kde je potřeba vyrovnat podklad pro položení pochozí vrstvy podlahy. Dokonalou rovinu vyžadují zejména podlahy plovoucí, ale i keramická dlažba.

Pojďme si nejprve udělat jasno v pojmech. Jako stěrky se v sortimentu stavebních materiálů označují hmoty obvykle (ale ne vždy) prodávané ve formě suché směsi v pytlích. Ty se po rozmíchání ve vodě nanášejí na podklad stíráním pomocí hladítek, přičemž nemusí jít jen o vyrovnávací hmoty na podlahy, ale do této kategorie jsou řazeny i některé typy omítek. Směsi pro vyrovnávání podlah však mívají v názvu i slovo „hmoty“, protože se aplikují především rozléváním po podlaze.

Název „samonivelační“ vychází ze slova „nivelace,“ což je vytyčování vodorovné roviny. Samonivelace je tedy schopnost docílit této vodorovné roviny působením kombinace vhodného složení stavebních hmot pro tyto účely a gravitace. Představte si to jednoduše tak, že na plochu rozlejete určité množství vody. Pokud se nevsákne do podkladu nebo nemá kam odtéct, vytvoří její hladina dokonalou rovinu. A právě tak samonivelační hmoty fungují, jen na rozdíl od vody ztuhnou.

samonivelační hmota

Je potřeba pracovat svižně, doba tuhnutí směsi není neomezená. Foto: Shutterstock

Podklad pod samonivelační hmotu

Vzhledem k tomu, že samonivelační hmoty nelze připravit v podmínkách běžné stavby svépomocí z jednotlivých složek jako například malty nebo omítky, postupujte podle návodu na příslušném výrobku a důsledně se ho držte. Není to nijak složité, směs se důkladně rozmíchá, vyleje na podklad, vyrovná se pomocí hladítka a poté se ještě upravuje pomocí nivelačního válečku (ježka). Ten má ostny, které pomohou k důkladnému rozprostření hmoty po podkladu a zároveň zabrání vzniku vzduchových bublin.

Pro vytvoření dokonale rovné a funkční vrstvy podlahy s použitím samonivelační hmoty je důležité správně připravit podklad. Tím je obvykle beton (v úvahu připadají i vláknocementové stavební desky, OSB desky nebo i původní dlažba). Hrubé nerovnosti a praskliny je nutné zapravit (lepidlem, tmelem), poté podklad zbavit všech nečistot, zamést, vysát, případně ještě vytřít mopem. Poté použijte penetrační nátěr na beton, který zlepší soudržnost původní a nové vrstvy. Při dodržení doby nutné k vyschnutí a vyzrání penetrace se řiďte návodem od výrobce, ale u běžně používaných výrobků lze samonivelační stěrky vylévat po hodině od penetrování podkladu. A penetrujte opravdu důkladně a celoplošně, je to nutné.

podlahářský váleček

Podlahářský váleček pomůže k vyrovnání dosud řídké vrstvy a odstraní vzduchové bubliny způsobující praskání. Foto: Shutterstock

Jak se samonivelační hmotou pracovat

Spotřebu směsi uvádějí výrobci podle tloušťky vrstvy, kterou se chystáte vytvořit. Cemix například doporučuje optimální tloušťku 4–6 mm v závislosti na předpokládaném zatížení plochy. Ale obecně lze vytvářet vrstvy v tloušťkách od 2 do 20 mm, případně použít několik vrstev. Důležitá je rovnost původního betonu, někdy proto bude k vytvoření vodorovné plochy nutné použít silnější vrstvu. Spočítat potřebné množství je obvykle nejjednodušší při nákupu v e-shopu (mají je i hobbymarkety), který vám příslušnou hodnotu podle zadaných parametrů většinou automaticky nabídne a případně přidá slevu za odběr většího množství.

nanesení samonivelační hmoty

Po důkladném rozmíchání v doporučeném množství vody je třeba směs rovnoměrně rozlít na upravený podklad. Foto: Shutterstock

Každá ze směsí má napsanou dobu tuhnutí, která není nijak dlouhá, takže je nutné pracovat svižně. Po důkladném rozmíchání a vylití se hmota roztírá hladítkem a zednickou lžící tak, aby pokryla celý podklad. Poté se upravuje už zmíněným válečkem.

Pro dokonalé rozmíchání použijte elektrické míchadlo nebo míchací metlu na dostatečně výkonné vrtačce

Napadne-li vás otázka, jak se pohybovat ve větší ploše zalité čerstvou tuhnoucí hmotou, řeší to řemeslníci různě. Dokud stěrka neztuhne, lze v ní chodit třeba v gumových holínkách a stopy následně upravit válečkem. Používají se i návleky na boty s trny.

roztírání samonivelační hmoty

Váleček je pro práci se samonivelačními hmotami nezbytný, koupíte ho ve stavebninách i v hobbymarketech. Foto: Shutterstock

K vyrovnání podlahy samonivelační hmotou budete potřebovat

 • samonivelační hmotu
 • nádobu na rozmíchání
 • míchadlo
 • dílenský vysavač
 • penetraci na beton
 • ocelové hladítko
 • nivelační váleček

Víte, že…

Pokud se směs špatně rozlévá nebo vsakuje, obvykle jde o nedostatečně penetrovaný podklad nebo nadměrné množství vody.

Dobré rady

 • Pro aplikaci samonivelačních hmot je ideální kombinace suchého a čistého podkladu, teploty doporučené výrobcem a zamezení přístupu přímých slunečních paprsků, které by povrch příliš rychle vysušily.
 • Vyrovnáváte-li povrch nového čerstvého betonu, měl by být dokonale vyzrálý. Doba zrání je minimálně 28 dnů za teploty v rozmezí 15–20 °C.
  Směs rozmíchejte v přesně odměřeném množství vody, které doporučuje výrobce.
 • Zdá-li se vám stěrka příliš hustá, nechte ji krátce zavadnout a znovu rozmíchejte. Neřeďte ji větším množstvím vody, než uvádí návod k použití, narušíte tím proces samonivelace.

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock

Samonivelační hmoty srovnají podlahu