Viděli jsme cestou XXXIV.

Při cestě Náchodskem a krajinou kolem Lázní Bělohradu jsme objevily tyto dvě pěkné chalupy. Odborník má k našemu dojmu jen mírné výhrady.

Střechu radši bez „ozdob“

Celkový dojem velmi příjemný, chalupa je velmi pěkně udržovaná a také jejímu okolí je věnována péče na úrovni. Mírné výhrady mohu mít jen ke dvěma věcem. První je až příliš strojově přesné schodiště před vstupem do chalupy a horní krycí kamenná deska na opěrné zídce vedle zmíněného schodiště. Celkovému dojmu by určitě prospěly schody více „přírodní“, snad i trochu otlučené, s patinou.

Pěkné chalupě nesluší parabola, příliš svítící v decentní šedé krytině. Pomohl by přesun někam za komín nebo alespoň tmavý nátěr.

Druhou, podstatnější skvrnou na kráse, je soustava antén na střeše. Je to obecnější problém. V chalupách chceme mít moderní audiovizuální techniku, ale to předpokládá instalaci podobných „ozdob“. Doporučil bych majitelům věnovat v tomto ohledu péči nejenom technické stránce připojení, ale i umístění nebo maskování antén. Sám jsem tento problém řešil: drátěné antény jsem umístil do prostoru půdy tak, aby byly dobře nasměrovány, ale neničily pohled na chalupu. Pokud vím, rozhlasovým i analogovým TV vlnám podobná překážka nevadí. V současné době přechodu na digitalizaci bude možná stará anténa odstraněna úplně.

Větší potíž je s parabolou satelitního příjmu, kterou je nutné umístit tak, aby neměla ve směru příslušného satelitu žádnou překážku. Na svojí chalupě jsem hledal přijatelné řešení několik let. V případě této roubenky bych volil co nejméně nápadné umístění antény za komín nebo na nějaký sloupek úplně mimo chalupu. Maskování by jistě hodně pomohla barva. Celou parabolu včetně přijímací hlavy lze nastříkat šedou nebo tmavě hnědou – pak už by talíř tolik nesvítil do okolí.

Pozor na okna ve štítu

Druhá chalupa nemá tak úhledné okolí, ale jinak se jí rovněž nedá mnoho vytknout. Vzhledem k tomu, že okna v podkroví jsou užší a vyšší nežli původní, má člověk pocit převýšení celého štítu. Hrana střechy je příliš subtilní, většinou se tam dávalo i kvůli ukončení střešní krytiny ještě kolmé prkno, proto se dolní krajkový lem zdá naopak příliš masivní.

Při rekonstrukci byla zřejmě vyměněna štítová okna. Jejich netypický rozměr evokuje pocit, že je převýšený celý štít.

Dalším detailem, který nepůsobí moc pěkně, je rohový pilířek. Težko říct, zda jde o podezdění rohu, kde vyhnily nebo byly jinak poničeny trámy (což by potvrzovaly i stěnové kleštiny, svislé latě zpevňující roubení), nebo zda se v pilířku něco nezbytného skrývá. Při patrné snaze sladit tento zvláštní přístavek barevně se stavbou bych opatřil nějakým nátěrem i plech, přetažený nahoru do svislé stěny.

TEXT: ING. ARCH. JAN TOPINKA
FOTO: MARIE RUBEŠOVÁ

Viděli jsme cestou XXXIV.