Viděli jsme cestou XCIV.

Dnes se odborníci zaměřili na přestavované chalupy. První je z Krkonoš, druhá ze Šluknovska.

Stylový rekreační dům

Na chalupě jsou zřejmé prvky prokazující dobu vzniku ve 20. století. Záměrem bylo celkovým konceptem, hmotou i použitými materiály reagovat na tradiční objekty lidové architektury. Objekt sestává ze zděné části, která je v přední části domu kombinována s dřevěnou konstrukcí. Ta však není klasickou roubenkou, ale má zjednodušené konstrukční detaily s použitím řezaných profilů.
Výraz domu silně ovlivňují široká trojkřídlá špaletová okna s bílým prkenným rámováním doplněným v parapetu širší nasazenou fošnou. Dům působí jako stylový rekreační objekt v horské oblasti. Je navýšen půdní nástavbou pro využití podkroví, což s tímto zaměřením zřejmě souvisí.
Bohatě zdobený štít opět hledá reminiscenci k tradičnímu domu. Jakkoliv jej tyto detaily – viditelné hlavně pro odborné oko – posouvají mimo klasické řešení, celkově jde o stavbu akceptovatelnou a nerušící krajinné prostředí.

Chalupa s novým obkladem

Svou hmotou na prostém obdélném půdorysu, pozicí v zástavbě a tvarem původního krovu dokládá tato chalupa svůj vznik také zhruba počátkem 20. století. Díky sedlové střeše s krovem s námětky má příjemný hmotový výraz.
Původní okenní otvory byly osazeny novými okny s klasickým členěním, ovšem s poněkud hrubší profilací. Okna v přízemí jsou rámována málo výraznými šambránami pouze v barvě a bez spodní části, což je častá chyba. Okna v obývaném podkroví jsou naopak rámována správně kolem dokola.
Hlavním problémem stavby je diletantsky provedený obloukový obklad s pilířky. Těžko říci, co tento obklad zakrývá – zda zděné oblouky, nebo tesařskou podstávku. V každém případě by domu víc slušela rekonstrukce původního řešení než jeho oprkýnkování s nešťastným zdůrazněním eliptických oblouků proužkem v tmavé barvě. A jistě by pomohl i méně technicistní plot. Prostě, nemuselo by se zasahovat moc, aby dům opět prohlédl.

Text: Ing. arch. Jan Hubáček a Ing. arch. Tomáš Koreček
Foto: Martin Mašín

Viděli jsme cestou XCIV.