Venkovní dlažba

Terasy, chodníky, odpočívadla a další plochy kolem domu můžeme zpevnit vhodnou venkovní dlažbou. Na výběru materiálu hodně záleží.

Zvolit můžeme přírodní kámen, keramické mrazuvzdorné dlaždice, cihly nebo výrobky z různě upraveného betonu. Při volbě vhodného materiálu s prodejcem konzultujeme nasákavost, mrazuvzdornost, protiskluznost a otěruvzdornost. Tyto vlastnosti kromě životnosti a vzhledu dlažby ovlivňují také její bezpečnost.

Například mrazuvzdorné vysoce slinuté keramické dlaždice glazované protiskluznými glazurami a reliéfy zajistí větší bezpečnost na místech, jako je zádveří, venkovní terasy a všude tam, kde hrozí uklouznutí. Na venkovní dlažby jsou určené také speciální materiály vyráběné tažením (strukturou i technologií výroby se podobají cihle, například Klinker). Cihlová pálená mrazuvzdorná dlažba si svoji oblibu uchovává po staletí. Dobře odolává povětrnostním vlivům a je nenáročná na údržbu. Má spoustu doplňkových prvků, jako jsou fasádní pásky, schodové stupně a podobně.

Zpevněné venkovní povrchy

Venkovní dlažba je využívána na terasy, chodníčky, schody v zahradě i u domu či na zápraží. Dlaždice z přírodního kamene mohou být například z čediče, porfyru, mnoha druhů žuly, ale i z mramoru. V zahradě se dají dobře využít i betonové dlaždice nabízené v mnoha barvách a tvarech. Mohou mít podobu pálených cihel, zámkové dlažby, vymývaných dlaždic s oblázky, ale také fošen a pražců. V exteriéru se jednotlivé dlažební materiály dají velmi efektně kombinovat.

Čím začít

Než začneme dláždit, musíme si udělat plán, a pokud chceme z jednotlivých prvků vytvořit dekory, dobře si je rozkreslit. Pak připravíme povrch. Odstraníme potřebnou vrstvu zeminy a vybudujeme stabilní podklad. Podle toho, o jakou dlažbu a plochu půjde, buďto vylijeme betonovou desku, nebo základ vybudujeme z upěchovaného, ale vodopropustného hrubšího kamenného materiálu. Na ně pak podle charakteru pokládky přijde betonové či pískové lože, do nichž se již ukládá dlažba.

U pokládky se tloušťka podloží a lože mění podle kvality půdy a typu využití vydlážděné plochy. Například pro terasy na písčité půdě se pro podloží obvykle doporučuje výška 20 až 30 centimetrů a lože 5 až 8 centimetrů, je-li půda jílovitá, připravíme pro podloží výšku 30 až 40 centimetrů a lože 5 až 8 centimetrů. U chodníků to bude při písčité půdě u podloží 15 až 20 centimetrů a pro lože postačí výška 5 centimetrů. Je-li půda jílovitá, na podloží potřebujeme vrstvu vysokou 20 až 30 centimetrů a lože bude mít opět výšku 5 centimetrů a podobně.

Odvodnění a pokládkové vzory

U pevných povrchů nesmíme zapomenout na vybudování správného podkladu, na rovinu a spád plochy, aby se na ní netvořily kaluže. Terasu, zápraží, garážové stání i příjezdovou cestu musíme navrhnout tak, aby z nich voda stékala směrem od domu. Odborníci doporučují sklon 1,5 až 2 centimetry na metr.

Vybraná dlažba musí ladit se stylem chalupy, a to i barevně. Fantazii se meze nekladou a jak z přírodního kamene, tak třeba z betonových dlaždic a jejich kombinací můžeme vytvořit zajímavé dekory. Nebo využijeme tradiční pokládkové vzory, například lineární vazbu, rybí kost (klasovitou vazbu), parketovou (holandskou) nebo takzvanou běhounovou vazbu. Pokládkový vzor ale není jen estetickou záležitostí, má vliv také na zatížení a stabilitu povrchu. Vysokou pevnost má třeba vzor rybí kost, proto se používá na více zatížené plochy.

Dláždění

Máme-li připravené podloží, pomocí vodicích provázků vytyčíme výšku dlažby, zhotovíme okraje dlážděných ploch, zajistíme je proti posunu a do udělaného rámu následně usadíme dlažbu.

Přírodní kameny a dlažbu s nepravidelnými stranami vklepáváme jednotlivě do pískového lože tak, že je necháme vyčnívat asi 15 mm nad provázkem. Následně dlaždice vysypeme spárovacím pískem, který mezi ně zapracujeme hrubým smetákem a stabilizujeme udusáním.

Normované cihlové či betonové dlaždice ukládáme na upěchované pískové lože, drobné mezery vyplníme jemným pískem nebo drtí, které rovněž nameteme mezi dlaždice. Tato plocha by se měla stabilizovat strojním pěchováním.

Dlaždice lze ukládat do betonového lože nebo do suché malty, což je písek smíchaný na sucho s cementem. Tuto pokládku děláme pouze za suchého počasí, protože déšť by zapříčinil, že by cementová směs příliš rychle vytvrdla a nemohli bychom případně upravit polohu dlaždic. Lože se zpevní samo, již po dvou dnech po něm lze chodit.

Do betonu dlažbu usadíme, vyrovnáme a necháme do druhého dne ztuhnout. Následně ji shora vyspárujeme cementovou maltou. Zbytky malty musíme okamžitě smést, jinak na dlažbě vzniknou nevzhledné skvrny.

Betonová prkna a pražce

Na terasy, plochy u grilů, kolem bazénů či u zahradního posezení najdou uplatnění betonové prvky s dekorem dřeva (Diton, Presbeton, Brož). Například inspirací pro design produktů Diton jsou staré trámy, prkna a železniční pražce s reliéfními drážkami a prasklinami. Právě pražce v mnoha českých zahradách vytvářejí pochozí plochy nebo se z nich staví rozmanitá výšková převýšení. Dnes je beton oproti dřevu napouštěnému pro zvýšení trvanlivosti olejem, ekologickým trvanlivým a téměř bezúdržbovým řešením. Postačí jej zamést nebo opláchnout vodou z hadice.

www.presbeton.cz, www.best.info.cz, www.betonbroz.cz, www.bauhaus.cz, www.rako.cz, www.diton.cz, www.prirodni-kamen.eu

text: Helena Štětinová
foto: Archiv firem

Venkovní dlažba

Venkovní dlažba