Zateplení střechy stříkanou pěnou

Pěnová izolace je směs dvou látek (pryskyřice a izokyanátu). Při jejich smíchání za určité teploty a tlaku vznikne směs, v níž nadouvadla vytvoří obrovské množství malých vzduchových bublinek. Díky nim hmota nabude na 50 až 150násobek svého původního objemu v závislosti na druhu použitých nadouvadel. Pěny mohou mít otevřenou nebo uzavřenou strukturu buněk, což určuje způsob jejich použití.

UZAVŘENÁ NEBO OTEVŘENÁ

Stříkaná pěnová izolace s uzavřenou strukturou patří mezi nejúčinnější dostupné izolační materiály. Díky milionům miniaturních uzavřených buněk jsou izolační schopnosti tohoto typu izolace vysoce efektivní, a to i z hlediska izolace zvukové. Rovněž vyniká vysokou odolností vůči vodě a chemickým látkám. Další nespornou výhodou stříkané izolace s uzavřenou strukturou je její tuhost a pevnost.

Oproti tomu je stříkaná pěnová izolace s otevřenou strukturou buněk při stejném objemu mnohem lehčí. Díky menší hustotě této izolace je potřeba méně materiálu, proto je levnější variantou. Otevřená struktura pěny je vhodnější volbou v těch případech, kdy není kladen důraz na konečnou tloušťku izolace, která rovněž výborně izoluje nejen tepelně, ale také zvukově. Díky nízké objemové hmotnosti tento typ méně zatěžuje konstrukci stavby.

CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY

Správně nastříkaná pěna nemění svůj tvar a vydrží po celou dobu životnosti budovy. Pokud chceme mít kvalitní izolaci, odborníci doporučují volit produkty s certifikátem podle norem EU. Na trhu je mnoho takzvaně bezejmenných produktů, může se stát, že taková pěna nevydrží ve stavební konstrukci plnit požadovanou funkci dlouho. Nekvalitní výrobky praskají, smršťují se a drolí. Kvalitní stříkaná pěna přilne a pevně drží na všech podkladech a je schopna se přizpůsobit pohybu budovy.

Zateplení je velmi důležité jak u obvodových zdí domu, tak u střechy, ať už jde o střechu šikmou, sedlovou nebo rovnou. Střešní stříkaná izolace dokonale utěsní všechny praskliny a spáry, nehrozí únik tepla ani zatékání. Máme li tepelně izolační vrstvu odolnou vůči po větrnostním vlivům, která těsně přilne k podkladové vrstvě, není nutné ji mechanicky ukotvit. I přesto má vynikající odolnost proti poryvům větru. Nástřik pěnou představuje jednu z nejefektivnějších metod zateplení domu.

FOUKANÁ IZOLACE

Výhodou zateplení foukanou izolací je to, že odpadá nutnost jakéhokoli radikálního zásahu do konstrukce stavby. Zateplení lze tedy udělat během jednoho dne, víceméně za plného provozu. Díky způsobu aplikace (foukání speciálním strojním zařízením) se izolant navíc dostane do veškerých dutin a nepřístupných míst. Dodavatelské firmy uvádějí, že výpočet přesného objemového množství potřebné izolace zajistí, že po nafoukání a následném sesednutí (počítá se s desetiprocentní rezervou, o niž se vypočtené množství materiálu při aplikaci navyšuje) je už izolant zcela stabilní a ani po mnoha letech nesesedá.

Pro foukanou izolaci se používá několik typů materiálů. Dobré vlastnosti včetně zvýšené odolnosti proti ohni má izolace z minerálních vláken. Firma IP Polná vyrábí například protipožární foukanou izolaci GRANROCK PREMIUM®, určenou do trámových stropů shora, úzkých nebo nepřístupných míst šikmých střech a plochých střech pod vazníky, ale i do dělicích příček, sendvičových stěn a případně jako výplň jiných dutých prostorů.

Jiným typem foukané izolace je pěnový nenasákavý polystyren s příměsí grafitu. Schopnost nenasákavosti předurčuje tento materiál především pro použití v dutých konstrukcích, vystavených nárazové i trvalé vlhkosti. Dobře izoluje vnější duté stěny i podlahy, jeho odolnost vůči ohni je oproti minerálním vláknům samozřejmě nižší.

Na nejnižší cenu se pravděpodobně dostanete při použití foukané izolace z celulózových vláken (např. Climatizer Plus), které se vyrábějí recyklací novinového papíru.

Zateplení střechy stříkanou pěnou