Dlažba na zámek

Titulek připomíná dvě důležité vlastnosti zámkové dlažby. Jednak podstatu systému, díky kterému drží pohromadě, a také to, že leckteré její tvary by se dobře vyjímaly i na zámeckém nádvoří.

Ukázka typických a hojně rozšířených profilů zámkové dlažby

Zámková dlažba se vyrábí z takzvaného vibrolisovaného betonu. Výrobci ji dodávají v celé škále tvarů, jimž je v řadě případů společný zámkový systém, díky kterému do sebe jednotlivé kameny či profily velmi dobře zapadají. Vzniká tak souvislá a velmi soudržná vydlážděná plocha, která se vyznačuje pevností, odolností proti zatížení a také vysokou trvanlivostí i v nepříznivých povětrnostních podmínkách.

Dláždění zámkovou dlažbou je už dnes velmi rozšířené a obliba betonových dlaždic vzrůstá i mezi chataři a chalupáři. Nebylo tomu tak vždy, v počátcích odrazoval majitele domů a chalup malý výběr typů dlaždic a jejich příliš strohý technický tvar, který zvláště na větších rozlohách vytvářel dojem nudné šedivé betonové plochy. V současné době je však nabídka poměrně pestrá a zahrnuje množství tvarů, povrchů i barevných odstínů včetně dlaždic na první pohled téměř nerozeznatelných od přírodních materiálů, kamene nebo dlažby.
Ke všem dobrým vlastnostem zámkové dlažby můžeme přičíst i její relativní dostupnost, přesněji řečeno široké cenové rozpětí, v němž si můžete vybírat levné základní typy dlaždic i doslova exkluzivní kousky.

______________________________________________________________________

Další články speciálu Venkovní dlažba:

Jak vybírat venkovní dlažbu

Mrazuvzdorná dlažba

Špalíková dřevěná dlažba

Zatravňovací dlažba

Dlažba kolem bazénu

Dlažba dělá zahradu

Venkovní dlažba

DLAŽBA – kámen, nebo cihly?

Dláždění na sucho

Na beton

________________________________________________________________________

Tradiční i netradiční

Dlaždice mohou sloužit k vytvoření chodníků a pochůzných ploch, příjezdových cest i pokrytí dvorů a lze z nich budovat i schody a stupně. Kromě typizovaných dlaždic „na zámek“ existují i nestandardní tvary v podobě krychlí, kvádrů, osmiúhelníků a dlažebních kamenů s povrchovou úpravou, reliéfy a vzory. Některé typy zámkové dlažby pak můžete sehnat i v několika barevných odstínech a ty pak na dlážděných plochách různými způsoby kombinovat.

Detail povrchové struktury jednoho z dostupných typů dlažby

Výrobci produktů z vibrolisovaného betonu obvykle mívají v sortimentu zámkovou i „nezámkovou“ betonovou dlažbu. Zatímco zámková dlažba tvoří komplexní systém, zahrnující dlaždice se západkami a také okrajové a dlaždice včetně půlek, klasická betonová dlažba zámky nemá. Dodává se ve věštších rozměrech, například 50 x50 či 40 x 60 centimetrů a výrobci ji obvykle nenabízejí v tak široké škále tvarů, jako dlažbu zámkovou. Oblíbená je rovněž zatravňovací dlažba, tvořená jednoduchými profily, kterými po položení prorůstá tráva.

Dlážděte s rozmyslem

Dlaždice se vyrábějí z velmi kvalitního lisovaného betonu. To jim dává vysokou odolnost vůči teplotním výkyvům i působení dešťové vody, sněhu a ledu. Při správně upraveném podkladu snesou vysoké zatížení včetně hmotnosti automobilu. Snadno se udržují v čistotě a díky jejich kladení „na sucho“ je dokážete vcelku snadno rozebrat v případě, kdy je nutné provádět u domu například výkopové práce či jakékoli stavební zásahy, při nichž je nutné dlažbu odstranit. Dlaždice je pak samozřejmě možné znovu použít.

Betonová zámková dlažba se skvěle hodí například k vydláždění příjezdových cest

Lze-li jim vůbec něco vytknout, pak především to, že i přes existující výběr tvarů a povrchů se ke každému exteriéru nehodí, ne všem domům či chalupám tento poměrně dominantní stavební prvek svědčí. Pokud například uvažujete o vydláždění dosud zatravněného dvora starého statku, mohli byste použitím zámkové dlažby výrazně a možná nechtěně změnit jeho dosavadní atmosféru. V takovém případě je možné například přizvat ke spolupráci zahradního architekta, nechat si vypracovat projekt s vizualizací, případně vyzkoušet na menší ploše, co ten či onen typ zámkové dlažby s exteriérem domu udělá. Řada prodejců včetně některých zahradnických center či hobbymarketů mívá pro zákazníky připravené vzorové plochy či funkční součásti exteriérů prodejen, kde můžete vidět, jak jednotlivé typy dlažby „fungují“ v různých prostředích.

Na pokládku zámkové dlažby si můžete objednat odbornou firmu, ale práce s dlaždicemi není nijak složitá. V každém případě dláždění obnáší zaměření plochy, výpočet množství dlaždic, zemní práce, které zahrnují vyrovnání terénu a přípravu podkladu, osazení obrubníků a nakonec položení, zhutnění a vyspárování samotné dlažby.

Jak správně dláždit

Doporučený postup pokládky vždy zohledňuje způsob využití a zatížení dlážděné plochy. Největší zátěž se předpokládá například u průmyslových objektů nebo na veřejných prostranstvích, kolem domu a chalupy však vystačíme s méně náročným způsobem přípravy jednotlivých vrstev podkladu a dlažby.

Betonovou dlažbu je možné kombinovat například s klasickými žulovými kostkami

Prvním krokem je výběr dlažby s odpovídající tloušťkou, která je pro pochůzné plochy doporučená v rozmezí od 35 do 50 milimetrů, pro menší zatížení osobním automobilem pak od 60 do 70 milimetrů.

Terén je třeba před pokládkou vyrovnat a vyspádovat minimálně dvouprocentním spádem v podélném i příčném směru, aby byl zajištěný odtok dešťové vody. Na zhutněný podklad (nejlépe pomocí vibrační desky, zvané „žába“, která bývá k zapůjčení v půjčovnách nářadí) se nasype a vyrovná 30 až 50 milimetrů silná vrstva štěrku. Odborníci doporučují vyrovnat štěrkové lože pomocí kovové trubky nebo latě. Štěrk se už nehutní, nesmí se po něm chodit a správný postup je připravit vždy jen tak velkou štěrkovou plochu, jakou stihnete toho dne vydláždit.

Dlaždice pokládejte z rohu, pokud možno od nejnižšího místa dlážděné plochy. Klaďte je před sebou tak, abyste po nich mohli vzápětí postupovat kupředu. Je třeba hlídat, aby byly spáry rovnoměrné a kontrolovat rovinu pomocí latě nebo šňůry. Výrobci rovněž doporučují střídat při kladení dlaždice z více palet, protože barevné odstíny se mohou mírně lišit.

Po vydláždění vyspárujte dlaždice pískem nebo štěrkem o velikosti zrn od 0,2 do 0,4 milimetrů. Plochu zasypávejte pískem vždy za sucha, poté jeho zbytky odstraňte a zhutněte dlažbu vibrační deskou. Barevné či profilované dlaždice je nutné hutnit deskou s gumovým krytem. Velkoplošné desky a zatravňovací tvárnice se nehutní.

TEXT: RICHARD GURYČA
FOTO: ARCHIV FIREM

Dlažba na zámek