Jak dláždit kamenem na sucho

Dlažební kameny na pískovém loži jsou léta osvědčeným způsobem zpevnění zahradních chodníků či teras a posezení na pozemku. Taková dlažba je krásná i velmi pevná a trvanlivá.

Kamenná dlažba do pískového lože je vhodná především pro zahradní chodníky, ale i pro větší plochy

Kamenná dlažba, volně a bez betonování pokládaná na vyrovnaný terén do pískového lože, je jednou z nejrychlejších a nejméně náročných technologií dláždění. Navíc získáme pochozí kamennou plochu, která je zvláště v případě tradičních chalup a chat, ale i moderních rekreačních dřevostaveb lepším řešením než třeba pravidelné vzory betonové dlažby.

Jaký kámen se hodí?

Pro dláždění se nehodí každý kámen, nakupujte tedy takový, který je k tomu určen. Dlažební kameny pro pokládku do betonového lože mohou být pro volně loženou dlažbu příliš tenké. Neupravené kameny různé velikosti, které můžete získat například ze zbourané stavby nebo jsou k dispozici přímo na vašem pozemku, se dají použít, ale spíše pro dláždění poměrně náročnou technologií štětování.

Pro pokládku do pískového lože se tedy hodí dlažební kameny o tloušťce alespoň 15 milimetrů a odborníci navíc doporučují zvolit kámen s velkou pevností v ohybu, tedy například žulu nebo rulu. Tradičně se však pro dláždění používal především kámen, který byl v daném regionu k dispozici, tedy například i pískovec či opuka.

Výhodou dláždění na sucho je možnost dlažbu kdykoliv rozebrat kvůli případné opravě nebo výměně. Dobré je rovněž to, že vrstva štěrku tvoří pod dlažbou drenáž a zajišťuje tak bezproblémový odvod vody. Především se však obejdeme bez výrazně náročnějšího a pracnějšího betonování. Dláždění na sucho ale klade poměrně vysoké nároky na dobré zhutnění podkladu, protože pokud podklad řádně nezhutníme, může docházet k nestejnoměrnému sesedání kamenů.

Podloží připravte důkladně

Kromě potřebného množství kamene o zmíněné minimální tloušťce budeme potřebovat také štěrk a jemný písek. Zvolte štěrk frakce 8-16, určitě není vhodný kačírek. Ten však lze použít, pokud se rozhodnete zhutnit pod štěrkovou vrstvu ještě další vrstvu kameniva.

  1. Nejprve zaměříme a vymezíme (např. kolíky a provázky nebo speciální ekologickou barvou ve spreji) plochu, kterou se chystáme vydláždit. Pro dlažbu je třeba snížit terén alespoň o 150 milimetrů. Odebereme tedy zeminu do této hloubky, případné prohlubně dorovnáme štěrkem, a pokud je to nutné (např. u navážky), zeminu dostatečně zhutníme, ideálně vibrační deskou nebo alespoň dostatečně těžkým válcem nebo ručním pěchem. Někdy se doporučuje položit na zeminu geotextilii, která zabrání prorůstání plevele. Může se to hodit zvlášť v případě, kdy hodláme spáry mezi kameny pouze vysypat pískem.
  2. Poté výkop vysypeme štěrkem do výše minimálně 100 milimetrů, vyrovnáme prohlubně a pak štěrk opět pečlivě udusáme. Vrstva štěrku má význam především jako drenáž, která je nutná pro omezení nežádoucího působení vody. Zvláště ve vlhkých místech předejdeme poctivou vrstvou štěrkového podkladu riziku zvedání dlažby kvůli mrazu. Pokud je situace s vlhkostí zvláště nepříznivá, vyplatí se zhutnit pod štěrkem ještě vrstvu hrubého kameniva, které posílí schopnost terénu pod dlažbou odvádět vodu.
  3. Na štěrk pak nasypeme jemný písek v tloušťce, která odpovídá síle připraveného dlažebního kamene. Písek nijak nekypříme, jen ho urovnáme hráběmi a udusáme. Pod kameny, které budou více zatěžovány, je dobré nasypat písek ve dvou vrstvách. Nejprve nasypáme a zhutníme silnější vrstvu (zhruba 40 mm) a poté ještě vysypeme nezhutněnou vrstvu o síle alespoň 15 milimetrů a teprve do ní pokládáme dlaždice.

Nenásilného sladění dlažby s travnatým terénem nejlépe docílíte, pokud použijete k vyspárování pouze písek

Pokládka kamene

Volně loženou kamennou dlažbu pokládáme přímo do písku. Do stejné výšky doklepneme jednotlivé kameny gumovou palicí. Tvar kamenů lze v případě potřeby upravit například zednickým kladívkem nebo sekáčem se širší čepelí.

Pokládka kamenů je jednoduchá, je ovšem nutné pečlivě připravit zhutněný štěrkový a pískový podklad. Pro doklepnutí a vyrovnání kamenů do roviny použijte gumovou palici, pro dotvarování se hodí i zednické kladívko

Po položení plochu vyspárujeme směsí křemičitého písku a cementu (1 : 1), případně použijeme speciální spárovací hmotu pro spárování dlažby z přírodního kamene nebo jen písek a pak povrch důkladně ometeme. Pro pravidelnou kamennou dlažbu s hladkým povrchem se ještě doporučuje zhutnění vibrační deskou. Nakonec lze vydlážděnou plochu ošetřit penetračním nátěrem na kámen.

 

text: Richard Guryča
foto: Shutterstock
kresba: Petr Živný

Dláždění kamenem na sucho

Uložit

Jak dláždit kamenem na sucho