Údržba a opravy střech

Rubrika: Dílna

Včas provedené menší opravy a udržovací práce na střechách zabrání větším škodám. Zvlášť po zimě se vyplatí střechu zkontrolovat a napravit škody po sněhu či opadaných větvích.

Mezi práce spojené s údržbou a menšími opravami střechy zpravidla nezahrnujeme kompletní výměnu krytiny nebo opravy krovů. Jde spíše o to, abychom zabránili zbytečnému rozšíření drobných problémů a menších škod, například včasnou výměnou několika tašek, opravou netěsnosÚdržba tí či posílením některých problematických míst na střeše.

Po zimě se vyplatí střechu pečlivě zkontrolovat, protože nápor sněhu, led či padající větve mohou střešní krytinu poškodit. Nepříznivé povětrnostní podmínky včetně větru a deště mají vliv rovněž na oplechování komínů a další klempířské střešní prvky, ale také na okapy a jejich uchycení ke konstrukci střechy.

Nejdříve pečlivě zkontrolujte, zda pod střechu nezatéká nebo zda při prohlídce z půdy neodhalíte prosvítající místa, která signalizují prasklou či posunutou střešní tašku nebo poškozený hřebenáč. Střechy se střešní krytinou na podbití nebo s izolovaným podkrovím zkontrolujte zvenčí. Přitom odstraňte i případné větve či zbytky spadaného podzimního listí. Případné zatékání kolem komína zpravidla odhalíte díky stopám po vodě stékající po stěnách komína na půdě. Uvolněné okrajové tašky, okapnicové plechy nebo další klempířské prvky či děravé nebo ucpané okapové žlaby pak mohou být příčinou vlhkosti na fasádě nebo na štítových zdech.

Tašky a šablony

Jedním z nejčastěji řešených problémů na starších střechách chalup či chat je nutnost výměny jedné nebo několika rozbitých, proděravělých či prasklých pálených nebo betonových tašek. Problém může způsobit i odpadlý kus komínového zdiva či neopatrný pohyb po střeše, zvláště když krytiny po čase přece jen podléhají povětrnostním vlivům a jsou rok od roku náchylnější k poškození.

Při výměně postupujte opatrně, a pokud je to možné, co nejvíce omezte případné zatížení dalších tašek. Nadzvedněte (například za pomoci dřevěných klínků nebo latěk) krytinu v přiléhající horní řadě nad poškozenou taškou. Tuto tašku opatrně vyjměte. Usnadnit si to lze zasunutím zednické či pokrývačské lžíce pod spodní část tašky. Odstraňte všechny případné střepy a úlomky a očistěte styčnou spáru od nánosů nečistot a mechu. Novou tašku zasuňte tak, aby zapadla ozubem za střešní laš a zároveň sedla přesně mezi původní krytinu.

Speciální postup někdy vyžadují opravy velmi starých krytin, aš už jde například o bobrovky kladené na maltu, břidlicové šablony, nebo ručně dělané tašky, které se těsnily maltou ve spárách. Některé typy tašek se rovněž přibíjely hřebíky. V těchto případech je nutné respektovat původní technologii pokládky.

Při výměně asfaltových (bitumenových) šindelů postupujte od spodní části střechy nahoru a v každé řadě od stejného kraje. Takto se šindele navzájem vážou a nejsou až tak vidět odlišné barevné odstíny, kterým se při nahrazování původních šablon novými pravděpodobně nevyhnete.

Materiály pro rychlé opravy

Větší rozsah poškození klempířských prvků obvykle vyžaduje zásah odborníka. Menší opravy nebo problémy, které je třeba odstranit rychle, však dobře zvládnete i za pomoci nejrůznějších pásek, tmelů a nátěrů.

Na trhu existuje řada pevných opravných pásů (například Soudaband, Onduband), které kombinují pevnou plastovou fólii, samolepicí bitumenovou vrstvu a vnější fólii z hliníku. S páskou lze rychle a kvalitně utěsnit různé spáry nebo nahradit klempířské prvky kolem komínů a opravit okapy nebo praskliny v krytině. Pro rychlé opravy děr či utěsnění spár nebo různých materiálových spojů na střeše jsou velmi efektivní bitumenové tmely. Ty můžete v nutných případech nanášet i za mokra.

 

text: Richard Guryča
foto: Shutterstock, archiv firem

Uložit

Údržba a opravy střech